Paleoetologia

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z pasjonującym światem dinozaurów, tutaj znajdziesz pomoc.
rys. K. Dupuis
Awatar użytkownika
Karol Sabath
Ekspert
Ekspert
Posty: 443
Rejestracja: 15 marca 2006, o 21:21
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Karol Sabath »

Xyphactinus pisze:
pan Karol Sabath pisze:Gniazda pierwotnie przypisane orodromom okaza??y siÄ? nale??eÄ? do troodon??w
Czyli troodony ??y??y w watahach? A mo??e tylko wsp??lnie wychowywa??y m??ode?
Co do celofyz??w, nie jest pewne, czy zjada??y w??asne m??ode, raczej m??ode innych celofyz??w, mo??e nawet celofyz??w z innych watah. Osobi??cie my??lÄ?, ??e m??ode z w??asnego stada jad??y tylko w okresach krytycznego g??odu, a pisklÄ?ta wrog??w znacznie czÄ???ciej, choÄ? prawdopodobnie nie by??o to regu??Ä?.
Egg Mountain to by??o raczej skupisko gniazd majazaury. Tych pod??u??nych jaj ("orodrom"/troodon) a?? tyle nie znale??li. Ale tak czy owak kolonia lÄ?gowa nie przek??ada siÄ? na watahy (czy ??????wie morskie tworzÄ? watahy? a gniazdujÄ? na ulubionych pla??ach do??Ä? gÄ?sto; podobnie ptactwo wodne),
Z celofyzami jest tak, ??e ten "kanibal" to by?? chyba jeden osobnik na tysiÄ?c znalezionych w Ghost Ranch, poza tym tak masowe nagromadzenie miÄ?so??erc??w sugeruje, ??e mog??o to byÄ? jakie?? wydarzenie typu susza wok???? ostatniego wodopoju, a wtedy w desperacji nawet ludzie (rozbitkowie itp.) jadajÄ? s??abszych wsp????towarzyszy niedoli... Ale tak czy owak, sam kanibalizm celofyza bywa podwa??any (mo??e zw??oki ma??ego celofyza przypadkowo le??a??y pod doros??ym i potem go by??o widaÄ? miÄ?dzy ??ebrami - przy takim nagromadzeniu szczÄ?tk??w to nie takie nieprawdopodobne - Gay, Robert J. 2002. The myth of cannibalism in Coelophysis bauri. Journal of Vertebrate Paleontology 22(3); 57A).

Awatar użytkownika
pepo13
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 444
Rejestracja: 13 sierpnia 2006, o 21:43
Lokalizacja: lublin

Post autor: pepo13 »

A ja czyta??em w ksiÄ???ce, ??e jednak by??y kanibalami i zjada??y w??asne m??ode. Pewnie musia??ybyc bardzo g??odne.
"Deinonych- maszyna do zabijania"- cytat z książki

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

CzÄ?sto m??wi siÄ? o tym, lecz Pan Karol Sabath mo??e mieÄ? racjÄ?. A co do egg mountain to obok Majazaur??w by??y i trodonty, kt??re mia??y z tego korzy??ci. Podw??jnÄ? opiekÄ? swych m??odych i ??atwÄ? zdobycz, gdy m??oda Majazaura wyjdzie zbyt daleko od gniazda.
Geologia UW

Awatar użytkownika
Karol Sabath
Ekspert
Ekspert
Posty: 443
Rejestracja: 15 marca 2006, o 21:21
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Karol Sabath »

pepo13 pisze:A ja czyta??em w ksiÄ???ce, ??e jednak by??y kanibalami i zjada??y w??asne m??ode. Pewnie musia??ybyc bardzo g??odne.
A Twoja ksiÄ???ka odnosi??a siÄ? do krytyki "mitu o kanibalizmie celofyza" opublikowanej jesieniÄ? 2002 r. przez Gaya (dane w moim poprzednim po??cie), czy powtarza??a wcze??niejszy poglÄ?d, oparty na tym, ??e miÄ?dzy ??ebrami jednego z tysiÄ?ca doros??ych celofyz??w zauwa??ono ko??ci m??odego? Bo w??asnie stÄ?d wziÄ???a siÄ? ca??a sprawa celofyza-kanibala. Poniewa?? ko??ci sÄ? delikatne, a okaz sprasowany, trudno ustaliÄ?, czy ko??ci m??odego by??y miÄ?dzy lewymi i prawymi ??ebrami doros??ego (a wiÄ?c czy by??y w brzuchu doros??ego), czy pod jednymi i drugimi (czyli ma??y by?? pod du??ym). Gay twierdzi, ??e przyjrza?? siÄ? uwa??nie orygina??owi i wyglÄ?da, ??e to drugie...

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Wcze??niej uwa??ano ??e Celofyz by?? ??yworodny.
Geologia UW

Awatar użytkownika
Dinosaur Man
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 542
Rejestracja: 19 lipca 2006, o 21:01
Imię i nazwisko: Dawid Studziński
Lokalizacja: Szczecin

Post autor: Dinosaur Man »

A ja czyta??em w ksiÄ???ce, ??e jednak by??y kanibalami i zjada??y w??asne m??ode. Pewnie musia??ybyc bardzo g??odne.
W??a??nie przed chwilÄ? by??o powiedziane. Czyta??e?? to pewnie w jakiej?? ksiÄ???ce popularnonaukowej (takim coraz mniej mo??na ufaÄ?).
Mnie wypowied?? Pana Karola przekonuje.

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Odnalezienie szczÄ?tk??w grupy Tyranozaurow dowodzi, ??e ??y??y one w grupach.
Geologia UW

Awatar użytkownika
pepo13
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 444
Rejestracja: 13 sierpnia 2006, o 21:43
Lokalizacja: lublin

Post autor: pepo13 »

Aha to juz rozumiem( bo jednak czyta??em to w ksiÄ???ce popularnonaukowej), pewnie racjÄ? ma pan Karol.
"Deinonych- maszyna do zabijania"- cytat z książki

Awatar użytkownika
Karol Sabath
Ekspert
Ekspert
Posty: 443
Rejestracja: 15 marca 2006, o 21:21
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Karol Sabath »

dilong pisze:Wcze??niej uwa??ano ??e Celofyz by?? ??yworodny.
Np. na zdjÄ?ciu http://recursos.cnice.mec.es/bancoimage ... 68_a_1.jpg widaÄ?, ??e s??ynny okaz "celofyza-kanibala" jest podpisany "Embriony dinozaura". Ale jak na embriony to sÄ? za du??e ko??ci, za daleko z przodu (w miejscu raczej ??o??Ä?dka ni?? uk??adu rozrodczego) i za bardzo rozrzucone (nie w pozycji embrionalnej). Przy okazji mo??e komu?? siÄ? uda znale??Ä? ??ebro doros??ego przechodzÄ?ce pod kosteczkami domniemanej ofiary kanibalizmu (to by znaczy??o, ??e m??ody celofyz by?? po??arty (doros??y le??y na lewym boku, wiÄ?c posi??ek powinien le??eÄ? na lewych ??ebrach, a pod prawymi). A wiÄ?c - zachÄ?cam do szukania dowod??w na kanibalizm... :-)

Awatar użytkownika
pepo13
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 444
Rejestracja: 13 sierpnia 2006, o 21:43
Lokalizacja: lublin

Post autor: pepo13 »

Czyli do ko??ca nie wiadomo czy celofyzy by??y kanibalami, czy co?? ??le zrozumia??em?
"Deinonych- maszyna do zabijania"- cytat z książki

Awatar użytkownika
Karol Sabath
Ekspert
Ekspert
Posty: 443
Rejestracja: 15 marca 2006, o 21:21
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Karol Sabath »

pepo13 pisze:Czyli do ko??ca nie wiadomo czy celofyzy by??y kanibalami, czy co?? ??le zrozumia??em?
O tym w??a??nie dyskutujemy - w ksiÄ???kach mo??na znale??Ä? poglÄ?d, ??e celofyzy by??y kanibalami, a ja przywo??a??em opiniÄ? Roberta Gaya, kt??ry twierdzi, ??e to mit. Poda??em argumenty, da??em link do zdjÄ?cia odlewu, i teraz ka??dy niech sam spr??buje sobie wyrobiÄ? zdanie, kto ma racjÄ?.
Na forum czÄ?sto narzekamy (zw??aszcza Daniel Madzia i ja), ??e uczestnicy zasypujÄ? forum postami "moim zdaniem...", po czym okazuje siÄ?, ??e na oczy nie widzieli okazu (nawet na zdjÄ?ciu), a tylko co?? im sie obi??o o uszy w TV czy ksiÄ???eczce popularnonaukowej, i teraz to jest "ich zdanie". No wiÄ?c tu mamy dobry przyk??ad tego, jak nale??y dochodziÄ? do swojego zdania - zapoznaÄ? siÄ? z problemem, poznaÄ? stanowiska i argumenty stron, po czym samemu sprawdziÄ? fakty (tu zamiast oglÄ?dzin oryginalnego okazu musi wystarczyÄ? zdjÄ?cie odlewu) i dopiero wyrobiÄ? sobie w??asnÄ? opiniÄ?.
I tak powinny wyglÄ?daÄ? dyskusje w og??le (DLACZEGO czyim?? zdaniem jest tak i tak, GDZIE to mo??na sprawdziÄ?)...

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Wydaje mi siÄ? ??e kilka kostek tego ma??ego dinozaura wychodzÄ? poza ??ebra.
Geologia UW

Awatar użytkownika
tmina
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 125
Rejestracja: 6 kwietnia 2006, o 16:50

Post autor: tmina »

Mo??e i macie racje, np. dzisiejsze zwierzÄ?ta stadne takie jak lwy tak??e zabijajÄ? mlode ale tylko wtedy kiedy dochodzi do zmiany dominujÄ?cego samca w stadzie, samiec morduje m??ode by??ego samca ale miÄ?dzy celofyzem a lwem jest jedna zasadnicza r????nica lew nie jest kanibalem !

:D
MAKRELUS

Awatar użytkownika
Xyphactinus
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 525
Rejestracja: 18 kwietnia 2006, o 20:12
Lokalizacja: tak naprawdę z Poznania

Post autor: Xyphactinus »

Je??li ko??ci m??odego znajdowa??y siÄ? w tylko jednym doros??ym(je??li rzeczywi??cie nie le??y pod), to mog??oby to oznaczaÄ?, ??e w stadach celofyz??w panowa??y podobne zwyczaje jak w stadach lw??w - byÄ? mo??e to by?? ??wie??o upieczony przyw??dca stada, kt??ry dopiero co wymordowa?? ostatnie m??ode swojego poprzednika.
"Chciałbym, żeby świat był dwa razy większy i połowa jego była wciąż niezbadana."
sir David Attenborough
Obrazek
Cykl "Gdyby kometa nie spadła":
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=939
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=967

ODPOWIEDZ