Zab??jcze wyziewy praoceanu

Dyskusje na temat "strasznych jaszczurów"
Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Zab??jcze wyziewy praoceanu

Post autor: dilong »

Wed??ug Petera D. Warda przyczynami wielkich wymiera?? nie by??y planetoidy, tylko toksyczne gazywytwarzane przez bakterie, mno??Ä?ce siÄ? w morzach podczas efektu cieplarnianego. Oto ten artyku??:
http://www.swiatnauki.pl/index.php?id=zabojcze
Geologia UW

KrzysiekLichota
Permski synapsyd
Permski synapsyd
Posty: 669
Rejestracja: 23 lipca 2006, o 09:37
Imię i nazwisko: Krzysztof Lichota
Lokalizacja: okolice Poznania

Post autor: KrzysiekLichota »

Mocny ten artyku?? :) Fajnie wiedzieÄ?, ??e to tak w??a??nie by??o i [nie daj Bo??e] mo??e byÄ?. Dobrze przynajmniej, ??e je??eli to siÄ? stanie, to nas tu ju?? nie bÄ?dzie.

d_m

Post autor: d_m »

Ciekawa sprawa, ale przewidywanie przysz??ych wydarze?? zawsze obarczone jest du??ym b??Ä?dem, na co dowodem jest http://wiadomosci.onet.pl/1370183,242,kioskart.html :lol:

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Dobrze ??e znalaz??em ten artyku??, bo ciÄ?gle bym my??la??bym, ??e cztyery wielkie wymierania by??y zpowodowane planetoidami i trwa??o szybko. Teraz wiem, ??e teoria z efektem cieplarnianym ma sens nie tylko do wymarcia permskiego.
Geologia UW

d_m

Post autor: d_m »

Hmm... my??lÄ?, ??e przyczyny wymiera?? jeszcze przez wiele wiele lat bÄ?dzie kwestiÄ? spor??w w??r??d naukowc??w. Za?? co do przysz??o??ci:
Peter D. Ward pisze:Zag??ada pod koniec ocieplenia paleoce??skiego zaczÄ???a siÄ? przy stÄ???eniu CO2 wynoszÄ?cym prawie 1000 ppm, nieco ponad 1000 ppm ditlenku wÄ?gla by??o te?? pod koniec triasu. Obecnie mamy 385 ppm, wiÄ?c wydaje siÄ?, ??e jeste??my bezpieczni. Lecz zwa??ywszy, ??e stÄ???enie to ro??nie o 2 ppm rocznie, a nied??ugo - wed??ug prognoz - bÄ?dzie rosnÄ?Ä? o 3 ppm rocznie, do ko??ca nastÄ?pnego stulecia osiÄ?gnie warto??Ä? 900 ppm.
Czyli z tego wynika, ??e za 100 lat stÄ???enie dwutlenku wÄ?gla mo??e osiÄ?gnÄ?Ä? niepokojÄ?cy poziom. Tylko, ??e pan Ward zapomnia??, ??e nasze paliwa kopalne (wÄ?giel, ropa) sÄ? w praktyce na wyczerpaniu i za kilkadziesiÄ?t lat przerzucimy siÄ? z przymusu wszyscy na odnawialne ??r??d??a energii. My??lÄ?, ??e najp????niej w po??owie stulecie poziom dwutlenka wÄ?gla w atmosferze zacznie spadaÄ?.

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Lecz co do przesz??o??ci prawdopodobno??Ä? jego teorii wymierania wynosi ok. 67%.
Geologia UW

ODPOWIEDZ