[dyskusja] tyranozaur - drapieżnik czy padlinożerca

Wszystko o krwiożerczych "stopach bestii"
Awatar użytkownika
Joker
Prekambryjski stromatolit
Prekambryjski stromatolit
Posty: 22
Rejestracja: 16 marca 2006, o 11:43
Lokalizacja: Bo??k??w

[dyskusja] tyranozaur - drapieżnik czy padlinożerca

Post autor: Joker »

Uwaga! Obecnie znany jest niezbity dowód, że Tyrannosaurus był drapieżnikiem - zrośnięte, noszące znaczące ślady gojenia kręgi ogonowe Edmontosaurus z wbitym w nie zębem; jako sprawcę wykluczono Nanotyrannus (DePalma i in., 2013).

DePalma i in. (2013) "Physical evidence of predatory behavior in Tyrannosaurus rex" Proceedings of the National Academy of Sciences. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1216534110

[dodano 15.11.2015 r. nazuul]


_______________________________________

Oczywiście jestem rówwniez zwolennikiem tezy jako Tyranozaurus rex był i padlinożercą i [s]mięsożrcą[/s] drapieżnikem* jednocześnie. Z tego co mi wiadomo nie udało się do tej pory odnaleźć przednich kończyn tego gada, więc zostały pożyczone od bliskiego krewnego albertozaura. Być może nowe znaleziska i badania naukowców rzucą trochę światła na mrok owiany wokół tyranozaura. Jednak największym dowodem na razie przemawiającym za padlinożerczy tryb życia jest ogromna masa cielska i masywne uda, utrudniające pościg za zwierzyną! W jednej mam podane, iż tyranozaur na krótkich dystansach mógł osiągać do 50km/h, zaś w innej nawet 70km/h! Nie wiadomo również w jakim środowisku głównie żerowały, a mogł nawet polować w stadach jak watahy dzisiejszych wilków.


* poprawiłem wypowiedź. nazuul
Kto dzi?? tasuje [b]karty[/b]?

d_m

Post autor: d_m »

O ile wiem to przednie ??apy tyranozaura SÄ? znane ze skamienia??o??ci.

Awatar użytkownika
Paweł (Paleontolog)
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 128
Rejestracja: 15 marca 2006, o 20:57
Lokalizacja: Myszk??w
Kontakt:

Post autor: Paweł (Paleontolog) »

Ja uwa??am Tyrannosaurusa za my??liwego i padlino??ercÄ? moim zdanie prawie ??aden my??liwy nie m??g?? liczyÄ? na padlinÄ? Uwa??am ??e na innych ro??lino??erc??w polowa?? z ukrycia by?? na pewno kr??tko dystansowcem jak wiele du??ych i ciÄ???kich my??liwych .My??liwi by nie upolowali by tyle ??eby go wykarmiÄ?.Pote??ne szczÄ?ki ?šwiÄ?tnie by??y przystosowane do zabijania innych dinozaur??w choÄ? jego g??owa by??a potÄ???na ??wietnÄ? przeciwwagÄ? stanowi?? potÄ???ny ogon a do unoszenia takiego ciÄ???aru s??u??y??y potÄ???ne nogi. :D :wink:
[url=http://www.galeria24h.fora.pl][img]http://img62.imageshack.us/img62/64/smauserbarrv2.jpg[/img][/url]
[url=http://www.galeria24h.fora.pl][img]http://images22.fotosik.pl/31/025367479e263c2c.jpg[/img][/url]
ZAPRASZAM :)

Dominik
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 303
Rejestracja: 14 marca 2006, o 16:10
Lokalizacja: Brzozów

Post autor: Dominik »

Nie bÄ?dÄ? oryginalny - uwa??am Tyranozaura za my??liwego i padlino??ercÄ? w jednym. Mo??na podaÄ? wiele przyk??ad??w typowych my??liwych, kt??zi ??ywiÄ? siÄ? padlinÄ?. WiÄ?c chyba z dinozaurami nie by??o inaczej.

Awatar użytkownika
Dakosaurus
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 453
Rejestracja: 14 marca 2006, o 14:44
Lokalizacja: Małopolska
Kontakt:

Post autor: Dakosaurus »

Uwa??am dinozaura z rodzaju Tyrannosaurus za padlino i
miÄ?so??ercÄ? lecz my??lÄ? ??e chÄ?tniej jad?? padlinÄ? ni?? polowa??.

Justyna
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 132
Rejestracja: 15 marca 2006, o 20:15
Lokalizacja: Opole

Post autor: Justyna »

R??wnie?? uwa??am Tyranozaura za drapie??cÄ? i padlino??ercÄ?. Ale w przeciwie??stwie do Dacosaurusa wydaje mi sie ??e t-rex by?? bardziej drapie??cÄ?, nie jestem do ko??ca pewna czy resztki pozostawione przez innych miÄ?co??erc??w wystarczy??yby do wykarmienia takiego cielska.

Dominik
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 303
Rejestracja: 14 marca 2006, o 16:10
Lokalizacja: Brzozów

Post autor: Dominik »

lecz my??lÄ? ??e chÄ?tniej jad?? padlinÄ? ni?? polowa??.
Wed??ug mnie jednak chÄ?tniej polowa?? ni?? jad??. Instynkt my??liwego nigdy nie zamiera! Mo??e teraz opowiem o jednej teorii doyczacej Tyranozaura i spraw godowych. Jak wszyscy wiemy samice Tyrannosaurusa Rex'a by??y wiÄ?ksze ni?? samce. tak wiÄ?c, gdy samiec chcia?? zdobyÄ? uznanie partnerki musia?? jako?? zaimponowaÄ? partnerce. WrÄ?cza?? jej prezent - np. upolowanego triceratopsa. Je??li prezent podoba?? siÄ? samicy dochodzi??o do kopulacji - je??li nie, samiec zosta?? albo wyganiany przez samicÄ?, albo walczy??. ta teoria by??a przytoczona w "WÄ?dr??wkachz dinozaurami".

Awatar użytkownika
Lupus
Prekambryjski stromatolit
Prekambryjski stromatolit
Posty: 11
Rejestracja: 18 marca 2006, o 11:34

Post autor: Lupus »

Teoria... ale jak by??o naprawdÄ?? Osobi??cie uwa??am - z resztÄ? wiÄ?kszo??Ä?, jesli nie wszyscy, tak uwa??ajÄ? - i?? Tyrannosaurus Potrafi?? polowaÄ? i zapewne nierzadko polowa?? na dinozaury ro??lino??erne, lecz nie gardzi?? tak??e padlinÄ?, kt??ra tak??e czÄ?sto pojawia??a siÄ? w jego jad??ospisie.

Awatar użytkownika
p@nzio
Kambryjski trylobit
Kambryjski trylobit
Posty: 37
Rejestracja: 15 marca 2006, o 18:18
Lokalizacja: Bytom
Kontakt:

Post autor: p@nzio »

W tej kwestii moje zdanie siÄ? ciÄ?gle zmienia. NBie jestem specjalistÄ?, wiÄ?c muszÄ? weryfikowaÄ? swoje poglÄ?dy w miarÄ? tego jak docierajÄ? do mnie nowe fakty. Po obejrzeniu 'Vallery of T-rex' doszed??em do wniosku, ??e przedstawiona tam teoria padlino??erno??ci T. rexa. W miarÄ? jednak jak ??ledzÄ? dyskusje na tym forum zaczynam znowu uwa??aÄ? tyranozaura za drapie??nika, choÄ? nie gardzÄ?cego padlinÄ?. Nadal jednak kwestia ta mnie nurtuje. Generalnie wszystkie te cechy przypisywane padlino??ercom mog??y siÄ? wykszta??ciÄ? u drapie??nika, ale to trochÄ? zastanawiajÄ?ce czemu akurat te cechy siÄ? rozwinÄ???y. ZdajÄ? sobie sprawÄ?, ??e czÄ???Ä? cech mo??e byÄ? lekko naciÄ?gana pod padlino??erno??Ä? bo nie da siÄ? jasno odgraniczyÄ? co jest cechÄ? drapie??nika, a co padlino??ercy.
_O SK8 is GR8!
' '|'-.
_/_\_,
-*--*------

Dominik
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 303
Rejestracja: 14 marca 2006, o 16:10
Lokalizacja: Brzozów

Post autor: Dominik »

ByÄ? mo??e tyranozaury nie gardzi??y padlinÄ? po prostu z braku po??ywienia? Pod koniec okresu kredowego, kiedy powietrze zanieczyszcza??y wulkany, dinozaurom by??o coraz gorzej. GinÄ?li ro??linozercy, tak??e i miÄ?so??ercy. Kiedy nie by??o na co polowaÄ? - tyranozaury musia??y jakos przezyÄ?, wy??wiÄ? m??ode i samemu co?? zje??c. WiÄ?c gdy nie by??o mo??liwo??ci polowania po prostu zjada??y znalezione martwe dinozaury.
Jednak??e ta teoria nie rozwiÄ?zuje wszystkich aspekt??w sprawy "tyranozaury padlino??ercy czy drapie??cy?".
[img]http://userbars.org/data/media/5/Harry_Potter.png[/img]

Awatar użytkownika
Paweł (Paleontolog)
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 128
Rejestracja: 15 marca 2006, o 20:57
Lokalizacja: Myszk??w
Kontakt:

Post autor: Paweł (Paleontolog) »

Racja po prostu jad??y to co mog??y a je??li nie by??o na co polowaÄ? to ka??dy miÄ?so??erca nie pogardzi?? by padlinÄ? :D :wink:
[url=http://www.galeria24h.fora.pl][img]http://img62.imageshack.us/img62/64/smauserbarrv2.jpg[/img][/url]
[url=http://www.galeria24h.fora.pl][img]http://images22.fotosik.pl/31/025367479e263c2c.jpg[/img][/url]
ZAPRASZAM :)

Awatar użytkownika
Xyphactinus
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 525
Rejestracja: 18 kwietnia 2006, o 20:12
Lokalizacja: tak naprawdę z Poznania

Post autor: Xyphactinus »

Ja uwa??am tyranozaura za drapie??nika i padlino??ercÄ?, ale pozostaje jedna kwestia niewyja??niona: jak polowa?? taki gigant? Z zasadzki raczej siÄ? nie uda - musia??by siÄ? ukryÄ?. Chyba, ??e by?? w stanie biegaÄ? z du??Ä? prÄ?dko??ciÄ?, ale tu informacje sÄ? sprzeczne. Raz dowiadujÄ? siÄ?, ??e 30km/h, innym razem, ??e 50km/h, teraz siÄ? dowiadujÄ?, ??e nawet 70km/h. Pozostaje jeszcze kwestia wzroku. S??aby wzrok mia??by mu nie przeszkadzaÄ?, gdy?? polowa?? na du??e zwierzÄ?ta, ale po co zabijaÄ? kilkutonowego edmontozaura, kiedy trzeba zje??Ä? ok. 140kg dziennie?
"Chciałbym, żeby świat był dwa razy większy i połowa jego była wciąż niezbadana."
sir David Attenborough
Obrazek
Cykl "Gdyby kometa nie spadła":
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=939
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=967

Awatar użytkownika
Mixs
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 145
Rejestracja: 20 kwietnia 2006, o 21:17

Post autor: Mixs »

Xyphactinus pisze:S??aby wzrok mia??by mu nie przeszkadzaÄ?, gdy?? polowa?? na du??e zwierzÄ?ta, ale po co zabijaÄ? kilkutonowego edmontozaura, kiedy trzeba zje??Ä? ok. 140kg dziennie?
Pewnie po to, by - jak wsp????czesne krokodyle czy du??e wÄ???e dusiciele - po obfitym posi??ku nie musieÄ? je??Ä? przez kilka tygodni, a nawet miesiÄ?cy...
"Powiedzmy sobie jasno: to nie Ziemi grozi zagłada, tylko nam. Nie dysponujemy wystarczającą mocą, aby zniszczyć tę planetę, lub ją uratować, ale gdybyśmy zechcieli, może zdołalibyśmy ocalić samych siebie."

Ian Malcolm w "Jurassic Park" Michaela Crichtona

Awatar użytkownika
Xyphactinus
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 525
Rejestracja: 18 kwietnia 2006, o 20:12
Lokalizacja: tak naprawdę z Poznania

Post autor: Xyphactinus »

Masz punkt, ale je??li uznaÄ? t-rexa za zmiennocieplnego. ZwierzÄ?ta sta??ocieplne majÄ? szybszÄ? przemianÄ? materii. W tej sytuacji musia??by je??Ä? czÄ???ciej.
"Chciałbym, żeby świat był dwa razy większy i połowa jego była wciąż niezbadana."
sir David Attenborough
Obrazek
Cykl "Gdyby kometa nie spadła":
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=939
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=967

Awatar użytkownika
Mixs
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 145
Rejestracja: 20 kwietnia 2006, o 21:17

Post autor: Mixs »

Xyphactinus pisze:Masz punkt, ale je??li uznaÄ? t-rexa za zmiennocieplnego. ZwierzÄ?ta sta??ocieplne majÄ? szybszÄ? przemianÄ? materii. W tej sytuacji musia??by je??Ä? czÄ???ciej.
Szczerze m??wiÄ?c akurat tyranozaury nigdy nie by??y w centrum mojego zainteresowania, wiÄ?c mo??e nie znam jakich?? podstawowych fakt??w na ich temat. Dlatego spytam - czy dokonano ju?? jakiego?? odkrycia, kt??re pozwoli??o z ca??Ä? pewno??ciÄ? stwierdziÄ?, ??e tyranozaur by?? sta??o- lub zmiennocieplny?

Je??li jednak przyjÄ?Ä? na potrzeby tego postu, ??e tyranozaur by?? sta??ocieplny... To i tak nie wyklucza do ko??ca tego, co napisa??em. Sta??ocieplno??Ä? sta??ocieplno??ci nier??wna, a zw??aszcza sta??ocieplno??Ä? du??ych i ma??ych zwierzÄ?t.

W skr??cie - bardzo du??e zwierzÄ?ta majÄ? proporcjonalnie mniejszÄ? powierzchniÄ? w stosunku do objÄ?to??ci ni?? ma??e. DziÄ?ki temu wolniej tracÄ? ciep??o i mogÄ? utrzymaÄ? wzglÄ?dnie sta??Ä? temperaturÄ? cia??a nawet majÄ?c stosunkowo niskie tempo przemiany materii - a co za tym idzie - mniej jedzÄ?c (w stosunku do masy cia??a).

Np. s??o?? ma tempo metabolizmu ni??sze ni?? mniejsze ssaki. W rezultacie w stosunku do masy cia??a musi je??Ä? nawet mniejsze ilo??ci pokarmu, ni?? np. ko??. UjmujÄ?c rzecz pro??ciej - jeden s??o?? wa??y tyle, co - powiedzmy (nie wiem, czy dok??adnie tyle, to w tym momencie nieistotne) - 20 koni. I oczywi??cie jeden s??o?? potrzebuje wiÄ?cej pokarmu ni?? jeden ko??; ale - gdyby??my podliczyli - okaza??oby siÄ?, ??e ??w s??o?? potrzebuje mniej pokarmu ni?? - wa??Ä?ce tyle co on - 20 koni...

Analogicznie, olbrzymi tyranozaur - nawet sta??ocieplny - mia??by wolniejszy metabolizm ni?? mniejsze teropody, a wiÄ?c nie musia??by je??Ä? tak czÄ?sto, jak one. A ju?? prawie na pewno nie, je??li za jednorazowy posi??ek mia??by takÄ? g??rÄ? miÄ?sa, jak jaki?? hadrozaur...

ZresztÄ?, je??li przyk??ad krokodyli i dusicieli Ci siÄ? nie podoba - czy takie np. lwy codziennie muszÄ? polowaÄ? na du??Ä? zdobycz?
"Powiedzmy sobie jasno: to nie Ziemi grozi zagłada, tylko nam. Nie dysponujemy wystarczającą mocą, aby zniszczyć tę planetę, lub ją uratować, ale gdybyśmy zechcieli, może zdołalibyśmy ocalić samych siebie."

Ian Malcolm w "Jurassic Park" Michaela Crichtona

Awatar użytkownika
Karol Sabath
Ekspert
Ekspert
Posty: 443
Rejestracja: 15 marca 2006, o 21:21
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Karol Sabath »

Mixs pisze:czy dokonano ju?? jakiego?? odkrycia, kt??re pozwoli??o z ca??Ä? pewno??ciÄ? stwierdziÄ?, ??e tyranozaur by?? sta??o- lub zmiennocieplny?
Ze względu na wielką masę (a co za tym idzie mniejsze rozwinięcie powierzchni) był de facto stałocieplny w sensie homojotermiczny (małe wahania temperatury ciała) - mamy tu do czynienia z tzw. gigantotermią. Oznacza to, że nawet przy stosunkowo niskim tempie metabolizmu (w przeliczeniu na jednostkę masy odpowiadającym przemianie materii dzisiejszych niewielkich gadów) i tak byłby w stanie "bezwładnościowo" zachowywac ciepło nocą.
Wydaje się jednak, że tyranozaur był też endotermiczny. Wskazuje na to jego stosunkowo szybkie tempo wzrostu, budowa histologiczna kości, oraz proporcje izotopów stałych tlenu w różnych kościach, wskaujące na to, że zewnętrzne części ciała miały bardziej zmienną temperaturę niż tułów, co jest typowe dla stałocieplnych w sensie zwierząt endotermicznych wysokometabolicznych (my też mamy stałą temperaturę w tułowiu, a np. palce mogą byc znacznie chłodniejsze). Przystępne wyjaśnienie założeń: http://hoopermuseum.earthsci.carleton.c ... xygen.html, omówienie wyników uzyskanych w 1994 roku dla tyranozaura: http://www.priweb.org/ed/ICTHOL/ICTHOLrp/67rp.htm, a obszerny artykuł tych samych autorów z 1999 roku, uwzględniający też giganotozaura: http://palaeo-electronica.org/1999_2/gigan/text.pdf

d_m

Post autor: d_m »

Xyphactinus pisze:Ja uwa??am tyranozaura za drapie??nika i padlino??ercÄ?, ale pozostaje jedna kwestia niewyja??niona: jak polowa?? taki gigant? Z zasadzki raczej siÄ? nie uda - musia??by siÄ? ukryÄ?. Chyba, ??e by?? w stanie biegaÄ? z du??Ä? prÄ?dko??ciÄ?, ale tu informacje sÄ? sprzeczne. Raz dowiadujÄ? siÄ?, ??e 30km/h, innym razem, ??e 50km/h, teraz siÄ? dowiadujÄ?, ??e nawet 70km/h. Pozostaje jeszcze kwestia wzroku. S??aby wzrok mia??by mu nie przeszkadzaÄ?, gdy?? polowa?? na du??e zwierzÄ?ta, ale po co zabijaÄ? kilkutonowego edmontozaura, kiedy trzeba zje??Ä? ok. 140kg dziennie?
Ale T. rex nie polowa?? na gazele - 30 km/h to chyba a?? za du??o ??eby dogoniÄ? kilutonowÄ? g??rÄ? miÄ?sa :wink:

Awatar użytkownika
Paweł (Paleontolog)
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 128
Rejestracja: 15 marca 2006, o 20:57
Lokalizacja: Myszk??w
Kontakt:

Post autor: Paweł (Paleontolog) »

Noo a po drugie z takÄ? prÄ?dko??ciÄ? gdy tyranozaur zaatakujÄ? z zaskoczenia ofiara nie ma szans! :D :wink:
[url=http://www.galeria24h.fora.pl][img]http://img62.imageshack.us/img62/64/smauserbarrv2.jpg[/img][/url]
[url=http://www.galeria24h.fora.pl][img]http://images22.fotosik.pl/31/025367479e263c2c.jpg[/img][/url]
ZAPRASZAM :)

Awatar użytkownika
Timi
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 177
Rejestracja: 24 kwietnia 2006, o 17:42
Imię i nazwisko: Tomasz Rutkowski
Lokalizacja: Bełchatów
Kontakt:

Post autor: Timi »

No nie wszystkie, sÄ? i du??e i ma??e ofiary, z regu??y te mniejsze by??y zwinniejsze. Por??wnanie, cz??owiek jest szybszy od jaszczurki, ale z??apanie jej jest nie wÄ?tpliwie wyczynem.
http://www.stellar-pictures.pl
http://www.tomaszrutkowski.pl
http://pl.youtube.com/watch?v=43unDWTfkds SAVE OUR RAINFORESTS
"Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba, odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy." Poznaj całą prawdę... http://www.timiworld.fora.pl

d_m

Post autor: d_m »

Ale tyranozaur by?? du??y i musia?? polowaÄ? na du??e, ciÄ???kie, dinozaury a nie ma??e, zwinne.

ZresztÄ? - zwr??Ä?cie uwagÄ? jakie on mia?? nogi - on nie musia?? biec - wystarczy??y "7-milowe" kroki :wink:

Awatar użytkownika
Xyphactinus
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 525
Rejestracja: 18 kwietnia 2006, o 20:12
Lokalizacja: tak naprawdę z Poznania

Post autor: Xyphactinus »

WiÄ?c raczej nie polowa?? na teskelozaury, parksozaury, strutiomimy?
"Chciałbym, żeby świat był dwa razy większy i połowa jego była wciąż niezbadana."
sir David Attenborough
Obrazek
Cykl "Gdyby kometa nie spadła":
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=939
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=967

Awatar użytkownika
tmina
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 125
Rejestracja: 6 kwietnia 2006, o 16:50

Post autor: tmina »

Czasam mo??e z??apa?? jakiego?? Struthiomimusa albo Parksosaura
ale chyba gdy siÄ? odchudza??, choÄ? nie wiem czy dinozaurom dolega??a oty??o??Ä? (no dobrze sko??cze z ??artami :D ).
Por??wna?? bym Tyranozaura do Tygrysa.Nie ma wrog??w naturalnych opr??cz innych Tygrys??w, jest wstanie upolowaÄ? prawie ka??de zwierze jakie ??yje w jego ??rodowisku i je rzadko ale du??ymi porcjami.Je??li to por??wnanie jest trafne to Tyranozaur polowa?? na du??e nie za ruchliwe Hadrozaury np. Edmontosaurus, Corythosaurus lub Lambeosaurus.Albo na dinozaury z rodziny Ceratopsidae np. Triceratops, Centrosaurus.A je??li by?? naprawde zdeterminowany przez g????d to mo??e skusi?? by siÄ? na Ankylozaurze lub Euoplocefalu.Oczywi??cie sÄ? to moje przypuszczenie i nie wiemy zasadniczej rzeczy czy Tyranozaury ??y??y stadnie ?
:D
MAKRELUS

Dominik
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 303
Rejestracja: 14 marca 2006, o 16:10
Lokalizacja: Brzozów

Post autor: Dominik »

Oczywi??cie sÄ? to moje przypuszczenie i nie wiemy zasadniczej rzeczy czy Tyranozaury ??y??y stadnie ?
Skoro sugerujesz, ??e tyranozaury mo??na por??wnywaÄ? do tygrys??w to raczej nie mog??y ??yÄ? one stadnie, bo tak jak wcze??niej pisa??e?? (pisa??a?? :P ) mog??y pozjadaÄ? siÄ? nawzajem.

Dawids
Prekambryjski stromatolit
Prekambryjski stromatolit
Posty: 13
Rejestracja: 25 kwietnia 2006, o 17:08
Kontakt:

Post autor: Dawids »

SÄ?dzÄ?, ??e Tyranozaura nie obchodzi??o czy je ??wie??e miÄ?so, czy te?? gnijÄ?ce, sÄ?dzÄ?, ??e jak by?? g??odny szed?? w stronÄ? najsilniejszego zapachu czy to ??ywego, czy martwego dinozaura. To jest prawie niemo??liwe, aby tyranozaury, ??y??y stadnie... Nie sÄ?dzÄ?, ??eby 15 wyg??odnia??ych osobnik??w (Tyranozaura), atakowa??o jednego np. du??ego zaurpoda (nie zjadajÄ?c ??wcze??nie siebie nawzajem).

Dominik
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 303
Rejestracja: 14 marca 2006, o 16:10
Lokalizacja: Brzozów

Post autor: Dominik »

Tyranozaury ??y??y w parach jedynie przez kr??tki okres godowy, oczywi??cie je??li samica nie po??ara??a samca.

ODPOWIEDZ