[Opis] Agustinia

Wszystko o największych zwierzętach, jakie kiedykolwiek stąpały po Ziemi - "gadzich stopach"
Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

[Opis] Agustinia

Post autor: dilong »

Agustinia ligabuei
D??ugo??Ä?: 16m
wysoko??Ä?: 4m
Waga: 20t
Okres wystÄ?powania: wczesna kreda - apt- 116mlt
Miejsce wystÄ?powania: Patagonia- Argentyna
Opisa??: Bonaparte 1999
Klasyfikacja:
Saurischia
Sauropodomorpha
Agustiniidae?
Agustinia
A. ligabuei
Zauropod ten mia?? wzd??u?? szyji, grzbietu i ogona dwa rzÄ?dy kolc??w, kt??re wysrasta??y pionowo ze ??rodka i kierowa??y siÄ? na boki. Nie odnaleziono kompletnego szkieletu lecz znaleziono do??Ä? materia??u by por??wnaÄ? i oszacowaÄ? wyglÄ?d i wymiary zwierzÄ?cia, na przyk??ad: por??wnujÄ?c ko??Ä? strza??kowÄ? agustinii z innymi zauropodami ukaza??o siÄ?, ??e agustinia mierzy??a 15-16m d??ugo??ci. ImiÄ? tego giganta zosta??o wziÄ?te od imienia swego odkrywcy Agustina Martnelli'ego, kt??ry odkopa?? te szczÄ?tki w 1998 roku. Agenty??ski paleontolog Jose Bonaparte nazwa?? zauropda Augustia, lecz nie zosta??a zaakceptowana, poniewa?? to imie ju?? nadanu kopalnemu chrzÄ?szczowi (podobnie by??o z syntarsem). Podobnie by??o z takimi dinozaurami jak, np: Megapnosaurus, Protognathosaurus. W miÄ?dzyczasie Bonaparte zmieni?? takson na Agustinia i opisa?? dinozaura w 1999r. dajÄ?c mu nowÄ? rodzinÄ? zwanÄ? Agusiniidae. Nazwa gatunkowa zosta??a nadana na cze??Ä? Dr. Giancarlo Ligabue- filantropa i sponsora wyprawy na ktorej odkryto agustiniÄ?. Ko??ci zauropoda zosta??y znalezione w formacji Lohan Cura (kt??ra datuje siÄ? miÄ?dzy p????nym aptem a wczesnym albem, czyli 116-110mlt) w prowincji Neuquen w Argentynie.
Ten gigant jest tak unikatowy, ??e nic dziwnego, ??e Bonaparte da?? mu osobnÄ? rodzinÄ?, lecz dzisiejsi naukowcy spekulujÄ? siÄ? czy agustiniÄ? zaliczyÄ? do diplodok??w czy do tytanozaur??w. SzczÄ?tki zauropoda sk??ada??y siÄ? z: fragment??w krÄ?g??w ze stowarzyszonymi dziewiÄ?cioma kolcami i p??ytami, strza??kÄ?, piszczel i piÄ?Ä? ko??ci ??r??dstopia. Ko??Ä? udowa by??a zbyt s??abo zachowana, by da??o siÄ? jÄ? wydobyÄ?.
Gatunki agustini:
Agustinia Bonaparte 1999
Agustinia ligabuei Bonaparte 1999
Obrazek

Czu opis nadaje siÄ? do encyklopedii?
Ostatnio zmieniony 20 października 2006, o 14:24 przez dilong, łącznie zmieniany 2 razy.
Geologia UW

d_m

Post autor: d_m »

Przez przypadek ja te?? zrobi??em opis tego dinozaura, ale ty masz pierwsze??stwo. Poprawi??bym:
Agenty??ski paleontolog Jose Bonaparte nazwa?? zauropda Augustia, lecz nie zosta??a zaakceptowana, poniewa?? to imie ju?? nadanu kopalnemu chrzÄ?szczowi (podobnie by??o z syntarsem). WiÄ?c zaczÄ?to nadawaÄ? r????ne nazwy, np: Megapnosaurus, Protognathosaurus.
1) Czy napewno napewno chodzi??o o kopalnego chrzÄ?szcza :?:
2) Co wsp??lnego z agustiniÄ? majÄ? nazwy Megapnosaurus i Protognathosaurus :?:

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Tak chodzi o kopalnianego chrzÄ?szcza i te nazwy by??y propozycjami do imienia dla agustinii.
Geologia UW

d_m

Post autor: d_m »

dilong pisze:Tak chodzi o kopalnianego chrzÄ?szcza i te nazwy by??y propozycjami do imienia dla agustinii.
Nie :!: Protognathus to nazwa, kt??rÄ? mia?? nosiÄ? zauropod z Chin - gdy okaza??o siÄ?, ??e nazwa zajÄ?ta jest przed rodzaj chrzÄ?szczowy, zmieniono jÄ? na Protognathosaurus. Podobnie sytuacja wyglÄ?da z Megapnosaurus (nowÄ? nazwÄ? dla dla teropoda Syntarsus) - tu te?? chodzi??o o chrzÄ?szcza - wspomina??em o tym w artykule o historii taksonomicznej celofyza. Mo??na oczywi??cie na si??Ä? dodaÄ? te przyk??ady, ale trzeba napisaÄ? jasno, ??e nie chodzi o synonimy agustini, ??eby nikt siÄ? nie pomyli?? (tak jak ty :wink: ).

Czy m??g??by?? podaÄ? ??r??d??o informacji, ??e ten chrzÄ?szcz rzeczywi??cie jest rodzajem kopalnym. Wydaje mi siÄ?, ??e nie jest.

Popraw jeszcze:
dilong pisze:wysrasta??y
To te?? jest ??le:
dilong pisze:np: ko??Ä? strza??kowa cz??owieka mierzy prawie 9 cm, wiÄ?c por??wnujÄ?c tÄ? ko??Ä? ze swym odpowiednikiem u zauropoda ukaza??o siÄ?, ??e agustinia mierzy??a 15-16m d??ugo??ci
Po co kto?? mia??by szacowaÄ? wielko??Ä? dinozaura na podstawie por??wnania z ludzkimi ko??Ä?mi :?: To da??oby bezsensowne wyniki. Mo??na nawet popr??bowaÄ? :wink: Skoro strza??ka agustini jest ok. 10 razy d??u??sza od strza??ki cz??owieka, to zauropod ten mia?? 10x1,70m wysoko??ci, czyli jakie?? 17m :P Por??wnania, ??eby by??y wiarygodne, muszÄ? siÄ? odbywaÄ? miÄ?dzy blisko spokrewnionymi zwierzÄ?tami. Wielko??Ä? agustini oszacowano dziÄ?ki por??wnaniom jej strza??ki ze strza??kami innych zauropod??w :!:

p.s. Znalaz??em fajnÄ? "komputerowÄ? rze??bÄ?" agustini: http://www.krentzpresentz.com/Augustia.jpg

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Szuka??em innych informacji o tym zauropodzie, lecz nic nie znalaz??em, mo??e kto?? z was ma jakÄ??? stronkÄ? gdzie mo??e sÄ? inne informacje.
Geologia UW

Awatar użytkownika
Dino
Administrator
Administrator
Posty: 3802
Rejestracja: 13 marca 2006, o 20:45
Imię i nazwisko: Łukasz Czepiński
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Dino »


Awatar użytkownika
Tomasz
Kredowy tyranozaur
Kredowy tyranozaur
Posty: 2171
Rejestracja: 30 października 2006, o 15:16
Lokalizacja: Międzychód

Post autor: Tomasz »

No wko??cu kolejne opisy trafiajÄ? do encyklopedii :wink: - bo co?? ostatnio wolno to sz??o!! Chyba nie doczekam siÄ? encyklopedii pterozaur??w..... :cry: - bo patrzÄ?c na tÄ?po to chyba w 2012 skÄ?czymy ED, albo jeszcze p????niej.
Tomasz Sokołowski

Koniecznie zapoznaj się z Regulaminem!

Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

Re: [Opis] Agustinia

Post autor: Sebastian »

dilong pisze: Autor: Dilong. Korekta: Dawid Mazurek, Tomasz Sokołowski

Agustinia (agustinia)
Długość: 16 m
Wysokość: 4 m]
Waga: 20 t
Czas: wczesna kreda - apt- 116 Ma
Miejsce:Patagonia- Argentyna
Opisał: Bonaparte 1999
Klasyfikacja:
Dinosauria
Saurischia
Sauropodomorpha
Massopoda
Sauropoda
Eusauropoda
Neosauropoda
Diplodocoidea/Macronaria???
Diplodocidae/Titanosauria???


Zauropod ten miał wzdłuż szyi, grzbietu i ogona dwa rzędy kolców, które wyrastały pionowo ze środka i kierowaly się na boki. Nie odnaleziono kompletnego szkieletu lecz znaleziono dość materiału, by porównać i oszacować wygląd i wymiary zwierzęcia, na przykład: porównując kość strzałkową agustinii z innymi zauropodami ukazało się, że agustinia mierzyła ona 15-16m długości. Imię tego giganta zostało wzięte od imienia swego odkrywcy Agustina Martnelli'ego, który odkopał te szczątki w 1998 roku. Argentyński paleontolog Jose Bonaparte nazwał zauropda Augustia, lecz nie została zaakceptowana, ponieważ to imię już nadano kopalnemu chrząszczowi. Podobnie było z takimi dinozaurami jak, np: Megapnosaurus, Protognathosaurus czy Syntarsus.

Po pewnym czasie Bonaparte zmienił takson na Agustinia i opisał dinozaura w 1999r. dając mu nową rodzinę zwaną Agustiniidae. Nazwa gatunkowa została nadana na cześć Dr. Giancarlo Ligabue- filantropa i sponsora wyprawy na której odkryto agustinię. Kości zauropoda zostały znalezione w formacji Lohan Cura (która datuje się między późnym aptem a wczesnym albem, czyli 116-110 Ma) w prowincji Neuquen w Argentynie.

Unikatowość tego zauropoda zauważył sam Bonaparte. Nic więc dziwnego, że przydzieł go do osobnej rodziny. Dzisiejsi naukowcy spekulują się czy agustinię zaliczyć do diplodoków czy do tytanozaurów.
Szczątki tego zauropoda składały się z: fragmentów kręgów ze stowarzyszonymi dziewięcioma kolcami i płytami, strzałkę, piszczel i pięć kości śródstopia. Kość udowa była zbyt słabo zachowana, by dało się ją wydobyć.
www.wikidino.com
www.wikidino.com
Agustinia ligabuei Bonaparte, 1999<br />Autor: t-pekc.deviantart.com
Agustinia ligabuei Bonaparte, 1999
Autor: t-pekc.deviantart.com
Spis gatunków:
Agustinia Bonaparte 1999
Agustinia ligabuei Bonaparte 1999

ODPOWIEDZ