[opis] sejsmozaur (Seismosaurus)

Wszystko o największych zwierzętach, jakie kiedykolwiek stąpały po Ziemi - "gadzich stopach"
d_m

[opis] sejsmozaur (Seismosaurus)

Post autor: d_m »

Aktualny opis sejsmozaura: viewtopic.php?f=7&t=4031

Aktualny opis diplodoka: viewtopic.php?f=7&t=4170
Opis diplodoka w Encyklopedii wymaga moim zdaniem rozwiniÄ?cia. Na poczÄ?tek proponujÄ? dopisaÄ? akapit o sejsmozaurze (patrz te??: temat o sejsmozaurze).

W 1979 na terenie stanu Nowy Meksyk odnaleziono niekompletny szkielet zauropoda, na kt??ry sk??ada??y siÄ?: krÄ?gi, miednica i ??ebra. Niekt??re oszacowania m??wi??y a?? o 52 m d??ugo??ci cia??a. W 1991 roku David Gillette oficjalnie nazwa?? olbrzyma Seismosaurus hallorum. To wydzielenie, jak i oszacowania wielko??ci, by??y jednak kwestionowane. Na konferencji Ameryka??skiego Towarzystwa Geologicznego w 2004 roku Lucas et al. przekonujÄ?co wykaza??, ??e dotychczasowe oszacowania d??ugo??ci, z powodu niew??a??ciwego ustawienia krÄ?g??w ze ??rodkowej czÄ???ci ogona, by??y b??Ä?dne (krÄ?gi ogonowe 12-19 uznawano wcze??niej za 20-27) i ??e prawdziwa d??ugo??Ä? zwierzÄ?cia mie??ci??a siÄ? w granicach 32 m. Nowe ustawienie spowodowa??o te??, ??e zniknÄ???a wiÄ?kszo??Ä? cech unikalnych sejsmozaura. Ponadto okaza??o siÄ?, ??e jedna strona miednicy jest patologiczna. Sejsmozaur zosta?? uznany za kolejny gatunek diplodoka. Konkluzja ta zosta??a powszechnie zaakceptowana. CiekawostkÄ? jest, ??e nie osta??a siÄ? nawet koncepcja "sejsmozaurowych" gastrolit??w - okaza??y siÄ? one niestowarzyszonymi ze szkieletem otoczakami. Lucas et al. 2006 poszed?? jeszcze dalej i wykaza??, ??e hakowaty wyrostek ko??ci kulszowej "sejsmozaura" to w rzeczywisto??ci przemieszczony ??uk neuralny - Diplodocus hallorum zosta?? zsynonimozowany z Diplodocus longus.

Zablokowany