[opis] Spinophorosaurus (spinoforozaur)

Wszystko o największych zwierzętach, jakie kiedykolwiek stąpały po Ziemi - "gadzich stopach"
Awatar użytkownika
Dawid Mika
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1016
Rejestracja: 23 maja 2008, o 15:49
Lokalizacja: Górny Śląsk

[opis] Spinophorosaurus (spinoforozaur)

Post autor: Dawid Mika »

Opis gotowy, dzisiaj jeszcze będzie news.

Długość: ok. 13 m
Wysokość: ok. 5 m ?
Waga: ok. 5 t ?
Czas występowania: 172-165 milionów lat temu, bajos-baton, środkowa jura (200-196 milionów lat temu, wczesna jura?)
Miejsce występowania: Thirozerine Dept, obszar Agadez, Niger (Afryka)
Klasyfikacja:
Dinosauria
Saurischia
Eusaurischia
Sauropomorpha
Sauropoda

Spinoforozaur (Spinophorosaurus) to bazalny zauropod, który żył w środkowej jurze (lub wczesnej?) na terenach Afryki.

Etymologia

Nazwa rodzajowa spinoforozaura pochodzi od łacińskich słów spina - kolec, phoro - nosić/dźwigać i greckiego sauros- jaszczur. Odnosi się ona do charakterystycznych, przypominają…cych kolce osteodermów na ogonie spinoforozaura. Natomiast epitet gatunkowy (nigerensis) pochodzi od Nigru, miejsca znalezienia skamielin tego dinozaura. Ogólnie nazwę Spinophorosaurus nigerensis można tłumaczyć jako '''dźwigają…cego kolce jaszczura z Nigru''.

Materiał kopalny

Holotyp spinoforozaura jest oznaczony jako GCP-CV- 4229/NMB- 1699 - i zawiera puszkę mózgową…, kość zaoczodołową…, kość łuskową…, kość kwadratową…, kość skrzydełkową… i suprangular oraz wszystkie kości szkieletu pozaczkowego. Nie zachował się jedynie mostek, kości przedramienia, ''dłonie'' i stopy. Do wspomnianego wyżej zauropoda przypisuje się także drugi okaz (NMB-1698-R) zawierają…cy fragmentaryczną… czaszkę i niekompletny szkielet pozaczkowy. Dzięki niemu możemy poznać budowę kilku kości, które nie zachowały się w holotypie w tym przedszczękowej, szczękowej, zębowej, angular (jednak dość fragmentarycznej), ramiennej oraz paliczka stopy. W skład NMB-1698-R wchodzą… także niemal kompletne żebra. Oba wymienione tu okazy są… tymczasowo przechowywane w Staatliches Naturhistorisches Museum (stą…d oznaczenia z serii NBM) w Braunschweig (Niemcy) , ale w przyszłości mają… znaleźć się w Musée National d'Histoire Naturelle (Niamey, Niger). Zostały one odkryte na północ od Rural Community (Thirozerine Dept, obszar Agadez, Niger) w tej samej warstwie ok. 15 metrów od siebie. Dane wskazują…, że osady w których odkryto szczą…tki spinofozaura pochodzą… z środkowej jury, prawdopodobnie bajosu-batonu, choć nie można wykluczyć ich wczesnojurajskiego pochodzenia.

Diagnoza

Remes i współpracownicy (2009) podali następują…cą… kombinację cech za diagnostyczną… dla spinoforozaura (niektóre z nich są… spotykane u innych prymitywnych zauropodów): mały szyszkowaty otwór leżą…cy z tyłu, między przeciwstawnymi kośćmi czołowymi, a nie ciemieniowymi; skierowana ku bokom podstawa kości guzowatej, szpatułkokszałtne zęby z dużymi, rozmieszczonymi w pewnych odstępach ''zą…bkami'' w okolicach powierzchni wierzchołkowej, najliczniejszymi w jej środku; kręgi szyjne z dodatkowymi wyrostkami na wstawkach wyrostka poprzecznego; odstęp między centrum, a blaszką… przestrzeni międzyprzedzygapofyzowa mają…cy patrzą…c z boku kszałt litery ''U''; trójką…tny wyrostek na diapofyzach (bocznych wyrostkach) kręgów ogonowych; powiększone trójką…tne, skierowane ku tyłowi wyrostki na epipophyses kręgów szyjnych; blaszki spinoprezygapofyzjalne występują…ce tylko na kręgach krzyżowych; silnie pofałdowane wyrostki neuralne przednich i środkowych kręgów ogonowych; siodłokszałtne wierzchołki wyrostków neuralnych przednich i środkowych kręgów ogonowych; tylne szewrony kręgów ogonowych przekształcone w prętopodobne poziome struktury, których występy stykają… się z środkową… częścią… centrum, nerkokszałtna kość krucza z dużym guzkiem do przyczepu bicepsów i bruzdą… na dolnośrodkowej powierzchni; krótka i masywna kość łonowa; brzeg kości kulszowej rozszerzają…cy się ku dołowi; tylna część kości udowej z dużym otworem ułożonym boczniedo czwartego krętarza oraz obecność kolcopodobnych osteodermów.

Budowa

Niezrośnięte szwy neuro- i wewnętrznoczaszkowe świadczą…, że holotyp był młodym osobnikiem dorosłym. Jego kręgi tworzą…ce szkielet osiowy i ochraniają…ce rdzeń kręgowy mierzą… łą…cznie ok. 13 m długości. Drugi okaz spinoforozaura jest ok. 13% większy i ma w pełni pozrastane szwy kręgosłupa. Kości czołowe u spinoforozaura są… zrośnięte tylko w linii środkowej i posiadają… niewielki (ok. 10 mm średnicy) szyszkokszałtny otwór w szwie łą…czą…cym kości potyliczne i czołowe. Warto zwrócić uwagę na obecność otworu ciemieniowego występują…cego tylko u dikreozaurydów i abrozaura. Podstawa kłykcia potylicznego jest bocznie wklęsła, podobnie jak u szunozaura. Natomiast tylna cześć kości kwadratowej nie jest wcale wklęśnięta (występuje także u Tazoudasaurus). Spinoforozaur posiadał 25 kręgów przedkrzyżowych, z czego 13 średnio wydłużonych kręgów szyjnych. Występują… cztery kręgi krzyżowe i ponad trzydzieści dziewięć ogonowych. Kręgi szyjne wymienionego wyżej dinozaura posiadają… dobrze rozwinięte pleurocele, które za życia prawdopodobnie były wypełnione workami powietrznymi. Kręgi szyjne są… wyposażone w duże epipophyses i trójką…tne ''stopki'' na tylnych brzegach diapofyzów, podobnie jak u chińskich środkowojurajskich zauropodów. Ogólnie rzecz biorą…c spinofozaur budową… kręgów szyjnych przypomina kamarazaura, jednak nie posiada zewnętrznego kilu a wieńce bocznych wyrostków są… słabo rozwinięte. Kiedy porównamy spinoforozaura do wczesno- i środkowo jurajskich gondwańskich zauropodow zauważymy wiele różnic. Łuki neuralne kręgów grzbietowych posiadają… wysokie i wą…skie kanały. Łopatka naszego zauropoda charakteryzuje się mocno rozwiniętą… ''główką…'', trójką…tnym wyrostkiem i wystają…cym ''kołnierzem'' czym przypomina łopatki mamenchizaurydów, Cetiosaurus i Tehuelchesaurus. U prymitywnych wulkanodonta, barapazaura i patagozaura łopatka jest natomiast prosta i pozbawiona tylnego ''kołnierza''. Wydatnym guzkiem przeznaczonym do utrzymywania bicepsów i bruzdą… na dolnośrodkowej powierzchni przypomina ona tę znaną… u kotazaura. Cechy te jednak nie występują… u barapazaura. Obojczyki spinofozaura są… dobrze rozwinięte i mają… sztyletopodobną… końcówkę. Są… one jednak szczuplejsze niż obojczyki jobarii. Kość ramienna posiada silnie asymetryczne zakończenie i duże, dodatkowe kłykcie, czym przypomina kości ramienne mamenchizaurydów. Kość udowa ''jaszczura dźwigają…ce kolce'' charakteryzuje się obecnością… małego krętarza i wyją…tkowo, dużego czwartego. Kość strzałkowa jest masywna, a skokowe są… częściowo zrośnięte. Podsumowują…c: Spinophorosaurus posiada wiele cech wspólnych z Mamenchisauridae i euroazjatyckimi wczesno- i środkowo jurajskimi jak Shunosaurus, a pod względem budowy kończyn tylnych, kości kwadratowej i innych części ciała przypomina Tazoudasaurus. Natomiast od wczesno- i środkowojurajskich gondwańskich zauropodów różni się wieloma cechami.
Wokół holotypu znaleziono dwa prawie sztyletopodobne osteodermy. Ich podstawa jest prawie kulista i pomarszczona, a wierzchołki sztyletów skierowane lekko na bok. Wspomniane tu osteodermy zostały odkryte w okolicach miednicy, pod przemieszczoną… w wyniku rozkłady łopatką…, jednak najprawdopodobniej za życia zwierzęcia znajdowały się na końcu ogona. Do czasu opisania spinoforozaura obecność środków obronnych na ogonie zanotowano tylko u ankylozaurów i niektórych zauropodów. Omeisaurus i niektórzy inni przedstawiciela Sauropoda posiadały maczugę na końcu ogona. Szunozaur był wyposażony w podobne, choć znacznie mniejsze niż u spinoforozaura struktury na maczudze ogona. Tytanozaur Agustinia posiadał szereg obronnych osteodermów i kolców. Wiele innych przedstawicieli Titanosauria np. Saltasaurus posiadało grzbiet pokryty osteodermami, tworzą…cymi coś w rodzaju zbroi. Zadaje to kłam dawnemu przekonaniu, że zauropody polegały jedynie na wielkości jako jedynej obronie przeciwko dużym, drapieżnym teropodom

Klasyfikacja. Komplikacje dla ewolucji zauropodów

W celu ustalenia pozycji systematycznej spinoforozaura użyto megamatrycy. Wprowadzano do niej 28 taksonów i 235 cech. Zgodnie z zasadą… parsymonii wybrano drzewko, które przedstawiało go jako takson siostrzany dla Eusauropoda. Wg alternatywnych wyników analiz jest on taksonem siostrzanym dla omejzaura lub kladu >Omeisaurus & Mamenchisaurus. Jedna z analiz dała rezultat, że spinofozaur tworzy klad będą…cy taksonem siostrzanym euzaropodów z Mamenchisauridae i szunozaurem. Znalezisko spinoforozaura i nowe datowanie osadów w których odkryto skamieliny jobarii świadczą…, że afrykańskie zauropody żyły w tym samym czasie co ich najbliżsi krewni na terenach Gondwany i Azji. Dawniejsze badania sugerowały, że wczesno- i środkowojurajskie azjatyckie zauropody są… efektem specjalizacji allopatrycznej. Nowsze jednak badania wykazały, że nie tworzą… one monofiletycznego kladu. Dzięki spinoforozaurowi udało się ustalić, że cechy na podstawie których zostały one uznane za krewnych pojawiły się wcześniej w ewolucji zauropodów i są… symplezjomorfiami Eusauropoda. Ponadto ten dinozaur umożliwił obalenie tezy jednolitości zauropodziej fauny z wyją…tkiem tej azjatyckiej przed rozbiciem się Pangei. Wydaje się jakoby wspólny przodek euzauropodów żył na terenach północnej Gondwany. Jedna część jego potomków dotarła na tereny Laurazji i zachowała jego pierwotne cechy, podczas gdy jego południowogondwańscy spadkobiercy utracili je. Jednak do ostatecznego potwierdzenia tego scenariusza potrzebna jest większa ilość skamielin. Warto zwrócić uwagę na paleoklimatykę i fitogeografię. We wczesnej i środkowej jurze Afryka Północna leżała blisko równika i panował na niej gorą…cy klimat. Występowała nadzwyczaj bujna i bogata roślinność. Natomiast w południowej Gondwanie i Laurazji panował ciepły, umiarkowany klimat. Ta pierwsza była oddzielona od równikowej roślinności przez Centralną… Pustynię Godwańską… zwaną… CGD (od ang. słów Central Gondwanan Desert). Pod koniec środkowej jury CGD zaczęła się kurczyć, a rodzime zauropody dotą…d odizolowane zostały wyparte przez przybyszów z innych części świata.

Gatunki
Spinophorosaurus Remes, Ortega, Fierro, Joger, Kosma, Ferrer, Ide, Maga, 2009
Spinophorosaurus nigerensis Remes, Ortega, Fierro, Joger, Kosma, Ferrer, Ide, Maga, 2009


Obrazek

Rekonstrukcja szkieletu z pracy Remesa i innych (2009).

Obrazek

Holotyp spinofozauraObrazek
Rekonstrukcja przeżyciowa autorstwa N. Tanury
Ostatnio zmieniony 19 września 2009, o 20:15 przez Dawid Mika, łącznie zmieniany 4 razy.

Awatar użytkownika
szerman
Paleogeński prawaleń
Paleogeński prawaleń
Posty: 3998
Rejestracja: 23 czerwca 2009, o 10:40
Imię i nazwisko: Marcin Szermański
Lokalizacja: B-B

Re: [opis] Spinophorosaurus (spinoforozaur)

Post autor: szerman »

Tylko to:
Dawid Mika pisze:(...) tylna część kości udowej z dużym otworem ułożonym boczniedo czwartego krętarza oraz obecność kolcopodobnych osteodermów.
bocznie do
Dawid Mika pisze:Wg alternatywnych wynikĂłw analiz jest on taksonem siostrzanym dla omejzaura lub kladu >Omeisaurus & Mamenchisaurus.
omeizaura
Dawid Mika pisze:Gatunki
Spinophorosaurus Remes, Ortega, Fierro, Joger, Kosma, Ferrer, Ide, Maga
Spinophorosaurus nigerensis Remes, Ortega, Fierro, Joger, Kosma, Ferrer, Ide, Maga
Spinophorosaurus Remes, Ortega, Fierro, Joger, Kosma, Ferrer, Ide, Maga, 2009
Spinophorosaurus nigerensis Remes, Ortega, Fierro, Joger, Kosma, Ferrer, Ide, Maga, 2009
Opis imponujący :D

Awatar użytkownika
hanys
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1012
Rejestracja: 24 lipca 2008, o 14:37
Lokalizacja: beWYRYhills

Post autor: hanys »

Czas występowania: 172-65 milionów lat temu, bajos-baton, środkowa jura (200-196 milionów lat temu, środkowa jura?)
Coś z tym pokręciłeś :mrgreen:

Awatar użytkownika
nazuul
Moderator
Moderator
Posty: 6697
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Imię i nazwisko: Maciej Ziegler
Lokalizacja: Wielkopolska

Post autor: nazuul »

Dawidzie - opis nie jest zły, ale jak to przeważnie bywa, jest cała masa błędów, szczególnie merytorycznych i to dużego kalibru, w dodatku trudnych do wyłapania dla kogoś, kto dokładnie nie przeanalizuje tego co napisałeś i oryginalnej publikacji!!!!
Dawid Mika pisze:Długość: ok. 13 m
Wysokość: ok. 5 m ?
Waga: ok. 5 t ?
Paratyp (osobnik w pełni wyrośnięty) był większy o 13%
Dawid Mika pisze:Czas występowania: 172-165 milionów lat temu, bajos-baton, środkowa jura (200-196 milionów lat temu, wczesna jura?)
wczesna jura kończy się ok. 172 Ma, a nie 196
Dawid Mika pisze:Miejsce występowania: Thirozerine Dept, obszar Agadez, Niger (Afryka)
Dept (zapomniałes o kropce) to skrót od Departament, popraw też w materiale kop.
Dawid Mika pisze:Klasyfikacja:
Dinosauria
Saurischia
Eusaurischia
Sauropomorpha
Sauropoda
na końcu można jeszcze dopisać Gravisauria (i nawet należy, bo to ostatni jednoznacznie definiowany klad do którego z pewnością należy Spinophorosaurus).
Oczywiście można też dopisać Eusauropoda, lecz to czy on należy do euzauropodów zależy od wybranej definicji (zob. taxonsearch), i tak:
sensu Salgado et al. 1997 naleĹźy
sensu Author Wilson i Sereno 1998, Sereno 1998- naleĹźy
sensu Upchurch et al. 2004- nie naleĹźy – i to jest definicja ktĂłrą Remes i współpracownicy wybrali
Dawid Mika pisze: sauros- jaszczur.
spacja przed myślnikiem
Dawid Mika pisze:suprangular
przekręciłes - surangular , czyli kość kątowa górna
Dawid Mika pisze: kość skrzydełkową i oraz wszystkie kości szkieletu pozaczkowego.
napisz albo “I” albo “oraz” a nie oba.
Dawid Mika pisze:Dzięki niemu możemy poznać budowę kilku kości, które nie zachowały się w holotypie w tym przedszczękowej, szczękowej, zębowej, angular (jednak dość fragmentarycznej), ramiennej oraz paliczka stopy.
także kość łzowa
Dawid Mika pisze:angular
kość kątowa
Dawid Mika pisze:Zostały one odkryte na północ od Rural Community (Thirozerine Dept, obszar Agadez, Niger)
Rural Community to wiejska społeczność/gmina
I znĂłw Dept
Dawid Mika pisze: mały szyszkowaty otwór leżący z tyłu, między przeciwstawnymi kośćmi czołowymi, a nie ciemieniowymi;
leżący z tyłu =>> otweirrający się dorsalnie (ku górze)
Dawid Mika pisze:skierowana ku bokom podstawa kości guzowatej
co to jest "kość guzowata"(google nie podają żadnego wyniku). Chodzi o basal tubera, lecz obawiam się że to jest jedno z nieprzetłumaczalnych wyrażeń
Dawid Mika pisze:szpatułkokszałtne zęby
mi w tłumaczeniu wychodzi „liściokształtne”
Dawid Mika pisze:odstęp między centrum, a blaszką przestrzeni międzyprzedzygapofyzowa mający patrząc z boku kszałt litery ''U''
międzyprzedzygapofyzowa=> międzyprzedzygapofyzowej
kszałt=> kształt
Dawid Mika pisze:trójkątny wyrostek na diapofyzach (bocznych wyrostkach) kręgów ogonowych
oryginalnie: triangular caudal process on caudal cervical diapophyses
„caudal” to nie tylko ogonowy, ale teĹź tylny, więc chodzi o tylne kręgi szyjne
Dawid Mika pisze:tylne szewrony kręgów ogonowych przekształcone w prętopodobne poziome struktury, których występy stykają się z środkową częścią centrum,
inaczej:
których przednie i tylne występy stykają się ze na poziomie środkowej części trzonów
Dawid Mika pisze:nerkokszałtna kość krucza z dużym guzkiem do przyczepu bicepsów i bruzdą na dolnośrodkowej powierzchni
powierzchni=> brzegu
Dawid Mika pisze:krótka i masywna kość łonowa; brzeg kości kulszowej rozszerzający się ku dołowi
to jest jedna cecha, a nie dwie, poprawnie:
krótka i masywna kość łonowa z brzegiem kulszowym rozszerzający się ku dołowi do stopki (??? foot)
Dawid Mika pisze:tylna część kości udowej z dużym otworem ułożonym boczniedo czwartego krętarza
boczniedo=>> bocznie do

Dawid Mika pisze: Niezrośnięte szwy neuro- i wewnętrznoczaszkowe świadczą, że holotyp był młodym osobnikiem dorosłym.
on nie był “młodym dorosłym” (young adult), tylko subadult – czyli takim, ktĂłry nie osiągnął jeszcze maksymalnych rozmiarĂłw, choć był im bliski ale nie miał oznak zaprzestania wzrostu. Ja bym subadult określił krĂłtko jako „młodociany”
Dawid Mika pisze: Jego kręgi tworzące szkielet osiowy i ochraniające rdzeń kręgowy mierzą łącznie ok. 13 m długości.
po prostu kręgosłup, I nie ok., tylko ponad
Dawid Mika pisze: Drugi okaz spinoforozaura jest ok. 13% większy i ma w pełni pozrastane szwy kręgosłupa.
czyli miał 14-15 m, a u gory w opisie piszesz rozmairy 13 m – chyba naleĹźało by wpisac te większe
Dawid Mika pisze: Warto zwrócić uwagę na obecność otworu ciemieniowego
otworu ciemieniowego?? Wg mnie „open postparietal notch” to otwarte wcięcie/karb zaciemieniowy
Dawid Mika pisze: Kręgi szyjne są wyposażone w duże epipophyses i trójkątne ''stopki'' na tylnych brzegach diapofyzów, podobnie jak u chińskich środkowojurajskich zauropodów.
''stopki'? „falnges” moĹźna teĹź tłumaczyć jako kołnierze, kryzy
Dawid Mika pisze: Ogólnie rzecz biorąc spinofozaur budową kręgów szyjnych przypomina kamarazaura, jednak nie posiada zewnętrznego kilu a wieńce bocznych wyrostków są słabo rozwinięte.
chodzi o cetiozaura a nie kamarazaura
Dawid Mika pisze: Kiedy porównamy spinoforozaura do wczesno- i środkowo jurajskich gondwańskich zauropodow zauważymy wiele różnic.
chodzi o południowo gondwańskie
Dawid Mika pisze: Wydatnym guzkiem przeznaczonym do utrzymywania bicepsów i bruzdą na dolnośrodkowej powierzchni przypomina ona tę znaną u kotazaura. Cechy te jednak nie występują u barapazaura.
Tu piszesz o kości kruczej (o czym nie wspominasz), a poprzedno była mowa o łopatce, więc czytelnik sądzi, że chodzi o łopatkę.
Pokręciłeś – pierwsza cecha jest u Kotasaurus, a druga u Barapasaurus

Dawid Mika pisze:Kość udowa ''jaszczura dźwigające kolce'' charakteryzuje się obecnością małego krętarza i wyjątkowo, dużego czwartego.
skąd informacja, że on był "wyjątkowo" duży?
Dawid Mika pisze:Podsumowując: Spinophorosaurus posiada wiele cech wspólnych z Mamenchisauridae i euroazjatyckimi wczesno- i środkowo jurajskimi jak Shunosaurus, a pod względem budowy kończyn tylnych, kości kwadratowej i innych części ciała przypomina Tazoudasaurus.
to co łączy Tazoudasaurus i Spinophorosaurus to pelzjomorfie! A z tego zdania wynika, że świadczy to o ich pokrewieństwie, a tak nie jest naprawdę
Dawid Mika pisze:Natomiast od wczesno- i środkowojurajskich gondwańskich zauropodów różni się wieloma cechami.
południowogondwańskich, a nie po prostu gondwańskich! On sam jest z północy Gondwany, dlatego to dość istotne (patrz mapka Figure 7 i tekst publikacji)
Dawid Mika pisze:Wspomniane tu osteodermy zostały odkryte w okolicach miednicy, pod przemieszczoną w wyniku rozkłady łopatką, jednak najprawdopodobniej za życia zwierzęcia znajdowały się na końcu ogona.
rozkłady => rozkładu (a skąd wiesz, że nie w wyniku innego procesu?)
Dawid Mika pisze:Do czasu opisania spinoforozaura obecność środków obronnych na ogonie zanotowano tylko u ankylozaurów i niektórych zauropodów.
i stegozaurĂłw
Dawid Mika pisze:Tytanozaur Agustinia posiadał szereg obronnych osteodermów i kolców.
skąd pewność, że to tyranozaur i że osteodermy pełniły funkcję obronną?
Dawid Mika pisze:Wiele innych przedstawicieli Titanosauria np. Saltasaurus posiadało grzbiet pokryty osteodermami, tworzącymi coś w rodzaju zbroi.
niekoniecznie " innych "
Dawid Mika pisze:W celu ustalenia pozycji systematycznej spinoforozaura uĹźyto megamatrycy.
eh, czego? Matrycy (albo macierzy danych) – to ona chyba nie jest gigantyczna, Ĺźeby nazywać ją mega-
Dawid Mika pisze:Wprowadzano do niej 28 taksonów i 235 cech. Zgodnie z zasadą parsymonii wybrano drzewko, które przedstawiało go jako takson siostrzany dla Eusauropoda.
Eusauropoda sensu Upchurch et al. 2004 ;)
Dawid Mika pisze:Wg alternatywnych wyników analiz jest on taksonem siostrzanym dla omejzaura lub kladu >Omeisaurus & Mamenchisaurus. Jedna z analiz dała rezultat, że spinofozaur tworzy klad będący taksonem siostrzanym euzaropodów z Mamenchisauridae i szunozaurem.
Dlaczego piszesz jedynie o tych wynikach (które w dodatku są mniej prawdopodobne od pozostałych uzyskanych) ?!?!
Dawid Mika pisze:Dawniejsze badania sugerowały, że wczesno- i środkowojurajskie azjatyckie zauropody są efektem specjalizacji allopatrycznej.
specjalizacji allopatrycznej? Chodzi o to, że były uważane za grupę emdemiczną
Dawid Mika pisze:Nowsze jednak badania wykazały, że nie tworzą one monofiletycznego kladu.
klady ZAWSZE są monofiletyczne!!!
Dawid Mika pisze:Wydaje się jakoby wspólny przodek euzauropodów żył na terenach północnej Gondwany. Jedna część jego potomków dotarła na tereny Laurazji i zachowała jego pierwotne cechy, podczas gdy jego południowogondwańscy spadkobiercy utracili je. Jednak do ostatecznego potwierdzenia tego scenariusza potrzebna jest większa ilość skamielin.
To tylko jedna w wielu hipotez, a Remes i współpracownicy piszą, że "tylko dodatkowe odkrycia środkowojurajskich zauropodów wraz z dobrym podparciem filogenetycznym mogą wykazać, że taki scenariusz lepiej tłumaczy rozmieszczenie późnojurajskich zauropodów niż alternatywne hipotezy"
One possible explanation is an origin of the eusauropods in North Gondwana,
with the North African Spinophorosaurus being closely related to the
last common ancestor of all Eusauropoda. In this scenario, the
eusauropods that subsequently colonized Laurasia retained
characters already acquired by basal forms like Spinophorosaurus,
while South Gondwanan eusauropods followed a different
evolutionary pathway. Given the feasible monophyly of South
Gondwanan early sauropods (see above), it might well be that only
one lineage of eusauropods invaded South Gondwana in the
Lower Jurassic, where it lost many of the characters that unite
Laurasian basal sauropods (evolutionary hypothesis proposed in
Fig. 6B). However, only additional discoveries of Middle Jurassic
sauropods in combination with well-supported phylogenies will
reveal if such a model can explain the global distribution of pre-
Late Jurassic sauropods better than alternative hypotheses.
Dawid Mika pisze:Spinophorosaurus Remes, Ortega, Fierro, Joger, Kosma, Ferrer, Ide, Maga, 2009
Właściwie, to jacy są autorzy nazwy? Wśród autorów znajdują się takie w wyrażenia:
for the Project PALDES, for the Niger Project SNHM
aby zobaczyć kto brał udział w tych projektach, nalezy spojrzeć do "Acknowledgments" i tam mamy ich nazwiska:
Project PALDES (Paleontologı´a y Desarrollo) collaborators: Luis M.
Chiappe, Pedro Dantas, Fernando Escaso, Jose´ Miguel Gasulla, Enrique
Lo´pez, Antonio Pomares, Bruno Ribeiro, Jose´ Luis Sanz, Jose´ Enrique
Tent-Manclu´s
Niger Project SNHM (Staatliches Naturhistorisches Museum Braunschweig)
collaborators: Jo¨rg Faust, Hannah Joger, Jannis Joger, Fritz J.
Kru¨ger, Alexander Mudroch, Michel Rabe, Hans-Joachim Ritter, Edgar
Sommer
Czy oni także powinni być uważani za autorów publikacji, a zarazem nazwy taksonu?
Jeśli tak, to poprawny spis gatunków to mamy rekordową ilość 25 autorów (tak np. Olshevsky):
Spinophorosaurus Remes, Ortega, Fierro, Joger, Kosma, Ferrer, Chiappe, Dantas, Escaso, Gasulla, López, Pomares, Ribeiro, Sanz, Tent-Manclús, Faust, Joger H, Joger J, Krüger, Mudroch, Rabe, Ritter, Sommer, Ide i Maga, 2009
S. nigerensis Remes, Ortega, Fierro, Joger, Kosma, Ferrer, Chiappe, Dantas, Escaso, Gasulla, López, Pomares, Ribeiro, Sanz, Tent-Manclús, Faust, Joger H, Joger J, Krüger, Mudroch, Rabe, Ritter, Sommer, Ide i Maga, 2009
Jeśli nie to ten:
Spinophorosaurus Remes, Ortega, Fierro, Joger, Kosma, Ferrer, Ide i Maga, 2009
S. nigerensis Remes, Ortega, Fierro, Joger, Kosma, Ferrer, Ide i Maga, 2009
lub ten:
Spinophorosaurus Remes, Ortega, Fierro, Joger, Kosma, Ferrer, uczestnicy Project PALDES oraz Niger Project SNHM, Ide i Maga, 2009
S. nigerensis Remes, Ortega, Fierro, Joger, Kosma, Ferrer, uczestnicy Project PALDES oraz Niger Project SNHM, Ide i Maga, 2009

PS Pomajstrowałem trochę przy obrazkach - teraz się są tak duże :wink:

Awatar użytkownika
nazuul
Moderator
Moderator
Posty: 6697
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Imię i nazwisko: Maciej Ziegler
Lokalizacja: Wielkopolska

Re: [opis] Spinophorosaurus (spinoforozaur)

Post autor: nazuul »

opis wylądował w ED: http://encyklopedia.dinozaury.com/index ... horosaurus

hasło do gruntownej poprawy, uwagi (pewnie do czegoś jeszcze można się przyczepić):
1) nie wszystkie (w ogóle jakaś?) moje poprawki zostały wprowadzone, może są też nie wychwycone a doszły kolejne błędy (Wulcanodon)
2) filogeneza nieaktualna, inne dane być może też, ogólnie pisanie tak szczegółowych opisów powoduje szybkie dezaktualizacje, które nie są aktualizowane (np. trzeba pozmienieć opisy wielu ceratozaurów w zw. z Polem i Rauhutem, o wrzuceniu danych z Carrano i in. już nie wspomnę)
3) w bibliografii art. z PLoS, bo w końcu z niego Dawid korzystał
4) szablon "diagnoza" także do innych rozdziałów, np. budowa (dotyczy też wielu innych haseł, no ale ja sobie mogę mówić ... :P )
5) jak to jest z listą autorów (patrz post wyżej), na pewno nie 25?
6) jest jeszcze doi:10.1371/journal.pone.0030060
Obrazek
[Stamp: Apsaravis] [Avatar: P. Weimer, CC BY-NC-SA 2.0]

Awatar użytkownika
szerman
Paleogeński prawaleń
Paleogeński prawaleń
Posty: 3998
Rejestracja: 23 czerwca 2009, o 10:40
Imię i nazwisko: Marcin Szermański
Lokalizacja: B-B

Re: [opis] Spinophorosaurus (spinoforozaur)

Post autor: szerman »

Dawid wejdzie na forum to zdecyduje, czy go poprawi. Jak nie to może go wezmę do swojej grupki opisów do poprawy.

:arrow: EDIT - Malusieńkie korekty.
"Mastodon sapiens"

Utahraptor
Moderator
Moderator
Posty: 2436
Rejestracja: 22 października 2007, o 18:29

Re: [opis] Spinophorosaurus (spinoforozaur)

Post autor: Utahraptor »

Biologia, UW

Utahraptor
Moderator
Moderator
Posty: 2436
Rejestracja: 22 października 2007, o 18:29

Re: [opis] Spinophorosaurus (spinoforozaur)

Post autor: Utahraptor »

Po czterech latach trzeba było zaktualizować opis. Ci co śledzą na bieżąco encyklopedię, to wiedzą, a dla pozostałych lista zmian:
http://www.encyklopedia.dinozaury.com/i ... ldid=18317
Biologia, UW

ODPOWIEDZ