Subtropikalny Bełchatów


Awatar użytkownika
Timi
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 177
Rejestracja: 24 kwietnia 2006, o 17:42
Imię i nazwisko: Tomasz Rutkowski
Lokalizacja: Bełchatów
Kontakt:

Subtropikalny Bełchatów

Post autor: Timi »

W gazecie "National Geographic Polska" ukaza?? siÄ? artyku?? o mie??cie w kt??rym mieszkam, a dok??adniej o Skarbach odkrywkowej kopalni wÄ?gla brunatnego. Na podstawie skamienia??o??ci, a by??y to np: li??cie herbaty, imbiru i bambusa, odkryto jaka ro??linno??Ä? subtropikalna wystÄ?powa??a w tych okolicach. A oto ten artyk????:

Z??o??e wÄ?gla brunatnego w okolicach Be??chatowa odkryto ju?? na poczÄ?tku lat 60.XX w. jednach dopiero 20 lat p????niej wydobyto pierwsze jego tony. Obecnie jest to najwiÄ?ksza w Polsce kopalnia odkrywkowa. Wydobywa siÄ? tu 35 mln ton wÄ?gla brunatnego, a uzyskana energia zaspokaja a?? 18 proc. potrzeb energetycznych naszego kraju.
Zanim jednak do tego dosz??o, wiele musia??o siÄ?wyda??yÄ?. Oko??o 25 mln lat temu w zwiÄ?zku z wypiÄ?trzaniem siÄ? Karpat uformowa?? sie tutaj r??w tektoniczny, wype??niony ogromnymi bagniskami i zajÄ?ty czÄ???ciowo przez jezioro. Jego brzegi porasta??y lasy. Oko??o 20 mln lat temu jezioro by??o ju?? tylko wielkim torfowiskiem. Okresowo porasta??y je sekwoje, cypry??niki i ociekajÄ?ce ??ywicÄ? sosny.
Z czasem grube warstwy gnijÄ?cej ro??linno??ci przekszta??ci??y siÄ? w wÄ?giel brunatny. Iw??a??nie miÄ?dzy jego pok??Ä?dami, w warstwach piasku lub i??u, przechowa??y siÄ? do naszychc czas??w resztki prastarej flory.
SzczÄ?tki ro??lin z miocenu, czyli sprzed 18-10 mln lat, bada dr Grzegorz Worobiec z Instytutu Botaniki im. W.Szefera PAN w Krakowie. Odkry?? m.in. skamienia??o??ci sekwoi do z??udzenia przypominajÄ?cych te, kt??re dzi?? rosnÄ? w s??onecznej kaliforni, oraz fragmenty li??ci bambusa.- To jedyne tego typu znalezisko w ca??ej Polsce - m??wi naukowiec. Podobnie do nich ro??liny mo??na dzi?? spotkaÄ? na terenach delty Missisipi. Z kolei pÄ?dy ro??liny iglastej Glyptostrobus sÄ? bardzo podobne do ga??Ä?zek drzew rosnÄ?cych w podmok??ych lasach ropikalnych Chin i Wietnamu. Znalezione za?? przez dr. Worobca szczÄ?tki ro??lin wawrzynowatych sprzed 18 mln lat sÄ? typowe dla klimatu subtropikalnego.
To ??e na obsza??e Be??chatowa ros??y tak ciep??olubne ro??liny, dowodzi, jak gorÄ?cy panowa?? tu w??wczas klimat. Bogata mioce??ska flora nie wytrzyma??a jednak starcia z globalnym och??odzeniem. Ostatecznie przepÄ?dzi?? jÄ? z tych teren??w lodowiecPrzechowane przez miliony lat w wÄ?glowej kryj??wce skamienia??o??ci przypominajÄ? nam dzisiaj odleg??Ä? historiÄ? naszych ziem.
http://www.stellar-pictures.pl
http://www.tomaszrutkowski.pl
http://pl.youtube.com/watch?v=43unDWTfkds SAVE OUR RAINFORESTS
"Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba, odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy." Poznaj całą prawdę... http://www.timiworld.fora.pl

Awatar użytkownika
Karol Sabath
Ekspert
Ekspert
Posty: 443
Rejestracja: 15 marca 2006, o 21:21
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Karol Sabath »

Ja wprawdzie wywodzę się z zagłębia karbońskiego węgla (Katowice), ale flora węgla brunatnego - choć mniej osobliwa, i mająca współczesne odpowiedniki w innych stronach świata (nie to co lepidodendrony, sygilarie czy kalamity), w zestawieniu z dzisiejszymi polskimi warunkami też wydaje się mocno egzotyczna... Sam Bełchatów znam tylko z widzenia (po drodze na Śląsk z Warszawy mija się wielką hałdę - a w Google Earth odkrywka kopalni jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów zauważalnych na obszarze Polski nawet przy małym zoomie...)
No i w Muzeum Geologicznym PIG mamy okazy głównie flory i lignitu (czyli węgla brunatnego) z Bełchatowa. Zdaje się, że szykuje się też jakaś ekspozycja na miejscu?

PS. krakowski instytut nosi imię słynnego polskiego (paleo) botanika prof. Własdysława Szafera, nie "Szefera".

ODPOWIEDZ