OPIS: ceratozaur

Wszystko o krwiożerczych "stopach bestii"
Awatar użytkownika
Xyphactinus
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 525
Rejestracja: 18 kwietnia 2006, o 20:12
Lokalizacja: tak naprawdę z Poznania

OPIS: ceratozaur

Post autor: Xyphactinus »

nazwa: Ceratosaurus nasicornis
autor nazwy: Marsh, 1884
d??ugo??Ä?: 6 m
wysoko??Ä?: 2 m
waga: 1 t
okres: 156-144 mlt
wystÄ?powanie: USA: Kolorado, Wyoming, Utah
klasyfikacja: Dinosauria
Saurischia
Theropoda
Neotheropoda
Averostra
Ceratosauria
Ceratosauridae

Ceratozaur by?? ??redniej wielko??ci p????nocnoameryka??skim miÄ?so??ercÄ? o do??Ä? charakterystycznym wyglÄ?dzie. Na czubku pyska mia?? kr??tki, tÄ?py r??g, nad oczami kostne grzebienie, a wzd??u?? jego krÄ?gos??upa ciÄ?gnÄ??? siÄ? rzÄ?d sterczÄ?cych, tr??jkÄ?tnych p??ytek. Masywna, osadzona na kr??tkiej, grubej szyi czaszka tego teropoda wyposa??ona by??a w ruchomo po??Ä?czone ko??ci. OdchylajÄ?c siÄ? na boki pozwala??y one braÄ? temu drapie??nikowi znacznych rozmiar??w kÄ?sy miÄ?sa do paszczy o potÄ???nych szczÄ?kach pe??nych stale odrastajÄ?cych, zakrzywionych zÄ?b??w. Mocne ko??czyny tylne ceratozaura by??y tr??jpalczaste, "rÄ?ce" natomiast mia??y po cztery szponiaste palce. Przypuszczalnie s??u??y??y one temu drapie??nikowi do przytrzymywania zdobyczy. D??ugi, stanowiÄ?cy przeciwwagÄ? ogon by?? bocznie sp??aszczony jak u krokodyli, co pozwala wysnuÄ? przypuszczenie, ??e ceratozaur p??ywa??. Zastanawia fakt, ??e w tym samym miejscu i czasie co ceratozaur wystÄ?powa?? inny drapie??nik, dwukrotnie wiÄ?kszy allozaur. SzczÄ?tki mniejszego teropoda sÄ? znajdowane rzadziej i, w przeciwie??stwie do wielkiego karnozaura, samotnie. Prawdopodobnie ceratozaur polowa?? w pojedynkÄ? na ornitopody takie jak kamptozaur czy dryozaur, pozostawiajÄ?c wielkie zauropody i stegozaury swojemu wiÄ?kszemu sÄ?siadowi.
Nazwa Ceratosaurus nasicornis oznacza "rogaty jaszczur nosorogi"
Ostatnio zmieniony 11 czerwca 2007, o 15:13 przez Xyphactinus, łącznie zmieniany 7 razy.
"Chciałbym, żeby świat był dwa razy większy i połowa jego była wciąż niezbadana."
sir David Attenborough
Obrazek
Cykl "Gdyby kometa nie spadła":
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=939
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=967

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1670
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Post autor: Danu »

Ciekawy opis Ceratosaurusa, ale jeste?? pewien co do czasu wystÄ?powania, gdzie?? chyba czyta??em, ??e ??y?? nie co wcze??niej, jakie?? 160 MLT.
"nie wystarczy być dobrym graczem, trzeba jeszcze dobrze grać"
-----------------------------------------------------
http://img291.imageshack.us/img291/7815/userbar5ws.png

Awatar użytkownika
Karol Sabath
Ekspert
Ekspert
Posty: 443
Rejestracja: 15 marca 2006, o 21:21
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Karol Sabath »

Danu pisze:Ciekawy opis Ceratosaurusa, ale jeste?? pewien co do czasu wystÄ?powania, gdzie?? chyba czyta??em, ??e ??y?? nie co wcze??niej, jakie?? 160 MLT.
Formacja Morrison, z kt??rej pochodzÄ? szczÄ?tki ceratozaura, jest datowana na kimeryd-tyton, czyli przedzia?? czasu podany w ha??le jest OK (zresztÄ? datowania sÄ? zawsze obarczone pewnÄ? niedok??asdno??ciÄ? i parÄ? milion??w lat nie warto siÄ? spieraÄ?... :-))

Awatar użytkownika
Xyphactinus
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 525
Rejestracja: 18 kwietnia 2006, o 20:12
Lokalizacja: tak naprawdę z Poznania

Post autor: Xyphactinus »

Dino, wrzucisz opis na stronÄ??
"Chciałbym, żeby świat był dwa razy większy i połowa jego była wciąż niezbadana."
sir David Attenborough
Obrazek
Cykl "Gdyby kometa nie spadła":
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=939
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=967

Awatar użytkownika
Karol Sabath
Ekspert
Ekspert
Posty: 443
Rejestracja: 15 marca 2006, o 21:21
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Karol Sabath »

Xyphactinus pisze:Dino, wrzucisz opis na stronÄ??
Brak daty, autora nazwy, jej etymologii; nazwy ??aci??skie grup - du??Ä? literÄ?. Co?? bli??ej o miejscu znalezienia (USA - du??y kraj). Liter??wki/interpunkcja.

Awatar użytkownika
pepo13
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 444
Rejestracja: 13 sierpnia 2006, o 21:43
Lokalizacja: lublin

Post autor: pepo13 »

I jeszcze mo??na dorzuciÄ? zdjÄ?cie np, to:
http://data1.blog.de/blog/d/dinosaurier ... aurus1.jpg
"Deinonych- maszyna do zabijania"- cytat z książki

Awatar użytkownika
Xyphactinus
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 525
Rejestracja: 18 kwietnia 2006, o 20:12
Lokalizacja: tak naprawdę z Poznania

Post autor: Xyphactinus »

Czy teraz jest ju?? dobrze, czy trzeba wprowadziÄ? wiÄ?cej zmian?
"Chciałbym, żeby świat był dwa razy większy i połowa jego była wciąż niezbadana."
sir David Attenborough
Obrazek
Cykl "Gdyby kometa nie spadła":
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=939
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=967

Awatar użytkownika
Karol Sabath
Ekspert
Ekspert
Posty: 443
Rejestracja: 15 marca 2006, o 21:21
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Karol Sabath »

Xyphactinus pisze:Czy teraz jest ju?? dobrze, czy trzeba wprowadziÄ? wiÄ?cej zmian?
Jeszcze znaczenie nazwy rodzajowej i gatunkowej.
I spacje miÄ?dzy liczbami a metrami, tonami, mlt (w og??le my??lÄ?, ??e w encyklopedii nale??y u??ywaÄ? albo mln lat temu, albo Ma)
MiÄ?dzy USA a stanami - dwukropek.

Awatar użytkownika
Xyphactinus
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 525
Rejestracja: 18 kwietnia 2006, o 20:12
Lokalizacja: tak naprawdę z Poznania

Post autor: Xyphactinus »

Teraz ju?? powinno byÄ? wszystko dobrze. DziÄ?kujÄ? Panu a pomoc w poprawianiu opis??w.
"Chciałbym, żeby świat był dwa razy większy i połowa jego była wciąż niezbadana."
sir David Attenborough
Obrazek
Cykl "Gdyby kometa nie spadła":
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=939
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=967

Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

Post autor: Sebastian »

Klasyfikacja:
Dinosauria
Saurischia
Theropoda
Neotheropoda
Averostra
Ceratosauria
Ceratosauridae <<< inactive (nieaktywny)???
Acta Palaeontologica Polonica pisze:Niedawno opisano dobrze zachowany teropod Ceratosaurus z g??rnojurajskiej formacji Morrison zachodniej czÄ???ci stanu Kolorado, nazwany C. magnicornis. Systematyka rodzaju wykracza poza zakres tego opracowania, natomiast przeprowadzono badania tomograficzne m??zgoczaszki tego przedstawiela wyj??ciowych Tetanurae, by opisaÄ? wnÄ?trze puszki m??zgowej, ucha wewnÄ?trznego, oraz uk??ad jam powietrznych i zatok ??ylnych, u prymitywnego przedstawiciela kladu. Dla uproszczenia interpretacji tomogram??w i por??wna?? systematycznych z innymi puszkami m??zgowymi, w m??zgoczaszce teropoda wyr????niono piÄ?Ä? podregion??w. Morfologia wnÄ?trza puszki m??zgowej ceratozaura wp??ywa na ca??okszta??t morfologii m??zgoczaszki, w tym liczbÄ? i rozmieszczenie wa??niejszych otwor??w. Niewielki kÄ?t miÄ?dzy przedniÄ? a tylnÄ? czÄ???ciÄ? m??zgu (w rejonie mostu) i stosunkowo ma??o wygiÄ?ta m??zgoczaszka uwa??ana jest za cechÄ? prymitywnÄ?. Orientacja poziomego kana??u p????kolistego b??Ä?dnika wskazuje na do??Ä? poziome ustawienie czaszki i szyi. Jak u ptak??w, stosunkowo wÄ?ski kszta??t czaszki Ceratosaurus wiÄ???e siÄ? z mniejszÄ? liczbÄ? otwor??w nerw??w czaszkowych. Ponadto uzÄ?biona czÄ???Ä? szczÄ?ki g??rnej, z przewagÄ? ko??ci szczÄ?kowej wydaje siÄ? – podobnie jak u aligatora – mie??ciÄ? du??e skierowane ku przodowi pyska ga??Ä??? szczÄ?kowÄ? nerwu tr??jdzielnego i ma??Ä? ga??Ä??? ocznÄ? tego nerwu. G??rna po????wka dzioba ptak??w, zdominowana przez ko??Ä? przedszczÄ?kowÄ? i bezzÄ?bna, jest unerwiona g????wnie przez ga??Ä??? ocznÄ? nerwu tr??jdzielnego. Dlatego mo??na przypuszczaÄ?, ??e oparte na ptasim wariancie rekonstrukcje nerw??w czaszkowych prymitywnych teropod??w sÄ? nietrafne. Pneumatyzacja czaszki Ceratosaurus i przypuszczalne ??wiadectwa obecno??ci ma????owin nosowych sÄ? z kolei bardzo ptasimi cechami. SÄ?dzÄ?c na podstawie obrazowania tomograficznego, Ceratosaurus mia?? typowÄ? dla wczesnych teropod??w puszkÄ? m??zgowÄ? i uk??ad przedsionkowy typowy dla dwunog??w podobny do tego u allozaura.

Awatar użytkownika
Dino
Administrator
Administrator
Posty: 3702
Rejestracja: 13 marca 2006, o 20:45
Imię i nazwisko: Łukasz Czepiński
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Dino »

Dodałem spis gatunków
Nr 462 w ED:
http://www.dinozaury.com/index.php?opti ... iew&id=861

Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

Post autor: Sebastian »

Warto by wspomnieć w miejscu odkrycia, że Ceratosaurus ingens i Ceratosaurus roechlingi pochodzą z Tanzani z formacji tendaguru (znanej z odkryć wielu zauropodów). No i w spisie gatunków przed tymi własnie gat. postawić znak zapytania :wink: Nie wiadomo, czy były to ceratozaury czy inne rodzaje (rodzaj?).

A tak na marginesie to przytoczony przeze mnie fragment z Acta Paleontologica Polonica o budowie czaszki Ceratosaurus to raczej można dodać go do opisu, bo fragment ten pochodzi z źródła ogólnodostępnego i odnoszącego się do nauki, jaką jest paleontologia. Poza tym są to fakty naukowe a nie wymysł nakryty prawami autorskimi :)

ODPOWIEDZ