Strona 1 z 1

[podsumowanie] ubarwienie dinozaurów

: 24 września 2006, o 15:01
autor: d_m
W wyniku liczącej 299 postów dyskusji doszliś›my do następują…cych wniosków:
1) Nigdy nie uzyskamy pewności co do tego, jakiego koloru był‚y jakie dinozaury.
2) Paleoartyści odtwarzają…cy wizerunki dinozaurów muszą brać‡ jednak pod uwagę™ nastę™pujące funkcje kolorów: kamuflującą, pokazową…, oraz odstraszającą….


Dodatek z dnia 27 stycznia 2010:
Najnowsze badania, opublikowane właśnie w Nature, pokazują, że jednak i w tej kwestii zapis kopalny może nam coś› powiedzieć‡. Skamieniałoś›ci melanosomów wskazują na rude zabarwienie filamentów u sinozauropteryksa. Tę samą… metodę™ badawczą będzie można wykorzystać również w przypadku innych skamieniałoś›ci...