Strona 1 z 1

[ARTYKUŁ] Dinozaury z Afryki

: 27 grudnia 2006, o 15:02
autor: Tomasz
Ostatnio zrobi??em artyku?? o dinozaurach afryki - mo??e nie jest za dobry wiÄ?c zobaczcie co jest nie tego.

W erze mezozoicznej na terenie Afryki ??y??y niekt??re z najwcze??niejszych i najwiÄ?kszych dinozaur??w. Olbrzymi kontynent afryka??ski le??y po obu stronach r??wnika. Niemal w ca??ej Afryce jest bardzo ciep??o. Klimat dzisiejszej Afryki jest zr????nicowany: od spalonych s??o??cem piask??w Sahary na p????nocy, poprzez r??wnikowe d??ungle w centrum i na zachodzie – po suche trawiaste sawanny na po??udniu kontynentu. W erze dinozaur??w znajdowa??a siÄ? niemal w ??rodku super kontynentu Pangei: by??o tam gorÄ?co i sucho. Taki klimat utrzymywa?? siÄ? po rozpadzie Wszechziemi, tworzÄ?c idealne warunki ??ycia dla wielu gatunk??w dinozaur??w, zamieszkujÄ?cych ten olbrzymi lÄ?d.

Skamienia??o??ci ??wiadczÄ? o tym ??e przed oko??o 200 milionami lat na po??udniu Afryki ??y??y niekt??re z najwcze??niejszych dinozaur??w. Jednym z nich by?? niewielki, szybki syntars o wÄ?skiej czaszce w kszta??cie klina, d??ugiej szyi i ogonie. By?? d??ugo??ci samochodu osobowego. D??ugie, zako??czone pazurami przednie ko??czyny umo??liwia??y syntarsowi chwytanie niewielkich, ruchliwych zwierzÄ?t. Polowa?? na owady, jaszczurki i ma??e ssaki. Prawdopodobnie ??ywi?? siÄ? te?? padlinÄ? wiÄ?kszych zwierzÄ?t, zabitych przez inne dinozaury i porzuconych po zaspokojeniu przez nie g??odu. Ostatnio naukowcy dowiedli, ??e syntars by?? jednym z gatunk??w celofyza.

Niewielki, zaledwie 1-metrowej wysoko??ci fabrozaur by?? kolejnym wczesnym dinozaurem z Afryki. Mia?? zÄ?by z przodu g??rnej szczÄ?ki, lecz bezzÄ?bny prz??d ??uchwy. Przypuszczalnie du??y ??o??Ä?dek pomaga?? mu trawiÄ? twardy, ro??linny pokarm. Skamienia??o??ci fabrozaura by??y poczÄ?tkowo tak rzadkie, ??e naukowcom trudno by??o odtworzyÄ? jego wyglÄ?d. WiÄ?cej wskaz??wek paleontolodzy otrzymali w latach 70., kiedy w Lesoto na po??udniu Afryki znaleziono szkielet zwierzÄ?cia o podobnym uzÄ?bieniu, niemal identycznym jak u fabrozaura. Naukowcy nie zdecydowali jednak czy to przedstawiciel tego samego gatunku i nadali mu nazwÄ? lesotozaur. Ten ro??lino??erca by?? nie wiele wiÄ?kszy od kurczaka, smuk??y i szybko biega?? na dw??ch nogach.

InnÄ? grupÄ? wczesnych dinozaur??w zamieszkujÄ?cych AfrykÄ? w p????nym Triasie by??y prozauropody. By??y one spokrewnione z ogromnymi zauropodami takimi jak mamenchizaur czy diplodok. Jednym z dobrze poznanych prozauropod??w by?? anchizaur. Pierwsze jego skamienia??o??ci odnaleziono w Ameryce P????nocnej. SzczÄ?tki odkryte w Afryce nazwano poczÄ?tkowo tekodontozaurem. By??y jednak tak podobne do ameryka??skich, ??e przemianowano je na anchizaura. By?? on niskim, czworono??nym dinozaurem, oko??o 2,5-metrowej d??ugo??ci. Przypomina?? Dino – oswojonego dinozaura pa??stwa Flinston??w z kresk??wki. Jednak najpospolitszym prozauropodem by?? masospondyl („wielkokrÄ?gi”). Mia?? 4 metry d??ugo??ci, d??ugÄ?, giÄ?tkÄ? szyjÄ?, ma??Ä? g??owÄ? i ostre ko??kowate zÄ?by. Chodzi?? na czterech ko??czynach – m??g?? tez stawaÄ? na dw??ch tylnych, aby siÄ?gnÄ?Ä? po wysoko rosnÄ?cÄ? ro??linno??Ä?. Przy niekt??rych szkieletach znajdowano niekiedy du??e, g??adkie kamyki w miejscu gdzie kiedy?? by?? ??o??Ä?dek. Gastrolity czyli inaczej kamienie ??o??Ä?dkowe s??u??y??y mu do mielenia pokarmu.

W Afryce nie brakowa??o tez stegozaur??w. Jednym z nich by?? 2,5-metrowy kentrozaur. Mia?? wÄ?skie, kostne p??yty na przedniej czÄ???ci grzbietu i ostre d??ugie kolce na tylnej czÄ???ci i ogonie. Przypomina?? je??ozwierza i podobnie chroni?? siÄ? przed napastnikami, dodatkowo machajÄ?c ogonem.

Na czarnym kontynencie mo??emy dzi?? spotkaÄ? najwiÄ?ksze zwierzÄ?ta lÄ?dowe takie jak s??onie i hipopotamy oraz najwy??sze – ??yrafy. Przed milionami lat ??y??y tam r??wnie?? najwiÄ?ksze z dinozaur??w np. dwukrotnie wy??szy od ??yrafy i ciÄ???szy ni?? 10 s??oni brachiozaur, 9-tonowy cetiozaur lub inne takie jak rebbachizaur, egiptozaur lub atlazaur.
AfrykÄ? zamieszkiwa??y te?? dinozaury miÄ?so??erne. Pozbawione g??owy skamienia??o??ci elafrozaura znaleziono na poczÄ?tku naszego wieku we wschodniej czÄ???ci kontynentu. By?? smuk??y i szybko biega?? na dw??ch nogach. Du??Ä? rolÄ? odgrywa??a te?? rodzina spinozaur??w, kt??rÄ? tworzy??y takie potwory jak suchomim, zigilimazaur oraz "nazwo dawca" – spinozaur znany z trzeciej czÄ???ci niesamowitego filmu o dinozaurach – „Jurassic park”. Posiada?? on budzÄ?ce grozÄ? zÄ?by, ostre szpony i wysoki na 2-metry ??agiel na grzbiecie – do ko??ca nie wiadomo do czego s??u??y??. ??y?? na terenie Egiptu, Maroka i Nigru, 110 milion??w lat temu obok ouranozaura, iguanodonta z wyra??nym grzebieniem na plecach.

Opr??cz spinozaur??w w Afryce ??y??o wiele innych drapie??nik??w, m.in. afrowenator, deltadromeus, znany tak??e z europy megalozaur oraz karcharodontozaur. Ten ostatni zyska?? s??awÄ? gdy w 1996 roku naukowcy odkryli szkielet i ogromnÄ? czaszkÄ? z 12 centymetrowymi, zakrzywionymi zÄ?bami.

ChoÄ? afryka??skie dinozaury r????ni??y siÄ? wielko??ciÄ?, kszta??tem i zachowaniem, wszystkie bezpowrotnie wymar??y z powierzchni ziemi w p????nej kredzie.

Afryka??skie dinozaury:
* Abrictosaurus
* Aegyptosaurus
* Aetonyx
* Afrovenator
* Antetonitrus
* Archaeodontosaurus
* Atlasaurus
* Bahariasaurus
* Barosaurus
* Blikanasaurus
* Bothriospondylus
* Carcharodontosaurus
* Ceratosaurus
* Cetiosaurus
* Chebsaurus
* Cristatusaurus
* Deltadromeus
* Dicraeosaurus
* Dracovenator
* Dryosaurus
* Elaphrosaurus
* Eucnemesaurus
* Euskelosaurus
* Geranosaurus
* Giraffatitan
* Gyposaurus
* Inosaurus
* Janenschia
* Jobaria
* Kangnasaurus
* Karongasaurus
* Kentrosaurus
* Lanasaurus
* Lapparentosaurus
* Lesothosaurus
* Lurdusaurus
* Lycorhinus
* Malawisaurus
* Masiakasaurus
* Massospondylus
* Megapnosaurus
* Melanorosaurus
* Nigersaurus
* Nqwebasaurus
* Ouranosaurus
* Paralititan
* Paranthodon
* Plateosauravus
* Rahonavis
* Rapetosaurus
* Rebbachisaurus
* Rugops
* Sigilmassasaurus
* Spinosaurus
* Spinostropheus
* Stormbergia
* Suchomimus
* Tendaguria
* Thotobolosaurus
* Tornieria
* Vulcanodon

Legenda:
* Trias
* Jura
* Kreda

: 28 grudnia 2006, o 14:39
autor: Xyphactinus
By??oby fajnie, gdyby?? sprecyzowa?? okres wystÄ?powania przynajmniej do okre??le?? "wczesna kreda" czy "p????na jura" oraz obszar zamieszkiwany przez dany gatunek.

: 6 lutego 2007, o 11:08
autor: d_m
* Azendohsaurus
Tego mo??esz wykre??liÄ?. Zob. http://www.dinozaury.com/forum/viewtopi ... 7505#17505

: 2 października 2007, o 18:12
autor: Dino
Dodałem - nr 20 w ŚD
http://www.dinozaury.com/index.php?opti ... iew&id=864

Macie może mapy Afryki z mezozoiku? Bo szukałem na szybko i chwilowo dałem mapy świata :|

: 3 października 2007, o 10:33
autor: Tomasz Singer
Ciekawi mnie ten rodzajLikhoelesaurus chyba o nim jeszcze nie słyszałem. Jak byś mógł przytoczyć o nim trochę więcej informacji. 8)

: 3 października 2007, o 14:52
autor: Danu
To dlatego, Ĺźe to nazwa obecnie archozaura a nie dinozaura, zobacz na Genera dinosaur list. :mrgreen:

: 4 października 2007, o 09:16
autor: Tomasz Singer
Dzięki. Właśnie wczoraj tuż po napisaniu tego postu sprawdziłem to. :wink:

: 4 października 2009, o 14:57
autor: Dawid Mika
Jednak kilka błędów.
Ostatnio naukowcy dowiedli, ??e syntars by?? jednym z gatunk??w celofyza.
Ja bym nie był tak pewny, sprawa jest dalej kontrowersyjna.

InnÄ? grupÄ? wczesnych dinozaur??w zamieszkujÄ?cych AfrykÄ? w p????nym Triasie by??y prozauropody
Prozauropody w cudzysłowiu.
. Przed milionami lat ??y??y tam r??wnie?? najwiÄ?ksze z dinozaur??w np. dwukrotnie wy??szy od ??yrafy i ciÄ???szy ni?? 10 s??oni brachiozaur,
JuĹź nie brachiozaur, tylko Giraffatitan.
Opr??cz spinozaur??w w Afryce ??y??o wiele innych drapie??nik??w, m.in. afrowenator, deltadromeus, znany tak??e z europy megalozaur oraz karcharodontozaur.
Deltadromeus powinień być kursywą i z dłużej. Afrykański "megalozaur" chyba nie należy do rodzaju Megalosaurus.
Du??Ä? rolÄ? odgrywa??a te?? rodzina spinozaur??w, kt??rÄ? tworzy??y takie potwory jak suchomim, zigilimazaur oraz "nazwo dawca" – spinozaur znany z trzeciej czÄ???ci niesamowitego filmu o dinozaurach – „Jurassic park”.
spinozaurĂłw = spinozaurydĂłw
niesamowitego filmu o dinozaurach = niesamowitego filmu s-f o dinozaura pt. "Jurassic Park". Po za tym opowiada on chyba głównie o losach ludzkich bohaterów, a nie idnkach.
Sigilmassasaurus jest fragmentaryczny i nie wiadomo czy na pewno jest spinozaurydem.

Re: [ARTYKUŁ] Dinozaury z Afryki

: 6 lutego 2013, o 09:09
autor: Danu
Afryka to prawdziwa kolebka gigantów...

Mamy tutaj wielkie teropody jak
Spinosaurus
Carcharodontosaurus
Deladromeus (być może nawet 13 m [osobnik zniszczony podczas wojny)
Bahariasaurus

Są też ogromne zauropody
Paralititan
Brachiosaurus "nougaredi"
Nienazwany zauropod z Maroka (kość udowa 236 cm)
Ten nowy zauropod z Tunezji- ogon o długości 15 m
Giraffatitan
Ichnotaksony- jak Breviparopus- sugerujące jeszcze większe zauropody.

Wygląda na to, że w Afryce można się spodziewać ciagle niesamowitych odkryć. Nie tylko w Ameryce Południowej żyły giganty jak widać.