Jurassic Park w realu???

Dyskusje na temat "strasznych jaszczurów"
CHESTERAPTOR
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 321
Rejestracja: 25 czerwca 2006, o 08:52
Lokalizacja: Lubelskie

Post autor: CHESTERAPTOR »

Karol Sabath pisze: Einsteinowska r??wnowa??no??Ä? masy i energii nie polega na tym, ??e cia??o materialne przyspieszane do prÄ?dko??ci ??wiat??a zmienia siÄ? w energiÄ?, tylko odwrotnie - w miarÄ? przyspieszania do prÄ?dko??ci przy??wietlnych ro??nie jego masa (co w praktyce wymaga??oby niesko??czonej energii do rozpÄ?dzenia cia??a materialnego do 100 proc. prÄ?dko??ci ??wiat??a).
Mi kiedys fizyczka tak t??umaczy??a pow??d, ??e nie mozna osiÄ?gnÄ?Ä? prÄ?dko??ci ??wiat??a, ??e obiekt, kt??ry takÄ? prÄ?dko??Ä? by osiÄ?gnÄ???, rozp??ynÄ???by siÄ? w przestrzeni, zamieni?? w energiÄ?. Ale mo??e jest na forum jakis specjalista, kt??ry rozstrzygnie sp??r?

Awatar użytkownika
Karol Sabath
Ekspert
Ekspert
Posty: 443
Rejestracja: 15 marca 2006, o 21:21
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Karol Sabath »

CHESTERAPTOR pisze:Mi kiedys fizyczka tak t??umaczy??a pow??d, ??e nie mozna osiÄ?gnÄ?Ä? prÄ?dko??ci ??wiat??a, ??e obiekt, kt??ry takÄ? prÄ?dko??Ä? by osiÄ?gnÄ???, rozp??ynÄ???by siÄ? w przestrzeni, zamieni?? w energiÄ?. Ale mo??e jest na forum jakis specjalista, kt??ry rozstrzygnie sp??r?
No w??a??nie, ja te?? bym chÄ?tnie po??ucha?? eksperta... Bo ja z kolei uwa??am, ??e jest odwrotnie, tzn. dziÄ?ki rozpÄ?dzeniu do prÄ?dko??ci ??wiat??a nawet praktycznie punktowe kwanty zykujÄ? masÄ?. A rozpÄ?dziÄ? materialnych obiekt??w do prÄ?dko??ci ??wiat??a nie da siÄ? dlatego, ??e wymaga??oby to niesko??czonej energii.

Awatar użytkownika
Joker
Prekambryjski stromatolit
Prekambryjski stromatolit
Posty: 22
Rejestracja: 16 marca 2006, o 11:43
Lokalizacja: Bo??k??w

Post autor: Joker »

Jeszcze lepsze z punktu widzenia fizyki sÄ? czarne dziury! Podobno majÄ? niesko??czenie wielkÄ? masÄ?, gdzie przyciÄ?ganie jest tak du??e, ??e nic nie wydostanie siÄ? na zewnÄ?trz. Podobno przypuszcza siÄ?, ??e czas nawet tam nie istnieje, i ciekawe co by siÄ? sta??o gdy dosta?? siÄ? tam cz??owiek?
Kto dzi?? tasuje [b]karty[/b]?

CHESTERAPTOR
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 321
Rejestracja: 25 czerwca 2006, o 08:52
Lokalizacja: Lubelskie

Post autor: CHESTERAPTOR »

Naukowcy od lat szukaja tzw. "korytarzy", miejsc, gdzie czasoprzestrze?? sie zagina, ale raczej d??ugo potrwa, zanim cos znajdÄ?....
4 8 15 16 23 42

Awatar użytkownika
Katarzyna
Prekambryjski stromatolit
Prekambryjski stromatolit
Posty: 9
Rejestracja: 1 lipca 2006, o 09:03
Lokalizacja: Wroc??aw

Post autor: Katarzyna »

Przede wszystkim to cze??Ä?.:)
Tak siÄ? sk??ada, ??e wiem trochÄ? nt. in??ynierii genetycznej, wiÄ?c powt??rzÄ? po moich poprzednikach: przy obecnym stanie wiedzy jest to awykonalne.
Czemu?
Pierwszym problemem jest brak DNA dinozaura. Nawet, gdyby takowe siÄ? znalaz??o, nie oczekiwa??abym cudu.:) Izolacja DNA oczywi??cie trudna nie jest, ale przecie?? materia?? genetyczny dinozaura po tylu milionach lat rozpad?? siÄ? na kawa??ki, w spos??b zupe??nie losowy. Zatem po wyizolowaniu DNA otrzymujemy mieszaninÄ? fragment??w i co dalej? No w??asnie. Mo??na przy pomocy sztabu bioinformatyk??w zaczÄ?c sekwencjonowac i por??wnywac fragmenty miÄ?dzy sobÄ?, mo??na je sklonowaÄ?, zrobiÄ? PCR, ??eby bylo ich wiÄ?cej...ale po co? Przecie?? nie wiemy nawet jak te fragmenty by??y ze sobÄ? po??Ä?czone, co dopiero pomarzyÄ? mo??na o tym, ??eby poznaÄ? sekwencje wszystkich gen??w i ich produkty bia??kowe.:) Co za tym dalej idzie-nie wiemy przecie?? jak taki DNA upakowaÄ? w chromosomy, a kto?? wie, ile dinozaury mia??y chromosom??w? Czy ich liczba by??a mo??e zale??na od gatunku? Czy chromosomy determinujÄ?ce p??eÄ? dzia??a??y na tej samej zasadzie, co u ptak??w (XX-samiec, XY-samica)? Ale na tym nie koniec.:) Bo przecie?? taki DNA dinozaura, wyizolowany z tkanek nie mo??e spokojnie przele??eÄ? na stole laboratorium, gdy?? pozbawiony jest ca??ej kom??rkowej maszynerii, chroniÄ?cej go np. przed szkodliwym dzia??aniem promieni UV. Zatem trzeba przecie?? taki DNA gdzie?? upakowaÄ?-mo??e do jaja ptasiego? Ale skÄ?d wiemy, kt??re jajo siÄ? nada? Czy strusie jajo, czy mo??e kurze bÄ?dzie lepsze? Problemy siÄ? na tym oczywi??cie nie ko??czÄ?-wprowadzenie DNA do jaja jest zadaniem niezmiernie ciÄ???kim, poza tym, ??e ju?? w kom??rce jajowej wystÄ?pujÄ? zwiÄ?zki, kt??re inicjujÄ? ca??y ciÄ?g wydarze?? prowadzÄ?cych do przekszta??cenia DNA zap??odnionej k. jajowej w rozwijajÄ?cy siÄ? zarodek (te zwiÄ?zki to oczywi??cie matczyne RNA i bia??ka). No, a co z mitochodriami? Przecie?? dziedziczymy je po matce-czy mo??liwe zatem, ??eby mitochondrium ptasie zgra??o siÄ? z gadzim zarodkiem?:>
To chyba tyle, co chcia??am dodaÄ? od siebie na ten temat, palce mnie ju?? bolÄ?.;] Pozdrawiam i ??yczÄ? udanych wakacji.;D

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Post autor: Danu »

To dowodzi tego, ze cz??owiek, nie powinien pr??bowaÄ? bawiÄ? siÄ? w Boga, tak jak to zosta??o powiedziane w Jurassic Park, a dinozaury dosta??y ju?? swojÄ? szanse, pozatym, witam ciÄ? na forum, CZE?šÄ?!!!
Tribute to Dinosaurs 2020

CHESTERAPTOR
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 321
Rejestracja: 25 czerwca 2006, o 08:52
Lokalizacja: Lubelskie

Post autor: CHESTERAPTOR »

Owszem, zaabawa genetykÄ? mo??e byÄ? gro??na, ale niesie te?? ze sobÄ? wiele korzy??ci, np. dzieki rozwojowi genetyki moglibysmy w przysz??o??ci zwalczaÄ? gro??ne choroby.
A tak w og??le to cze??Ä?, Katarzyna! Witamy na forum dinozaury.com i namawiamy do wsp????tworzenia!
4 8 15 16 23 42

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Post autor: Danu »

Co do chor??b, to siÄ? zgodzÄ?, ale pr??bowanie stworzyÄ? dinozaura, to wielka przesada, chocia?? wtedy bym chyba skaka?? ze szczÄ???cia
Tribute to Dinosaurs 2020

CHESTERAPTOR
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 321
Rejestracja: 25 czerwca 2006, o 08:52
Lokalizacja: Lubelskie

Post autor: CHESTERAPTOR »

Je??li ten dinozaur by prze??y?? w tak ska??onym ??rodowisku, do jakiego doprowadzi?? cz??owiek, to by chyba dosta?? fio??a widzÄ?c samochody, pociÄ?gi itp., a jesli by??by gdzie?? odizolowany, to nie wytrzyma??by tylu ludzi, kt??rzy by przyje??d??ali go podziwiaÄ?, przecie?? traci??by tyle ??akomych kÄ?sk??w....
4 8 15 16 23 42

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Post autor: Danu »

No w??a??nie biedak, by chyba nie prze??y??, paru dni
Tribute to Dinosaurs 2020

Awatar użytkownika
Dino
Administrator
Administrator
Posty: 3801
Rejestracja: 13 marca 2006, o 20:45
Imię i nazwisko: Łukasz Czepiński
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Dino »

A czy ??agodnie usposobiony hadrozaur nie wytrzyma??by widzÄ?c ludzi?

Przecie?? nie wszystkie dinzoaury by??y miÄ?so??erne ;)

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Post autor: Danu »

No nie wiem, czy kt??ry kolwiek da??by radÄ?, no mo??e np Spinosaurus, czy Tyrannosaurus, ale nie znamy zachowa?? dinozaur??w, wiÄ?c trudno powiedzieÄ?.
Tribute to Dinosaurs 2020

CHESTERAPTOR
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 321
Rejestracja: 25 czerwca 2006, o 08:52
Lokalizacja: Lubelskie

Post autor: CHESTERAPTOR »

Najgorsze dla dinozaur??w by??oby chyba jednak powietrze (tak "uzdatnione" przez "mÄ?drych' ludzi).
4 8 15 16 23 42

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Post autor: Danu »

No w??a??nie, a tak??e klimat i warunki pogodowe, zapewne wszystko by??o by dla nich obce
Tribute to Dinosaurs 2020

CHESTERAPTOR
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 321
Rejestracja: 25 czerwca 2006, o 08:52
Lokalizacja: Lubelskie

Post autor: CHESTERAPTOR »

Ale ostatnio na jakies stronie o kryptozoologii przeczyta??em, ??e podobnoÄ? w jakie?? afryka??skiej dolinie sÄ? widywane dinozaury. Ale czego cz??owiek nie wymysli, ??eby byc s??awnym....
4 8 15 16 23 42

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Post autor: Danu »

Znalaz?? siÄ? jaki?? Challenger
Tribute to Dinosaurs 2020

CHESTERAPTOR
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 321
Rejestracja: 25 czerwca 2006, o 08:52
Lokalizacja: Lubelskie

Post autor: CHESTERAPTOR »

Jakis go??cio podobnoc opowiada?? o "wielkim gadzie" atakujacym nosoro??ca. Pewnie widzia?? wcze??niej taki sam rysunek, z triceratopsem zamiast nosoro??ca....
4 8 15 16 23 42

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Post autor: Danu »

To tak jak z tymi opowie??ciami o 50-metrowych Anakondach
Tribute to Dinosaurs 2020

CHESTERAPTOR
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 321
Rejestracja: 25 czerwca 2006, o 08:52
Lokalizacja: Lubelskie

Post autor: CHESTERAPTOR »

Ale czasami takie opowie??ci (m??wiÄ? tu o anakondach, oczywi??cie nie o dinozaurach) sÄ? prawdziwe. Przecie?? do??Ä? czÄ?sto dowiadujemy sie o nowych gatunkach albo o nowoodkrytych przedstawicielach gatunku uwazanego za dawno wymar??y. "Tubylcze' opowie??ci czasami siÄ? sprawdzajÄ?, choÄ? raczej te o dinozaurach we wszystkich przypadkach sÄ? fikcjÄ?....
4 8 15 16 23 42

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Post autor: Danu »

No tak, ale opowie??ci sÄ? dos??ownie setki, a najwiÄ?ksza jak dotÄ?d znaleziona Anakonda mia??a 11,43m i wa??y??a 250 kg.
Tribute to Dinosaurs 2020

CHESTERAPTOR
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 321
Rejestracja: 25 czerwca 2006, o 08:52
Lokalizacja: Lubelskie

Post autor: CHESTERAPTOR »

Ale lasy Amazonii sa jeszcze w wiÄ?kszo??ci niezbadane, tak wiÄ?c prawdopodobie??stwo, ??e nie odnajdzie sie juz wiÄ?kszych okaz??w jest chyba ma??e....
4 8 15 16 23 42

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Post autor: Danu »

Ale jest taki herpetolog, Jesus Rivas, kt??ry od 20 lat szuka takiego wÄ???a, non stop, bo badania nad Anakondami, to jego praca i nigdy nie znalaz?? Anakondy wiÄ?kszej ni?? 8m.
Tribute to Dinosaurs 2020

CHESTERAPTOR
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 321
Rejestracja: 25 czerwca 2006, o 08:52
Lokalizacja: Lubelskie

Post autor: CHESTERAPTOR »

Ale lasy amazo??skie to miliony hektar??w, raczej trudno ??eby w 20 lat jeden cz??owiek przeszuka?? taka po??aÄ? terenu.Poza tym wÄ???e te unikaja ludzi, jak wiÄ?kszo??Ä? zwierzÄ?t, tak wiÄ?c mo??e ten herpetolog ogromnej anakondy nigdy nie znale??Ä?, ale to nie oznacza, ??e jej nie ma....
4 8 15 16 23 42

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Post autor: Danu »

Pewnie, ??e nie, nawet je??li ekipa znajdzie, takiego wÄ???a, np mia??by 20m i 500kg wagi, to co majÄ? zrobiÄ?, przecie?? takiego olbrzyma nie da siÄ? tak poprostu przeciÄ?gnÄ?Ä? przez d??unglÄ?, do oddalonej niekiedy 1000km wioski,
Tribute to Dinosaurs 2020

CHESTERAPTOR
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 321
Rejestracja: 25 czerwca 2006, o 08:52
Lokalizacja: Lubelskie

Post autor: CHESTERAPTOR »

Mogliby go oskubaÄ? z miÄ?sa i sk??ry, a krÄ?gos??up zostawic jako dow??d istnienia. Chocia?? ja to poprostu zrobi??bym pare fotek i wypu??ci?? zwierzÄ?, niech sobie dalej spokojnie by ??y??o....
4 8 15 16 23 42

Zablokowany