Strona 3 z 4

: 25 sierpnia 2006, o 11:59
autor: pepo13
Ok, poczekamy- zobaczymy :lol:

: 25 sierpnia 2006, o 12:02
autor: dilong
DziÄ?ki Pepo :wink: .

: 25 sierpnia 2006, o 13:24
autor: Dominik
Mam pytanie - czy dinozaury z kredy by??y mÄ?drzejsze od dinozaur??w z triasu? Mo??e wydawaÄ? siÄ? trochÄ? g??upie, ale ciekawi mnie to :)

: 25 sierpnia 2006, o 13:26
autor: Xyphactinus
Niekt??re na pewno - by??y przecie?? bardziej zaawansowane ewolucyjne, wiÄ?c welociraptor czy troodon by??y bardziej inteligentne ni?? celofyz albo eoraptor.

: 25 sierpnia 2006, o 15:28
autor: dilong
Zapewne tak m??zg przez ten czas ciÄ?gle ewoluowa??, poczÄ?szwy na Eoraptorze do Troodona.

: 25 sierpnia 2006, o 15:39
autor: misio
Dominik pisze:Mam pytanie - czy dinozaury z kredy by??y mÄ?drzejsze od dinozaur??w z triasu? Mo??e wydawaÄ? siÄ? trochÄ? g??upie, ale ciekawi mnie to :)
od tych z jury na pewno. :lol:

: 25 sierpnia 2006, o 15:56
autor: Dino
Dominik pisze:Mam pytanie - czy dinozaury z kredy by??y mÄ?drzejsze od dinozaur??w z triasu? Mo??e wydawaÄ? siÄ? trochÄ? g??upie, ale ciekawi mnie to :)
Por??wnujÄ?c np. celofyza ze stegozaurem, to bystrzejszy zapewne by?? celofyz, ale por??wnujÄ?c celofyza z troodontem, to ju?? inna sprawa. Czyli r????nie bywa - w kredzie ??y??y dinozaury bardziej i mniej bystre od tych z triasu.

: 25 sierpnia 2006, o 16:31
autor: pepo13
Poprostu w kredzie powsta??o wiele nowych gatunk??w, kt??re jeszcze nie "zdÄ???y??y sie zbytnio rozwinÄ?c.I fdlatego niekt??re dinozaury z triasu mog??ybyÄ? od nich inteligentniejsze.

: 25 sierpnia 2006, o 17:58
autor: dilong
Wielko??Ä? i pojemno??Ä? m??zgu za??e??y od trybu ??ycia danego dinozaura.

: 3 września 2006, o 10:51
autor: d_m
A jeszcze takie przemy??lenie - Dale Russel przedstawi?? artystycznÄ? wizjÄ? tego co mog??oby siÄ? staÄ? gdyby jaki?? ma??y teropod prze??y?? wymieranie K/Pa. Piszecie, ??e i tak siÄ? nie dowiemy, ale czy nie jest przypadkiem tak, ??e odkrycia ostatnich kilkudziesiÄ?ciu lat, te kt??re kaza??y nam spojrzeÄ? na ptaki z troszkÄ? innego punktu widzenia, nie umo??liwiajÄ? nam emirycznego sprawdzenia koncepcji Russela? No bo "nagle" okaza??o siÄ?, ??e niekt??re ma??e teropody rzeczywi??cie przetrwa??y do kenozoiku, ba - dywersyfikowa??y i dotrwa??y do naszych czas??w. Mo??na wiÄ?c niejako sfalsyfikowaÄ? pomys?? Russela - trzeba siÄ? wybraÄ? do lasu i na wie??, zmierzyÄ? EQ i IQ: kury, dziÄ?cio??a, kosa, szpaka...

: 3 września 2006, o 11:55
autor: dilong
Za przeproszeniem ptaki to zwyk??e dinozaury, tylko, ??e potrafiÄ? lataÄ?. Niekt??re ptaki jak Gastornis, Titanis i Phorusrhacos by??y nielotne i osiÄ?ga??y zapewne poziom Karnozaur??w lub nawet Trodon??w, lecz przez wymieranie P.Eo-W.olg. i pod koniec Plejstocenu wymar??y.

: 7 września 2006, o 14:14
autor: Karol Sabath
pepo13 pisze:Poprostu w kredzie powsta??o wiele nowych gatunk??w, kt??re jeszcze nie "zdÄ???y??y sie zbytnio rozwinÄ?c.I fdlatego niekt??re dinozaury z triasu mog??ybyÄ? od nich inteligentniejsze.
Ale przecie?? nowe gatunki kredowych dinozaur??w nie powsta??a??y z niczego, i nie rozwija??y m??zg??w od zera. Wielko??Ä? m??zgu i inteligencja nie "resetujÄ? siÄ?" podczas specjacji.
Natomiast niew??a??ciwe jest por??wnywanie np. celofyza ze stegozaurem w ramach dyskusji o tendencjach w ewolucji m??zgu, bo one nale??Ä? do r????nych linii rozwojowych. Generalnie drapie??niki sÄ? inteligentniejsze od ro??lino??erc??w.
Dawid Mazurek pisze:A czy nie jest przypadkiem tak, ??e odkrycia ostatnich kilkudziesiÄ?ciu lat, nie umo??liwiajÄ? nam emirycznego sprawdzenia koncepcji Russela? No bo "nagle" okaza??o siÄ?, ??e niekt??re ma??e teropody rzeczywi??cie przetrwa??y do kenozoiku - trzeba siÄ? wybraÄ? do lasu i na wie??, zmierzyÄ? EQ i IQ: kury, dziÄ?cio??a, kosa, szpaka...
Papugi i ptaki krukowate majÄ? niewÄ?tpliwie wysokÄ? inteligencjÄ?, zapewne wy??szÄ? od jurajskich nielotnych przodk??w (w kredzie ewoluowa??y ju?? r??wnolegle z innymi teropodami).

: 7 września 2006, o 16:51
autor: Daniel Madzia
Karol Sabath pisze:Papugi i ptaki krukowate majÄ? niewÄ?tpliwie wysokÄ? inteligencjÄ?, zapewne wy??szÄ? od jurajskich nielotnych przodk??w (w kredzie ewoluowa??y ju?? r??wnolegle z innymi teropodami).
http://www.abc.net.au/news/newsitems/20 ... 693309.htm

: 7 września 2006, o 18:37
autor: dilong
Gdyby nie katastrofa, kredowe trodony dalej by rozwijaly m??zg i by zdominowa??y ??wiat tak jak to zrobi?? homo sapiens.

: 8 września 2006, o 14:17
autor: Xyphactinus
Podobno troodony dor??wnywa??y inteligencjÄ? wsp????czesnym papugom. EwoluujÄ?c mog??yby osiÄ?gnÄ?Ä? poziom intelektualny cz??owieka mniej- wiÄ?cej w po??owie trzeciorzÄ?du, gdyby ewoluowa??y r??wnie szybko, co my.

: 8 września 2006, o 15:39
autor: dilong
Lub pod koniec Eocenu.

: 8 września 2006, o 16:09
autor: Dinosaur Man
dilong pisze:Lub pod koniec Eocenu.
Nie za wcze??nie?
Na tym poziomie intelektualnym troodony musia??yby mieÄ? trochÄ? czasu, aby ewoluowaÄ? do poziomu cz??owieka. SzacujÄ?, ??e mog??oby to nastÄ?piÄ?, tak jak powied??ia?? Xyphactinus w po??owie trzeciorzÄ?du, gdyby ewoluowa??y wolniej, mo??e w czwartorzÄ?dzie.

: 8 września 2006, o 16:15
autor: dilong
Lecz ponad 20 milion??w lat to i tak du??o czasu. Ma??py cz??ekokszta??tne ??eby wyewulowaÄ? cz??owieka zajÄ???o 15-17 milion??w lat.

: 8 września 2006, o 16:20
autor: Xyphactinus
Ma??py cz??ekokszta??tne sÄ? inteligentniejsze od troodon??w, wiÄ?c my??lÄ?, ??e 20ml to w sam raz.

: 8 września 2006, o 16:25
autor: dilong
WÄ?tpie. Przecie?? papugi i krukowate sÄ? inteligÄ?tne jak m??ode osoby w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a Trodony dor??wnywa??y tym ptakom w inteligencji, a po katastrofie K-T trodony szybciej by siÄ? rozwija??y zdobywajÄ?c nowe ni??sze.

: 15 maja 2007, o 13:12
autor: bakker

: 13 lutego 2008, o 11:08
autor: KubaWinter
Przepraszam za odkopywanie tematu, ale wydaje mi się, że mógłbym napisać tutaj coś ciekawego.

Po pierwsze w postach z początku dyskusji aż bije niezrozumienie podstawowych praw rządzących ewolucją i co mnie martwi najbardziej pzeświadczenie o tym, że ewolucja dążyła do tego, aby stworzyć Homo Sapiens oraz, że na człowieku ewolucja się zatrzymała. Tak nie jest. Człowiek to kolejny gatunek, a to, że jest świadomym swego istnienia to inna bajka. Po nas będą następne, prawdopodobnie doskonalsze. Albo i nie, bo stanie się "coś złego" - vide dinozaury. Ewolucja i napędzający ją dobór naturalny są ślepe i nieukierunkowane na wytworzenie konkretnych cech (Richard Dawkins określił to mianem "ślepego zegarmistrza"). Kiedyś przypadkiem okazało się, że sprawniejszy mózg, a co za tym idzie większa inteligencja, są cechami korzystymi, więc dobór naturalny doprowadził do skumulowanie się cech (genów) odpowiedzialnych za coraz większy intelekt. Nie można mózgu traktować jako narządu innego od innych. Ludzie po prostu mają lepiej rozwinięte inne części mózgowia niż inne gatunki. Jeżeliy spojrzeć na człowieka przez pryzmat jego zdolności wzrokowych czy węchowych, okazałoby się że jesteśmy daleko w tyle za mniej inteligentnymi ssakami i ptakami.

Ponadto nie należy zapominać o jednej bardzo istotnej kwesti w tej dyskusji. Niektórzy "urągali" tu gadom, że nigdy nie osiągnęłyby poziomu człowieka. Ci sami jedank zapominają, że my, ssaki, wywodzimy się od gadów! Właśnie my tak inteligentne istoty, mamy swoich przodków wśród głupiutkich gadów. Dinozauroid mógł powstać, jeżeli tylko proces doboru naturalnego ukierunkował rozwój jakiegoś gatunku na inteligencję. Cała ta dyskusja wydawać się może dyskusją rodem z science-fiction, ale ma ona wielkie naukowe podsatwy! Jest wielkie prawdopodobieństwo, że gdyby nie wielkie wymieranie 65 mln lat temu, nas by prawdopodnie nie było, ale być może przed tym komputerem siedziałby gad a nie ssak!

Swoja drogą ciekawe jest zawsze upodabnianie wszystkiego co miałoby osiągnąć poziom rozwoju intelektualnego człowieka jemu samemu. Zwróćcie uwagę, że zaczynająć na dinozauroidzie a kończąć na marsjanach, zawsze są niesmaowicie podobni do człowieka. Ciekawi mnie, czy konwergencje w rozwoju istot ludziopodobnych byłyby tak duże, czy może ewolucja poszłaby za każdym razem innym torem?

Wszystkim zainteresowanym ewolucją polecam książki dra Marcina Ryszkiewicza, a do tej dyskusji przede wszystkim "Mieszkańcy światów alternatywnych", traktującą właśnie o rozwarzaniach na temat innych gatunków o ludzkiej inteligencji, które mogły powstać I o dinozauroidzie znajdziecie tam nie mało.

Pozdrawiam serdecznie!

: 13 lutego 2008, o 17:30
autor: d_m
Trafne uwagi :) Chciałbym dodać, że z filogenetycznego punktu widzenia my praktycznie jesteśmy gadami :wink: Gdyby panami Ziemi XXI wieku faktycznie zostałyby dinozaury, to też nie uważałyby się za "gady", tylko za zupełnie nową gromadę i rozważałyby, czy takie gady jak synapsydy (np. ssaki) miałyby kiedyś szansę stać się inteligentne :wink:

Re: Dinozauroid.

: 6 marca 2012, o 20:40
autor: junikon
CHESTERAPTOR pisze:Kanadyjski paleontolog Dale Russel wysunA???? hipotezA??, wed??ug kt??rej, gdyby dinozaury nie wyginA????y, kwestia czasu by??oby osiA??gniA??cie przez jednego z ich przedstawicieli EQ w??a??ciwego cz??owiekowi. Jak uwa??acie, czy teoria ta jest s??uszna? Ja uwa??am, ??e gdyby nie kosmiczny kamulec, to z gatunk??w takich jak troodon czy saurornithoides wyewoluowa??yby w ko??cu formy z inteligencjA?? por??wnywalnA?? do inteligencji cz??owieka. Co o tym my??licie?
Nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dobrze, że jest gdzie pogadać. Mam co nieco do powiedzenia na ten temat i jutro o tym napiszę...

Re: Dinozauroid.

: 7 marca 2012, o 17:24
autor: szerman
junikon pisze:
CHESTERAPTOR pisze:Kanadyjski paleontolog Dale Russel wysunA???? hipotezA??, wed??ug kt??rej, gdyby dinozaury nie wyginA????y, kwestia czasu by??oby osiA??gniA??cie przez jednego z ich przedstawicieli EQ w??a??ciwego cz??owiekowi. Jak uwa??acie, czy teoria ta jest s??uszna? Ja uwa??am, ??e gdyby nie kosmiczny kamulec, to z gatunk??w takich jak troodon czy saurornithoides wyewoluowa??yby w ko??cu formy z inteligencjA?? por??wnywalnA?? do inteligencji cz??owieka. Co o tym my??licie?
Nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dobrze, że jest gdzie pogadać.
Witamy na forum! :D
Ja się ograniczę tylko do jednego faktu: dinozaurom nie wystarczyło jakieś 160 mln lat na powstanie inteligentnej formy życia, a ssakom wystarczyło tylko ok. 63,5 mln lat, by na drodze ewolucji powstał rodzaj Homo, a po kolejnych ok. 1,7 mln lat (tutaj różnie się datuje) wyewoluował Homo sapiens.
junikon pisze:Mam co nieco do powiedzenia na ten temat i jutro o tym napiszę...
Zapraszamy do dyskusji :)