nowe wiadomo??ci o klimacie we wczesnej kredzie


d_m

nowe wiadomo??ci o klimacie we wczesnej kredzie

Post autor: d_m »

Onet.pl pisze:Za czas??w dinozaur??w klimat te?? siÄ? zmienia??

Oko??o 120 mln lat temu, w czasach panowania dinozaur??w we wczesnej kredzie, klimat Ziemi zmienia?? siÄ? dramatycznie. DotÄ?d okres ten uwa??ano za monotonnie upalny i wilgotny - informuje pismo "Geology".

W kredzie ZiemiÄ? w??ada??y ju?? dinozaury i coraz wiÄ?cej by??o ro??lin kwitnÄ?cych. W jednym z podokres??w wczesnej kredy, kt??ry trwa?? od oko??o 120 mln lat temu do oko??o 107 mln lat temu, temperatury powierzchni oceanu waha??y siÄ? nawet o sze??Ä? st. C. - wynika z analiz ska?? wydobytych z dna Pacyfiku.

Dowod??w na to dostarczyli geolodzy z ameryka??skiego Indiana University Bloomington (IUB) oraz Kr??lewskiego Holenderskiego Instytutu Bada?? Morza, kt??rzy zorganizowali ekspedycjÄ? do podwodnego pacyficznego wzniesienia Shatsky Rise. Badanie miejsce znajduje siÄ? 1,6 tys. km na wsch??d od Japonii, na g??Ä?boko??ci 3,1 km. ???d?? podwodnÄ?, z kt??rej korzystali badacze, przystosowano do wierce?? w dnie morskim i zbierania ska??. Na podstawie analiz zgromadzonych pr??bek (np. zawarto??ci w ska??ach materia??u organicznego, wÄ?gla i azotu), naukowcy mogÄ? wnioskowaÄ? na temat minionych zmian klimatu.

Naukowcy stwierdzili, ??e oko??o 120 mln lat temu ??rednie temperatury w??d powierzchniowych Pacyfiku waha??y siÄ? od 30 do 36 st. C. (obecnie temperatury powierzchni tropikalnych m??rz wynoszÄ? od 29 do 30 st. C.) NastÄ?pi??y te?? dwa okresy och??odzenia powierzchni tropikalnych w??d o oko??o 4 st. C.

"?Ä?czÄ?c te informacje z danymi z Atlantyku staje siÄ? jasne, ??e w tym czasie zmiany klimatu zachodzi??y w skali globalnej" - podkre??li?? kierujÄ?cy badaniami geolog z IUB Simon Brassell. Jak doda??, wcze??niejsze badania Atlantyku r??wnie?? sugerowa??y zmiany klimatu mniej wiÄ?cej w tym samym okresie.

Wed??ug Brassela, nowe odkrycie ma znaczenie w dyskusji na temat zmian klimatu. Przedstawia prastarÄ? ZiemiÄ?, "kt??rej temperatury zmienia??y siÄ? do??Ä? kapry??nie w efekcie zmian cyklu wÄ?gla, a bez udzia??u cz??owieka" - podkre??li?? badacz.
http://wiadomosci.onet.pl/1408512,16,1, ... ,item.html

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Czy te zmiany klimatyczne doprowadzi??y do wymarcia ostatnich stegozaur??w i diplodok??w?
Geologia UW

Awatar użytkownika
Xyphactinus
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 525
Rejestracja: 18 kwietnia 2006, o 20:12
Lokalizacja: tak naprawdę z Poznania

Post autor: Xyphactinus »

Mo??e nie czyta??em do??Ä? uwa??nie, ale nie dowiedzia??em siÄ?, jakie to mia??yby byÄ? zmiany klimatyczne poza och??odzeniem w??d powierzchniowych Pacyfiku, a to chyba nie wywo??a??oby wymarcia zwierzÄ?t lÄ?dowych w ??aden spos??b nie zwiÄ?zanych z morzem. I nie takich "ostatnich diplodok??w", bo wed??ug mojej nieaktualnej zapewne wiedzy madziarozaur by?? diplodokiem ??yjÄ?cym pod koniec kredy.
Ostatnio zmieniony 26 września 2006, o 16:58 przez Xyphactinus, łącznie zmieniany 1 raz.
"Chciałbym, żeby świat był dwa razy większy i połowa jego była wciąż niezbadana."
sir David Attenborough
Obrazek
Cykl "Gdyby kometa nie spadła":
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=939
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=967

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Zmiany w prÄ?dach morskich i klimatu mogÄ? spowodowaÄ? wielkie zmiany na lÄ?dzie tym bardziej na ro??linno??Ä?.
Geologia UW

Awatar użytkownika
Xyphactinus
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 525
Rejestracja: 18 kwietnia 2006, o 20:12
Lokalizacja: tak naprawdę z Poznania

Post autor: Xyphactinus »

Wybacz wiÄ?c mojÄ? niewiedzÄ?, ale czy ochodzenie w??d wp??ywa na prÄ?dy morskie? Poza tym takie zmiany zapewne wystÄ?pi??yby tylko w zlewisku Pacyfiku, a diplodoki i stegozaury ??y??y nie tylko we wchodniej Azji i zachodniej Ameryce P??n.
"Chciałbym, żeby świat był dwa razy większy i połowa jego była wciąż niezbadana."
sir David Attenborough
Obrazek
Cykl "Gdyby kometa nie spadła":
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=939
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=967

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Nawet kilkumetrowe obni??enie w??d mo??e spowodowaÄ? chaos w??r??d prÄ?d??w morskich, kt??re dalej w skutkach mo??e doprowadziÄ? do el ninio, czyli katastrofy na sferÄ? globalnÄ?. Np: w Australii przed??u??y siÄ? pora deszczowa, a w Azji mo??e trwaÄ? kilkuletnia wielka susza. To wystarczy do wymarcia ostatnich stegozaur??w.
Geologia UW

ODPOWIEDZ