Strona 4 z 5

: 11 lipca 2006, o 10:51
autor: Mixs
Wiecie... Ja siÄ? tam na kryptozoologii nie znam :roll: , ale je??li nawet strona raczej przychylna kryptozoologii jako takiej stwierdza, ??e ta historyjka to bzdura, to chyba rozmy??lanie "co to by?? za dinozaur" jest... bezsensowne :roll: ...

http://www.geocities.com/capedrevenger/kasairex.html

??e to off-topic to ju?? nie wspominam...

: 20 lipca 2006, o 17:09
autor: Martysia
Sp??jrzcie tu:
http://trinityx.w.interia.pl/strony/start.html
Wejd??cie w dzia?? nowo??ci

: 20 lipca 2006, o 17:11
autor: Mixs
Martysia pisze:Sp??jrzcie tu:
http://trinityx.w.interia.pl/strony/start.html
Wejd??cie w dzia?? nowo??ci
O tym m??wili??my na poprzedniej stronie tego tematu - poszukaj.

: 10 sierpnia 2006, o 12:41
autor: kubadinek
A ja wierze w to ze kiedys ludzie prZywroca je do zycia.
??eby tylko nie zrobily sie sceny z Jurassic Park

: 10 sierpnia 2006, o 20:47
autor: Danu
Ja osobi??cie bardzo wÄ?tpie :D

: 11 sierpnia 2006, o 09:23
autor: dilong
Przecie?? dinozaury ??yjÄ? do dzi?? jako ptaki. Mo??na dziÄ?ki manipulacji gen. z ptaka zrobiÄ?, np: jakiego?? maniraptora lub odtworzyÄ? krok po kroku ewolucjÄ? wymar??ego dinozaura w ptaka lecz w odwrotnym kierunku. Widziale jak Japo??czykom uda??o siÄ? wytworzyÄ? zÄ?by u ptak??w grzebiÄ?cych. To nie by??o trudne trzeba by??o zwiÄ?kszyÄ? stymulacjÄ? dentyniny wystÄ?pyjÄ?cej szczÄ?tkowo u ptak??w.

: 11 sierpnia 2006, o 10:16
autor: Lila
dilong pisze:Mo??na dziÄ?ki manipulacji gen. z ptaka zrobiÄ?, np: jakiego?? maniraptora lub odtworzyÄ? krok po kroku ewolucjÄ? wymar??ego dinozaura w ptaka lecz w odwrotnym kierunku. Widziale jak Japo??czykom uda??o siÄ? wytworzyÄ? zÄ?by u ptak??w grzebiÄ?cych. To nie by??o trudne trzeba by??o zwiÄ?kszyÄ? stymulacjÄ? dentyniny wystÄ?pyjÄ?cej szczÄ?tkowo u ptak??w.
No nie wiem czy to jest mo??liwe :roll: , przynajmniej nie w tym stuleciu :D
ZresztÄ? cz??owiek wynalaz?? i odkry?? ju?? tyle wspania??ych rzeczy, ??e kto wie. Jednak wydaje mi siÄ? ??e narazie nie jest to mo??liwe.

: 11 sierpnia 2006, o 13:08
autor: dilong
Mo??liwe i to bardzo. Nauka i technologia idÄ? coraz szybciej, ??e my nawet nie mo??emy nad nimi nadÄ???yÄ?.

: 11 sierpnia 2006, o 21:58
autor: Danu
Ale mimo wszystko to ma??o prawdopodobne, kody genetyczne, sÄ? tak uszkodzone, ??e nie spos??b ich naprawiÄ?

: 12 sierpnia 2006, o 12:20
autor: dilong
Chodzi??o mi, ozrobieniu genu dinozaura z DNA ptaka.

: 16 września 2006, o 15:32
autor: Shadow
Jak dla mnie to jest mo??liwe takie sklonowanie przecie?? nauka idzie ca??y czas do przodu, wiÄ?c za jaki?? zÄ?b czasu mo??e siÄ? udaÄ?. Tylko trzeba znale??Ä? jakie?? DNA,ale skoro znaleziono ju?? zmumifikowane szczÄ?tki to w??a??ciwie dlaczego nie?

: 16 września 2006, o 15:46
autor: Karol Sabath
Shadow pisze: za jaki?? zÄ?b czasu mo??e siÄ? udaÄ?.
Co?? Ci siÄ? pomyli??y idiomy... "ZÄ?b czasu" to nie jest odcinek czasu, tylko metafora okre??lajÄ?ca niszycielskie dzia??anie up??ywu czasu (entropie, erozjÄ?, starzenie siÄ? - "co?? jest ju?? nadgryzione zÄ?bem czasu").
Shadow pisze: Tylko trzeba znale??Ä? jakie?? DNA,ale skoro znaleziono ju?? zmumifikowane szczÄ?tki to w??a??ciwie dlaczego nie?
Te "mumie" sÄ? z piasku... Tzw. mumie dinozaur??w to pseudomorfozy - naturalne wype??nienia osadem mineralnym miejsc po zeschniÄ?tych zw??okach dinozaur??w - mozna tam zobaczyÄ? np. odciski sk??ry, ale nie ma w nich tkanek, ani DNA.

: 16 września 2006, o 15:47
autor: Krzysztof
Tylko trzeba znale??Ä? jakie?? DNA,ale skoro znaleziono ju?? zmumifikowane szczÄ?tki to w??a??ciwie dlaczego nie?[/quote]-Shadow napisa??a.
------------------------------------------------------------------------------------

Gdy?? klonowanie, jest zbyt niebezpieczne i nie ma pewnosÄ?i czy, przynie??ie jakie?? pozytywne rozwiÄ?zanie.

: 16 września 2006, o 17:21
autor: dilong
Wedlug mnie pozostaje manipulacja gen. na ptakach opierajÄ?c siÄ? o szczÄ?tki DNA ze wszystkich dotÄ?d ??r??de??. Np: s??ynne komary z bursztynu.

: 16 września 2006, o 18:35
autor: Karol Sabath
dilong pisze:Wedlug mnie pozostaje manipulacja gen. na ptakach opierajÄ?c siÄ? o szczÄ?tki DNA ze wszystkich dotÄ?d ??r??de??. Np: s??ynne komary z bursztynu.
Te wymy??lone przez Crichtona? Na razie nie ma mezozoicznych komar??w ani DNA (nawet owadziego) z tak starego bursztynu...

: 16 września 2006, o 18:42
autor: pepo13
A wiÄ?c to by??a fikcja pisarza? Sprytnie to wymy??li?? :wink:

: 16 września 2006, o 18:55
autor: dilong
Wiecie ??e znaleziono przy szkielecie Tyranozaura, bry??Ä? krwi (skamienialej) i gdy odlupalsiÄ? kawalek po??ynÄ???a normalnie krew. Niestety ta skamielina gdzie?? zaginÄ???a.

: 16 września 2006, o 18:58
autor: pepo13
gdzie o tym czyta??e???kiedy to by??o?? Pewnie znowu kto?? cos wymy??li??- ciekawe czego tak szybko zaginÄ???a :wink:

: 16 września 2006, o 19:21
autor: Karol Sabath
dilong pisze:Wiecie ??e znaleziono przy szkielecie Tyranozaura, bry??Ä? krwi (skamienialej) i gdy odlupalsiÄ? kawalek po??ynÄ???a normalnie krew. Niestety ta skamielina gdzie?? zaginÄ???a.
Nie by??o ??adnej zaginionej bry??y p??ynÄ?cej krwi - uda??o siÄ? natomiast zaobserwowaÄ? naczynia krwiono??ne w ko??ci tyranozaura, z zachowanymi tkankami miÄ?kkimi.
Polecam http://www.pan.pl/academia/PL/nr03/8-11sab.pdf i wskazanÄ? tam literaturÄ?.

: 16 września 2006, o 20:05
autor: Zbiczek
WÄ?tpiÄ? w sklonowanie dinozaur??w. Wiecie co powiedzia?? dr. Malcolm w Parku Jurajskim (patrzcie na podpis)? Dlatego nie powinni??my ich klonowaÄ? (co jest baaardzo ma??oprawdopodobne) i bawiÄ? siÄ? w boga

: 16 września 2006, o 20:13
autor: dilong
M??wisz jak ci konserwaty??ci, co m??wili, ??e ewolucja to k??amstwo i czyste z??o.

: 16 września 2006, o 20:13
autor: pepo13
A E. Suttler doda??a- "Dinozaury zjadajÄ? cz??owieka i ??e??ski r??d panuje na Ziemi" :wink:

: 16 września 2006, o 20:16
autor: dilong
Czy wy czasem nie marzycie by dotknÄ?Ä? ??ywego dinozaura nie w ptasiej postaci? Ja zawsze siÄ? cieszÄ? gdy metody klonowania sÄ? coraz lepsze.

: 16 września 2006, o 20:17
autor: Dinosaur Man
dilong pisze:M??wisz jak ci konserwaty??ci, co m??wili, ??e ewolucja to k??amstwo i czyste z??o.
Kreacjoni??ci :wink: . Ale na pewno w??r??d konserwatyst??w znajdÄ? siÄ? kreacjoni??ci (jest to wiÄ?cej ni?? prawdopodobne).

: 16 września 2006, o 20:20
autor: Zbiczek
W ewolucjÄ? bardzo wierzÄ?, ale je??li jaki?? gatunek wymar??, to nie mo??na go powo??ywaÄ? do ??ycia. Tak mia??o byÄ? to nie powinni??my ingerowaÄ? w dzia??ania natury i powo??ywaÄ? gatunk??w zniszczonych przez niÄ?. Inaczej wg. mnie jest z gatunkami, kt??re zniszczy?? cz??owiek, tylko dla korzy??ci lub przez to ??e my??la?? i?? jakie?? zwierzÄ?ta sÄ? szkodnikami, np. Ry?? Europejski - przez wiele let by?? uwa??any za szkodnika i doprowadzony prawie do wyginiÄ?cia, lub wilk workowaty, kt??ry niestety zniknÄ??? z powierzchni ziemi