[Opis] Edmontosaurus

Wszystko o "ptasich stopach" i dinozaurach ptasiomiednicznych nie należących do niżej wymienionych grup
Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

[Opis] Edmontosaurus

Post autor: dilong »

Zob. aktualną wersję opisu (korektę nazuula) niżej

Edmontosaurus regali
D??ugo??Ä?: 13m
Wysoko??Ä?: 3,5m
Waga: 3t
Okres wystÄ?powania: p????na kreda- maastrycht- 71-65mlt
Miejsce wystÄ?powania: Kanada, USA
Odkrywca: L. M. Lambe 1917
Klasyfikacja:
Ornithischia
Ornithopoda
Hadrosauridae
Hadrosaurinae
Edmontosaurus
E. regalis
Edmontosaurus znaczy "jaszczur z Edmonton". Pierwsze szczÄ?tki tego dinozaura odkry?? Lawrence Morris Lambe w prowincji Alberty w formacji Edmonton rock. Potem okaza??o siÄ? ??e wcze??niej znajdowywano edmontozaury, lecz r????bni paleontolodzu nadawali im przer????ner nazwy, na przyk??ad Claosaurus annectens Marsha okaza?? siÄ? gatunkiem edmontozaura, tak samo by??o z Thespesius Sternberga
i anatozaurem Gilmore'a. Poza tym znaleziono wiele szczÄ?tk??w tego hadrozaura i dziÄ?ki niemu wiele wiemy o wyglÄ?dzie zewnÄ?trznym dinozaurow. Na kilku znaleziskach by??y odciski sk??ry, dziÄ?ki temu przynajmniej wiemy, ??e hadrozaury mia??y sk??rÄ? pokrytÄ? ??uskami i mog??y mieÄ? jaszczurze desenie. Liczne s??ady ugryzien na ko??ciach edmontozaurow sugerujÄ?, ??e te ornitopody czÄ?sto pada??y ofiarÄ? tyranozaur??w (w szczeg??lno??ci t-rexa). Liczne szkielety tych hadrozaur??w wzd??u?? Ameryki P????nocnej wskazujÄ?, ??e te dinozaury wÄ?drowa??y jak dzisiaj antylopy zapewne w poszukiwaniu po??ywienia i w celach rozrodczych. Edmontosaurus jest najwiÄ?kszym ameryka??skim hadrozarem. CechÄ? charakterystycznÄ? szkieletu tego gada to: cieniutkie pa??eczki wzd??u?? wyrostk??w kolczystych, kt??re usztywniajÄ? ogon, Czaszka zako??czona szerokim dziobem, z ty??u za?? setki zÄ?b??w tworzÄ?cych baterie zÄ?bowe. Splaszczony ogon sugeruje ??e te hadrozaury umia??y dobrze p??ywaÄ?. W przeciwie??stwie do lambeozaur??w nie mia?? ozdoby i posiada?? cienkÄ? ko??Ä? kulszowÄ? i biodrowÄ?. Mia?? du??y obszar nosowy, dzieki ktoremu m??g?? wydawaÄ? ??wiÄ?ki s??yszalne z wielu kilometr??w. Opr??sz tego szkielet tego ornitopoda przupomina szkielet iguanodonta.
Gatunki edmontozaura:
Edmontosaurus regalis Lambe 1917
Claosaurus= E. annectens Marsh 1892
Thespesius= E. saskatchewanensis Sterberg 1926
Anatosaurus edmontonensis= E. annectens Gilmore 1922
Ostatnio zmieniony 8 października 2006, o 11:43 przez dilong, łącznie zmieniany 1 raz.
Geologia UW

Awatar użytkownika
nazuul
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Posty: 7079
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Lokalizacja: Wielkopolska

poprawa opisu Edmontosaurus

Post autor: nazuul »

w opisie tymczasowo nie ma wszystkich kursyw
Poprawa opisu. Autorzy: Maciej Ziegler, dilong. Korekta: Tomasz Sokołowski, Marcin Szermański, Alan Broka

Edmontosaurus (edmontozaur)

długość: 7-16 m (zależnie od gatunku?)
masa: 3-20 t (zależnie od gatunku?)
czas: 73-65 Ma
miejsce:
Kanada - Alberta (formacje: Horseshoe Canyon, St Mary River, Scollard), Saskatchewan (formacja Frenchman)
USA - Montana, Dakota Północna (formacja Hell Creek), Dakota Południowa (formacje Lance i Hell Creek), Wyoming (formacja Lance), Kolorado (formacje Laramie, Denver)
klasyfikacja:
Dinosauria
Ornithischia
Ornithopoda
Hadrosauridae
(?) Saurolophinae


Podstawowe informacje
Edmontosaurus to rodzaj płaskogłowego hadrozauryda żyjącego w Ameryce Północnej w późnej kredzie. Wymarł około 65,5 milionów lat temu, jako jeden z ostatnich nieptasich dinozaurów. Znaleziono wiele szczątków tego ornitopoda, dzięki temu wiele wiemy o wyglądzie zewnętrznym dinozaurów. Na kilku znaleziskach były odciski skóry, dzięki czemu wiemy, że hadrozaury miały skórę pokrytą łuskami i mogły mieć jaszczurze desenie. Liczne szkielety tych hadrozaurów na terenie Ameryki Północnej wskazują, że te dinozaury wędrowały jak dzisiaj antylopy, zapewne w poszukiwaniu pożywienia i w celach rozrodczych - nawet na Alaskę, skąd podczas ciemnych zimowych miesięcy powracały na południe. Jego nazwa znaczy "jaszczur z Edmonton". Masowe cmentarzyska znalezione w Albercie (Kanada) sugerują, że edmontozaury żyły w stadach.

Klasyfikacja i budowa
Edmontozaur należy do jednej z dwóch podrodzin hadrozaurydów - Hadrosaurinae, ostatnio przemianowanych na Saurolophinae, bo Hadrosaurus okazał się być bardziej bazalny (Prieto-Márquez, 2010). Właściwie to wśród zaurolofinów występowały także formy z ozdobami na głowach, takimi jak garb na nosie u Gryposaurus i Anasazisaurus, różkami między oczami u Maiasaura, Prosaurolophus, i nawet długimi wyrostkami z tyłu czaszki u Saurolophus. Edmontosaurus jest prawie pozbawione tego typu ozdób - ledwo widoczne guzki występują tylko u anatotytana. Jak wynika z najobszerniejszych dotąd badań nad pokrewieństwem hadrozaurydów (Prieto-Márquez, 2010), mimo późnego okresu występowania (edmontozaur to ostatni północnoamerykański dinozaur kaczodzioby), edmontozaur jest dość bazalnym przedstawicielem Saurolophinae, którego linia oddzieliła się od innych zaurolofinów na początku kampanu albo nawet wcześniej (ta luka w zapisie kopalnym, największa wśród północnoamerykańskich hadrozaurydów, wskazuje, że przodkowie edmontozaura wciąż czekają na odkrycie). Jedna z wielu jego analiz wykazała jednak, że hadrozaurydy powszechnie zaliczane do Hadrosaurinae (Saurolophinae) nie tworzą kladu, ale grad wiodący ku grzebieniastym lambeozaurynom. W tym wypadku edmontozaur jest bliski przedstawicielom Lambeosaurinae.

Cechą charakterystyczną szkieletu tego gada (jak i innych hadrozaurów) są cieniutkie pałeczki wzdłuż wyrostków kolczystych, które usztywniały kręgosłup. Czaszka zakończona była bardzo szerokim, kaczym dziobem, z tyłu wyrastały zaś setki zębów tworzących baterie zębowe. Spłaszczony ogon sugeruje, że te hadrozaury umiały dobrze pływać. W przeciwieństwie do lambeozaurynów miał cienką kość kulszową i biodrową. Miał duży obszar nosowy, dzięki któremu mógł wydawać dźwięki słyszalne z wielu kilometrów. Edmontozaur miał na grzbiecie rząd guzków, ciągnących się od szyi od końca ogona.

Gatunki
Zależnie od opracowań, za ważne uważa się od dwóch do czterech gatunków edmontozaura. Analiza morfometryczna wszystkich dość kompletnych czaszek wykazała, że chodzi prawdopodobnie jedynie o dwa, rozdzielone czasowo o około 3 miliony lat gatunki. Lukę między nimi wypełniają szczątki młodych osobników z Alaski, datowane na ok. 69 Ma. Typowym gatunkiem jest E. regalis, pozostałe zostały przeniesione z innych rodzajów - mogą więc wciąż być uznawane za osobne rodzaje.

Edmontosaurus regalis jest znany prawdopodobnie jedynie z późnego kampanu (73-71 Ma) Kanady, doniesienia z późnego mastrychtu USA nie zostały potwierdzone. Dorastał przynajmniej do 12 m długości. Miał wysoką i krótką czaszkę, w przeciwieństwie do późniejszych gatunków (albo raczej gatunku).
E. regalis.JPG
Edmontosaurus annectens to drugi niewątpliwy gatunek, znany z późnego mastrychtu USA i Kanady. Miał bardziej wydłużoną czaszkę niż wcześniejszy E. regalis. W 2011 roku wyszło na jaw, że niektóre edmontozaury z Hell Creek dorastały nawet do około 16 m! Ponieważ prawdopodobnie żył tam tylko jeden gatunek (zob. niżej), zapewne chodzi właśnie o niego.
E. annectens został nazwany Claosaurus annectens, lecz obecnie wiemy, że nie może należeć do tego rodzaju - typowy gatunek Claosaurus (C. agilis) jest bardzo daleko spokrewniony (Prieto-Márquez, 2011). Później został przeniesiony do innego rodzaju - Anatosaurus, jednak obecnie naukowcy składniają się do synonimizowania tego anatozaura z edmontozaurem - co jest kwestią subiektywną, więc annectens może być wciąż uważany za Anatosaurus annectens. E. annectens został nazwany przez Marsha w 1892 roku, jednak wcześniej nazwano trzy taksony, które prawdopodobnie są jego starszymi synonimami, szczególnie jeśli - zgodnie z nowymi, kompleksowymi badaniami (Campione i Evans, 2011) - w późnym mastrychcie Ameryki Północnej żył tylko jeden gatunek hadrozauryda. Opisany na podstawie żuchwy Trachodon longiceps (Marsh, 1890) jest uznawany za młodszy (a powinien starszy) synonim E. copei, który prawdopodobnie jest wyrośniętym E. annectens. E. annectens został uznany przez Campione i Evansa (2011) za starszy synonim nazwanego wcześniej (!) Diclonius mirabilis (Leidy, 1856), więc powinien raczej się nazywać Edmontosaurus mirabilis. Diclonius mirabilis znany jest jednak jedynie z niediagnostycznego zęba, więc najlepiej było by uznać do za nomen dubium (jak w Horner i in., 2004), choć możemy być niemal pewni, że ten ząb i materiał E. annectens pochodzi od tego samego gatunku. Z późnego mastrychtu pochodzi także fragmentaryczny Thespesius occidentalis (Leidy, 1856).

E. annectens.jpg
E. copei. Jego czaszka była wyjątkowo długa i niska, co wynika prawdopodobnie z ontogenezy albo w części także z uszkodzeń pośmiertnych; poza tym jest nieodróżnialny od E. annectens. Osiągał przynajmniej 12-13 m. Najdłuższa czaszka (MOR 003) mierzy 127,8 cm. Początkowo nazwano go Anatosaurus copei, później Anatotitan copei (gdyż miał się różnić na tyle od E. annectens i E. regalis), lecz obecnie uważa się go za gatunek edmontozaura (kwestia subiektywna) i prawdopodobny młodszy synonim E. annectens.
Anatotitan.gif
E. saskatchewanensis jest najmniejszym gatunkiem - mierzył około 7 m długości, lecz prawdopodobnie chodzi o niedorosłego E. annectens. Znany jest z samego końca mastrychtu Kanady. Gatunek ten zaczynał swoją karierę jako Thespesius saskatchewanensis, jednak z powodu niediagnostyczności typowego Thespesius occidentalis został przeniesiony do rodzaju Edmontosaurus.
E. saskatchewanensis.JPG
Środowisko życia
We późnym kampanie, około 73-71 milionów lat temu, edmontozaur żył na równinach zalewowych, ujściach rzek i torfowiskach, obok dużych ceratopsów (Anchiceratops, Pachyrhinosaurus i mniejszych (Montanoceratops), pachycefalozaurydów (Stegoceras edmontonense) oraz ankylozaurów (Euoplocephalus i Edmontonia). Głównym wrogiem tych roślinożerców były tyranozaurydy takie jak Albertosaurus. Mniejsze, zagrażające raczej tylko młodym edmontozaurom drapieżniki to Atrociraptor i Troodon oraz prawdopodobnie wszystkożerne Ornithomimus, Struthiomimus i Chirostenotes.
Edmontosaurus.jpg
Nieco później, pod sam koniec ery dinozaurów, większość z powyższych dinozaurów wymarła, lecz Edmontosaurus (jako jedyny hadrozauryd) nadal był dość pospolity. Ślady ugryzień na kościach edmontozaurów sugerują, że te ornitopody padały ofiarą Tyrannosaurus. Występowały wtedy także bazalne ornitopody Thescelosaurus, pachycefalozaurydy (Dracorex, Pachycephalosaurus, Stygimoloch - które mogą być synonimami) oraz pancerny Ankylosaurus. Najczęściej spotykane były jednak ceratopsy: bardzo liczny Triceratops oraz rzadsze Torosaurus, Tatankaceratops i Nedoceratops (które mogą być synonimami Triceratops) a także Leptoceratops. Obok nich żyły dromeozaurydy, ornitomimidy Ornithomimus i Struthiomimus, cenagnatydy, duże, nieopisane jeszcze owiraptorozaury, prymitywne ptaki i ssaki, takie jak Didelphodon, a także krokodyle i podobne do nich champsozaury, jaszczurki, węże, żółwie, żaby i płazy ogoniaste.

"Mumie" Dakota i "Trachodon"
W 2000 roku 17-letni Tyler Lynson znalazł w Dakocie Północnej skamieniałe szczątki hadrozaura pochodzące sprzed 67 milionów lat. W 2007 roku, po przeprowadzonych badaniach, okazało się, że okaz jest wspaniale zachowany - zachowały się tkanki miękkie, takie jak mięśnie. Część ogonowa zwierzęcia jest o 25% większa, niż dotychczas sądzono, było to miejsce przyczepu potężnych mięśni nóg, które pozwalały dinozaurowi osiągać prędkość 45km/h. Tomograf pokazał, że na skórze zwierzęcia znajdowały się paski.
Inny wyjątkowo dobrze zachowany okaz należący do gatunku E. annectens został odnaleziony przez Charlesa Hazeliusa Sternberga niedaleko Lusk w Wyoming w roku 1908.

Nowotwory
W 2003 roku naukowcy przebadali 10.000 fragmentów kości różnych dinozaurów, należących do 700 różnych osobników. Okazało się, że jedna z rodzin dinozaurów - Hadrosauridae była szczególnie podatna na występowanie nowotworów, zaś wśród nich najczęściej chorowały edmontozaury. Przerzuty wystąpiły aż w 3% przebadanych szczątków. Co ciekawe, zdecydowana większość patologicznych zmian była zlokalizowana w ogonach. Tak duży odsetek zachorowań tłumaczy się dietą bogatą w karcynogeny (czynniki powodujące mutację materiału genetycznego). Typową dietą tego dinozaura były igły, nasiona i gałązki drzew iglastych, które zostały znalezione we wnętrznościach znalezionych "mumii". Wydaje się, że edmontozaur żywił się głównie wysoko rosnącą roślinnością, jaką były drzewa.
Dyskusja na naszym forum - link


Spis gatunków:
Edmontosaurus Lambe, 1917
?=Anatosaurus Lull i Wright, 1942
?=Anatotitan Brett-Surman, 1990 vide Chapman i Brett-Surman, 1990
E. regalis Lambe, 1917
=Thespesius edmontonensis Gilmore, 1924
= E. edmontoni (Gilmore, 1924)
= Anatosaurus edmontoni (Gilmore, 1924) Lull i Wright, 1942
=Thespesius edmontoni (Gilmore, 1924)
= E. edmontonensis (Gilmore, 1924)
=Anatosaurus edmontonensis (Gilmore, 1924)
E. annectens (Marsh, 1892) ?=Trachodon longiceps ?=Diclonius mirabilis ?=Thespesius occidentalis
=Claosaurus annectens Marsh, 1892
=Anatosaurus annectens (Marsh, 1892) Lull i Wright, 1942
=Thespesius annectens (Marsh, 1892)
=Trachodon annectens (Marsh, 1892)
?= E. copei (Lull i Wright, 1942)
=Anatosaurus copei Lull i Wright, 1942
=Anatotitan copei (Lull i Wright, 1942) Brett-Surman, 1990 vide Chapman i Brett-Surman, 1990
?= E. saskatchewanensis (Sterberg, 1926) Horner, Weishampel i Forster, 2004
=Thespesius saskatchewanensis Sternberg, 1926
=Anatosaurus saskatchewanensis (Sterberg, 1926) Lull i Wright, 1942


---------------------------------------
Źródła:
Arbour, V. M.; Burns, M. E.; and Sissons, R. L. (2009). "A redescription of the ankylosaurid dinosaur Dyoplosaurus acutosquameus Parks, 1924 (Ornithischia: Ankylosauria) and a revision of the genus". Journal of Vertebrate Paleontology 29 (4): 1117–1135. doi:10.1671/039.029.0405

Campione, N.E. & Evans, D.C. (2011) "Cranial Growth and Variation in Edmontosaurs (Dinosauria: Hadrosauridae): Implications for Latest Cretaceous Megaherbivore Diversity in North America" PLoS ONE 6(9), e25186. doi:10.1371/journal.pone.0025186

Horner, J.R., Weishampel, D.B. & Forster, C.A. (2004) "Hadrosauridae" [w:] Weishampel, D.B., Dodson, P. & Osmólska, H. "The Dinosauria" Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 438–463.

Horner, J.R., Goodwin, M.B., Myhrvold, N. (2011) "Dinosaur Census Reveals Abundant Tyrannosaurus and Rare Ontogenetic Stages in the Upper Cretaceous Hell Creek Formation (Maastrichtian), Montana, USA" PLoS ONE 6(2), e16574. doi:10.1371/journal.pone.0016574

Prieto-Márquez, A. (2010) "Global phylogeny of hadrosauridae (Dinosauria: Ornithopoda) using parsimony and Bayesian methods" Zoological Journal of the Linnean Society, 2010, 159, 435–502. doi: 10.1111/j.1096-3642.2009.00617.x

Prieto-Márquez, A. (2011) "Revised diagnoses of Hadrosaurus foulkii Leidy, 1858 (the type genus and species of Hadrosauridae Cope, 1869) and Claosaurus agilis Marsh, 1872 (Dinosauria: Ornithopoda) from the Late Cretaceous of North America" Zootaxa 2765: 61-68

http://en.wikipedia.org/wiki/Edmontosaurus

http://www.dinodata.org

http://www.users.qwest.net/~jstweet1/hadrosaurinae.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Trachodon_mummy

http://dml.cmnh.org/2010Apr/msg00221.html

Campione, N.E. (2009). "Cranial variation in Edmontosaurus (Hadrosauridae) from the Late Cretaceous of North America." North American Paleontological Convention (NAPC 2009): Abstracts, p. 95a.

Campione N, Evans DC (2010) Cranial morphology and the diversity of Late Cretaceous edmontosaurs (Ornithischia: Hadrosauridae) from North America. Journal of Vertebrate Paleontology 30: supplement to 369A

Glut, D.F. (1997) "Dinosaurs: The Encyclopedia" wyd. McFarland & Company

Paul, G.S. (2010) "The Princeton Field Guide to Dinosaurs" wyd. Princeton University, Princeton i Oxford
Ostatnio zmieniony 25 marca 2010, o 13:18 przez nazuul, łącznie zmieniany 9 razy.

Awatar użytkownika
Tomasz
Kredowy tyranozaur
Kredowy tyranozaur
Posty: 2171
Rejestracja: 30 października 2006, o 15:16
Lokalizacja: Międzychód

Post autor: Tomasz »

Świetny opis!! Należą się wielkie brawa :D

Znalazłem tylko:
mierzył 10-13m długości.
osobniki o długości 12-13m
spacja pomiędzy liczbą, a jednostką
sprzed 67Ma
około 71-69Ma
w obu przypadkach lepiej pasowało by "milionów lat temu".. ale jeśli nie to brakuje spacji między jednostką, a liczbą ;)
Tomasz Sokołowski

Koniecznie zapoznaj się z Regulaminem!

Awatar użytkownika
Broker
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 318
Rejestracja: 5 maja 2007, o 20:48
Lokalizacja: Zet Gie

Post autor: Broker »

Rzeczywiscie opis zapowiada się super (cały przeczytam wieczorem ;)). Tylko co do masy 13 m, moim zdaniem więcej, skoro 9 m ważył 3,5 tony, to taki 13 m ważył by raczej 6-7 ton (a może i nawet więcej).

EDIT

Ostatnio bawilem się troszke, w szacowania mas dinozaurów za pomoca sposobu, którego wielu pasjonatów i naukowców używa do szacowań wielkości dinozaurów (ten z podnoszeniem do potegi 3 procentu, którego stanowi długość szacowanego dinozaura, do porównywanego - co ma odpowiadac długości, szerokości i wysokości). Więc gdyby 9 metrowy edmontozaur ważył 3,5 tony, to 13 m (przyjmując, ze był podobnie zbudowany), ważył by aż ~10,5 tony! A np. 15 m (Shantugosaurus) ~16 ton (o, a takie oszacowanie, to i ang. Wiki podaje powołując sie na "The Dinosauria 2nd"). Hehe no to może pójdźmy dalej - Zhuchengosaurus maximus którego oszacowano na ~16,5 m: ~21 ton! Zresztą od dawna wiedzialem, ze hadrozaury były znacznie cięższe, niż to sie często podaje (bo nie raz się widzi naprzyklad: 12 m/4 tony, co jest czesto zlepka dwóch róznych tekstów, w jednym taka masa jest podana dla 9-10 m osobnika, a w drugim widnieje, że odkryto większe skamieniałości, sugerujące 12 m zwierze - ot taki przyklad :P), o czym nie raz wspominał nawet tu na forum Pan Karol ;)
Theropods... yeah :D

Awatar użytkownika
nazuul
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Posty: 7079
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Lokalizacja: Wielkopolska

Post autor: nazuul »

Broker pisze:Więc gdyby 9 metrowy edmontozaur ważył 3,5 tony
aaaaah no właśnie nie, źle przeczytałem:
http://news.nationalgeographic.com/news/2007/12/071203-dino-mummy_2.html pisze:Preliminary studies are revealing a surprising side to these reptiles, suggesting that Dakota—even though roughly 35 feet (12 meters) long and weighing some 3.5 tons—was no slowpoke.
To 12 metrowa Dakota tyle miała.
To może dla 13m jakieś 4 tony?

Natomiast w nowszym doniesieniu jest 9m dla Dakoty, ale nie piszą o masie
http://news.nationalgeographic.com/news ... -mu_2.html
Obrazek
[Stamp: Apsaravis] [Avatar: P. Weimer, CC BY-NC-SA 2.0]

Awatar użytkownika
Broker
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 318
Rejestracja: 5 maja 2007, o 20:48
Lokalizacja: Zet Gie

Post autor: Broker »

nazuul pisze:Natomiast w nowszym doniesieniu jest 9m dla Dakoty, ale nie piszą o masie
http://news.nationalgeographic.com/news ... -mu_2.html
No właśnie ;) Na początku było 12, teraz podano 9.
Ale mimo to, to i tak 12m i 3,5 tony, to moim skromnym zdaniem spooro za mało (dla 9-9,5 m, patrząc na różne bardziej oficjalne i poprawne szacunki, byłoby ok). 3 tony, to 4 m nosorożec biały waży ;)
Btw 35 stĂłp, to 10,668 metra ;)
Theropods... yeah :D

Awatar użytkownika
nazuul
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Posty: 7079
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Lokalizacja: Wielkopolska

Post autor: nazuul »

Czyli ile powinno być? Tak jak podałeś wcześniej 10,5 t, zaokrąglając 10-11t?
Obrazek
[Stamp: Apsaravis] [Avatar: P. Weimer, CC BY-NC-SA 2.0]

Awatar użytkownika
Broker
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 318
Rejestracja: 5 maja 2007, o 20:48
Lokalizacja: Zet Gie

Post autor: Broker »

No to przyjmując, że 9 m mógł ważyć 3-3,5 t, może zapisz, że 13 m mogl ważyć 9-10 t ;)
Theropods... yeah :D

Awatar użytkownika
Dawid Mika
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1016
Rejestracja: 23 maja 2008, o 15:49
Lokalizacja: Górny Śląsk

Post autor: Dawid Mika »

Opis świetny, mam tylko jedno pytanie. W Planecie Dinozaurów konkretnie odcinku Polowanie Małego Dasa edmontozaur jest przedstawiony jako potomek majazaury. Czy to możliwe skoro należą do innych plemion ?

Awatar użytkownika
nazuul
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Posty: 7079
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Lokalizacja: Wielkopolska

Post autor: nazuul »

Te plemiona można sobie w dużej części podarować - nie są definiowane (a moze jednak od 2005 r. się pojawiła jakaś definicja?). Jak na razie pozycja edmontozaura wśród hadrozaurynów jest dośc niepewna - wystarczy spojrzeć do >>wikipedii. W pierwszym kladogramie mamy Edmontosaurus, który jest taksonem siostrzanym do Brachylophosaurus + Maiasaura - wynika z tego, że wspólny przodek ich żyl jakieś 80 Ma (a edmontozaur pojawia się w zapisie kopalnym ok. 71 Ma). Choć z kladogramu wynika, że edmontozaur nie jest potomkiem majazaury, to można sobie wyobrazić, że jakaś populacja M. peeblesorum się dość zmieniła i dała początek edmontozaurowi. Myślę, że na razie nie można wykluczyć ani potwierdzić takiej możliwości.

Natomiast wg 2 kladogramu nie są zbyt blisko spokrewnione i majazaura nie mogła być jego przodkiem.
Obrazek
[Stamp: Apsaravis] [Avatar: P. Weimer, CC BY-NC-SA 2.0]

Awatar użytkownika
szerman
Neogeński mastodont
Neogeński mastodont
Posty: 4045
Rejestracja: 23 czerwca 2009, o 10:40
Imię i nazwisko: Marcin Szermański
Lokalizacja: B-B

Post autor: szerman »

Fajny opis fajnego dinozaura, pamiętam jak byłem mały dostałem czasopismo de Agostini ''Dinozaury'' nr. chyba 35, albo 36, w każdym razie na jego okładce był edmontozaur, a oprócz niego były też opisy barapazaura oraz ingeni. Od tego czasu to jeden z moich ulubionych hadrozaurów, zresztą nie licząc ich innych ornitopodów nie lubię :)
nazuul pisze:Właściwie to wśród hadrozaurynów występowały także formy z ozdobami na głowach, takimi jak garb przed nosem u Gryposaurus i Kritosaurus (...)
Chyba na nosie ;) Natomiast u kritozaura nie można mieć pewności co do występowania takiego tworu, nie mając jego kompletnej czaszki.
nazuul pisze:Jest znany od późnego kampanu do późnego mastyrchtu, był pospolity i znany jest z kilkunastu osobników.
mastrychtu
nazuul pisze:Osobniki tego gatunku osiągały dlugość 9 metrów.
długość
nazuul pisze:Edmontosaurus regalis w środowiku odtworzonym na podstawie znalezisk z formacji Horseshoe Canyon (...)
środowisku

Awatar użytkownika
nazuul
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Posty: 7079
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Lokalizacja: Wielkopolska

Re: [Opis] Edmontosaurus

Post autor: nazuul »

zaktualizowałem i uzupełniłem (jeszcze można rozbudować znacznie):
http://encyklopedia.dinozaury.com/index ... ldid=11775

choć początkowo sądziłem tak jak Dawid Mazurek, że grzebień nie jest rzeczywisty ale tafonomiczny, to po przeczytaniu artykułu uznałem, że jednak nie
Obrazek
[Stamp: Apsaravis] [Avatar: P. Weimer, CC BY-NC-SA 2.0]

ODPOWIEDZ