Forum Dinozaury.com

Forum Dinozaury.com

z nami przeniesiesz się w czasie...
 
Teraz jest 17 lutego 2020, o 22:09

Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 11 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Ogrody Botaniczne w Polsce
PostNapisane: 11 marca 2007, o 16:28 
Offline
Triasowy silezaur
Triasowy silezaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 marca 2006, o 15:30
Posty: 963
Lokalizacja: Bydgoszcz
Imię i nazwisko: Krzysztof
Ogr??d Botaniczny w Bydgoszczy.

80 ha, za??o??ony w latach 1979-83
Ogr??d znajduje siÄ? w??r??d licznych wzniesie?? o r????nym nachyleniu stok??w i wysoko??ci poprzecinanych jarami oraz zgrabnie wkomponowanych w ca??o??Ä? alejkach spacerowych, kt??re tworzÄ? niezapomniany urok tego miejsca. Wzd??u?? Strugi My??lÄ?ci??skiej powsta??o kilkana??cie staw??w kaskadowych. Przewa??ajÄ?cy obszar ogrodu obejmuje ekspozycja terenowa drzew, krzew??w i ro??lin zielnych, o charakterze parkowo–naturalistycznym. Deniwelacje wzg??rz i dolin na terenie parku dochodzÄ? do 30 m.

Na terenie ogrodu znajdujÄ? siÄ? m.in.

* gatunki rodzime gromadzone w zbiorowiskach le??nych, ??Ä?kowych i wodnych, zgodnie z ich pochodzeniem. Dzia?? zajmuje obszar 20 ha. Og????em znajduje siÄ? tu 350 gatunk??w.
* jedyna w Polsce dydaktyczna ??cie??ka dla niewidomych (od 1999 r.). Na blisko 4 tys. metr??w kwadratowych, wzd??u?? 300–metrowej barierki nasadzono ok. 150 ro??lin. Ka??da opatrzona jest "metryczkÄ?" zapisanÄ? pismem Braille’a.
* ALPINARIUM – siedlisko ro??lin g??rskich w??r??d ska??, sztucznego strumienia i staw??w. Zosta??y utworzone ??ciany skalne, piargowiska i granie, dokÄ?d prowadzÄ? ??cie??ki g??rskie.
* 13 kaskadowych staw??w z ro??linno??ciÄ? wodnÄ?, nadbrze??nÄ?, bagiennÄ?, torfowisk niskich i wysokich,
* ro??linno??Ä? podg??rska (m.in. kosodrzewina) na szczytach wzg??rz, na kt??re prowadzÄ? ??cie??ki spacerowe
* naturalne zbiorowiska le??ne m.in. 70-letnia buczyna pomorska, ??wietlista dÄ?browa, las sosnowo-dÄ?bowy, grÄ?d lipowo-grabowy,
* ro??linno??Ä? bagienna w dolinie, gdzie p??ynie Struga My??lÄ?ci??ska
* siedliska ro??lin egzotycznych z innych kontynent??w
* ??cie??ki prowadzÄ?ce na punkty widokowe, skÄ?d rozpo??ciera siÄ? panorama Bydgoszczy

Od lat 90. czynione sÄ? starania w celu budowy palmiarni i muzeum przyrodniczego.

http://www.wirtualna.bydgoszcz.com/php/ ... ecinek.jpg
http://farm1.static.flickr.com/49/14606 ... 66.jpg?v=0
http://www.plusradio.pl/img/myslecinek3.jpg
http://www.wirtualna.bydgoszcz.com/php/ ... cinek3.jpg
http://www.wirtualna.bydgoszcz.com/php/ ... cinek4.jpg
http://www.wirtualna.bydgoszcz.com/php/ ... cinek6.jpg

Opisujcie ciekawe miejsca z waszych miastach lub tam, gdzie lubicie mi??o spÄ?dziÄ? czas.

_________________
''Samobójstwo jest... wyrazem, jest decyzją o tym, że więcej nie widzę możliwości życia w taki sposób, poradzenia sobie z życiem takim, jakim ono jest oraz nie widzę sensu życia, moja przyszłość nie istnieje, nie będzie mojej przyszłości''- R.I.P przyjacielu

Mój pradziadek uczestniczył w Trzecim Rozbiorze Polski - nie mam się z czego wstydzić, nie mam żalu o to do Niego. Był Polakiem w Armii Austriacko-Pruskiej. Pamięć o tym pozostaje we mnie na zawsze.

Od Początku Z Dinozaury.com2005-2015


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 22 marca 2007, o 19:35 
Offline
Triasowy silezaur
Triasowy silezaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 marca 2006, o 15:30
Posty: 963
Lokalizacja: Bydgoszcz
Imię i nazwisko: Krzysztof
Na terenie Ogrodu Botanicznego w Bydgoszczy patrz wy??ej>> My??lÄ?cinek znajduje siÄ? okaza??y Pa??ac kt??ry dzisiaj pe??ni role Hotelu. Wszystkich chÄ?tnych zapraszam do zwiedzania Pa??acu oraz wspania??ego Ogrodu Botanicznego.
Obrazek
http://www.palac.com.pl/img/hotel_l.jpg
http://www.palac.com.pl/img/hotel_bryczka_l.jpg
http://www.palac.com.pl/img/panorama.jpg
Poza tym mo??na, sobie poje??dziÄ? konno gdy?? istnieje od bardzo dawna O??rodek Rekreacji Konnej

http://www.lpkiw.bydgoszcz.com/site/ima ... a/skok.jpg

Poza tym zobaczcie na te fotki.
http://www.lpkiw.bydgoszcz.com/site/ima ... ny_029.jpg
http://www.lpkiw.bydgoszcz.com/site/ima ... ny_048.jpg
G????wnymi dzia??ami Ogrodu sÄ?:
1. Zbiorowiska ro??linne Polski
2. Arboretum
3. Ogr??d ro??lin iglastych
4. Alpinarium
5. Kolekcje rodzajowe
6. Ekspozycje tematyczne
7. Ogr??d agrobotaniczny
8. ?šcie??ka botaniczna dla niewidomych i niedowidzÄ?cych

1. Zbiorowiska ro??linne Polski to najwa??niejszy i najwiÄ?kszy dzia?? Ogrodu.
Zajmuje obszar 20 ha. Prezentowane tu gatunki ro??lin
pokazane sÄ? w zbiorowiskach i formacjach w kt??rych te gatunki
bytujÄ?. Z licznych zbiorowisk wystÄ?pujÄ?cych na terenie na uwagÄ?
zas??ugujÄ? zbiorowiska le??ne ( grÄ?dy, buczyny ??Ä?gi, jaworzyny),
ro??linno??Ä? wodna i szuwarowa, ??Ä?ki i murawy.
2. Szczeg????owy projekt arboretum przygotowany, przez prof. Stanis??awa
Balcerkiewicza i dr. Macieja Korczy??skiego w 2001 r. zak??ada
przedstawienie dendroflory wybranych formacji ??wiata. Prezentowane
bÄ?dÄ? tu miÄ?dzy innymi lasy Ameryki P????nocnej, lasy euksy??skie, lasy
wielkolistne, ro??linno??Ä? tundry, drzewa i krzewy teren??w
pustynnych, ro??linno??Ä? twardolistna.
Uzupe??nieniem arboretum bÄ?dÄ? liczne kolekcje i ekspozycje
tematyczne miÄ?dzy innymi: buk??w, klon??w, r????, wrzosowatych, ro??liny
prawnie chronione, ro??liny zimozielone, ogr??d wiosenny.
3. Najwcze??niej urzÄ?dzonÄ? kolekcjÄ? drzew i krzew??w jest ogr??d ro??lin
iglastych. Zgodnie z projektem architekta krajobrazu Adama Pietrzaka,
jest to amfiteatralnie rozplanowana kompozycja, w kt??rej pasowo
u??o??one sÄ? gatunki krzew??w od ni??szych, ku wy??szym, a?? do
zgrupowa?? wysokich drzew. ZobaczyÄ? tu mo??na liczne gatunki i
odmiany jode??, ??wierk??w, ja??owc??w, cyprysik??w, jak r??wnie?? jedlicÄ?,
mikrobiotÄ?, mi??orzÄ?b. PrzestrzennÄ? kontynuacjÄ? Ogrodu iglak??w jest
kolekcja ??ywotnik??w.
4. Najbardziej widowiskowym obiektem Ogrodu jest alpinarium.
Wysoko??ci wzglÄ?dne dochodzÄ?ce do 20 metr??w oraz interesujÄ?ca
rze??ba tego miejsca umo??liwia budowÄ? charakterystycznych form
g??rskich: ??cian, grani, ??leb??w, pierg??w, wÄ?woz??w.
W centralnym miejscu zaprojektowano g??rskie jeziorko z potokiem i
wodospadem. Nasadzenia alpinarium wiÄ???Ä? siÄ? ??ci??le z budowanymi
siedliskami i materia??em skalnym u??ytym do ich budowy. W czÄ???ci
granitowej dominujÄ? kosodrzewiny i sosna limba. MiÄ?dzy wapiennymi
g??azami zobaczyÄ? mo??na szarotkÄ? alpejskÄ?, dÄ?bik o??miop??atkowy,
go??dzik alpejski i wiele innych.
5. Bogate w gatunki i odmiany rodzaje drzew i krzew??w rozmieszczone
sÄ? w kolekcjach rodzajowych. Prezentowane sÄ? miÄ?dzy innymi
kolekcje sosen i r????anecznik??w, lilak??w, ogr??d kwitnÄ?cej wi??ni i
jab??oni, magnolii, tawu??, dereni.
6. Ekspozycje tematyczne budowane w Ogrodzie dotyczÄ? r????nych
obszar??w zainteresowa??, wiele z nich ma te?? charakter edukacyjny.
Z ciekawszych wymieniÄ? mo??na: ogr??d motyli, ro??liny biblijne,
piÄ?trowe zasiÄ?gi drzew w g??rach, miesza??ce – rodzice i dzieci, p??eÄ? u
ro??lin.
7. W zamkniÄ?tej czÄ???ci Ogrodu Botanicznego zaprojektowano niewielki
dzia?? ro??lin uprawnych. Zgromadzono tu drzewa owocowe
wsp????czesnych odmian oraz tych, kt??re nie sÄ? ju?? ujmowane w
aktualnych doborach. Kolekcja starych odmiany jab??oni pochodzi ze
wsi Chrystkowo i zosta??a zorganizowana przy udziale Parku
Krajobrazowego Doliny Dolnej Wis??y. W tej czÄ???ci ogrodu na ??cie??ce
Agro mo??na zapoznaÄ? siÄ? z ro??linami u??ytkowymi: zbo??ami m. in. z
grykÄ?, prosem, pszenicÄ? p??askurkÄ?, ro??linami przemys??owymi,
okopowymi, ro??linam motylkowymi drobno i grubonasiennymi.
Organizowana jest kolekcja ro??lin leczniczych przy wsp????pracy z
AkademiÄ? MedycznÄ?.
8. ?ĹĄwiat ro??lin w uk??adzie systematycznym, prezentowany jest na
??cie??ce botanicznej dla niewidomych i niedowidzÄ?cych. Przy
kierunkowej balustradzie d??ugo??ci 300m, posadzono w gruncie i
wyniesionych donicach oko??o 230 takson??w ro??lin. Wszystkie ro??liny
opatrzono etykietÄ? zapisanÄ? pismem Braille’a.
ZAPRASZAM !!!!!!!!.

_________________
''Samobójstwo jest... wyrazem, jest decyzją o tym, że więcej nie widzę możliwości życia w taki sposób, poradzenia sobie z życiem takim, jakim ono jest oraz nie widzę sensu życia, moja przyszłość nie istnieje, nie będzie mojej przyszłości''- R.I.P przyjacielu

Mój pradziadek uczestniczył w Trzecim Rozbiorze Polski - nie mam się z czego wstydzić, nie mam żalu o to do Niego. Był Polakiem w Armii Austriacko-Pruskiej. Pamięć o tym pozostaje we mnie na zawsze.

Od Początku Z Dinozaury.com2005-2015


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 28 marca 2007, o 16:10 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 5 sierpnia 2006, o 10:20
Posty: 1609
Lokalizacja: województwo mazowieckie
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Sorki, ??e to nie na temat, ale nie s??ysza??e?? o opcji "Edytuj"?

_________________
Geologia UW


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 28 marca 2007, o 19:35 
Offline
Dewoński labirintodont
Dewoński labirintodont

Dołączył(a): 14 marca 2006, o 16:10
Posty: 303
Lokalizacja: Brzozów
TrochÄ? minÄ???o czasu, zanim Krzysiek doda?? nastepnego posta, wiÄ?c pewnie chcia?? aby temat poszed?? "do g??ry".

P.S. U mnie te?? nieopodal jest ogr??d botaniczny - jak znajdÄ? fotki to zeskanujÄ? i wklejÄ? :)

_________________
Obrazek


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 28 marca 2007, o 21:42 
Offline
Triasowy silezaur
Triasowy silezaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 marca 2006, o 15:30
Posty: 963
Lokalizacja: Bydgoszcz
Imię i nazwisko: Krzysztof
dilong napisał(a):
Sorki, ??e to nie na temat, ale nie s??ysza??e?? o opcji "Edytuj"?


??e, jak!!!!!.A Ty nie widzia??by?? mo??e, i?? ten post by?? by troche za d??ugi i jak bym go po??Ä?czy?? to by??a by bu??ka ma??lana.
DziÄ?ki Dominik czekam na Twoje fotki :) .

Ps. My??le ??e, takie tematy powinno siÄ? kontynuowaÄ? ze wzglÄ?d??w oczywistych poniewa??, jest du??o teren??w gdzie cz??owiek wp??ywa na przyrode a szkoda, a jednak i takie ma??e pere??ki siÄ? pokazujÄ?.

Kolejne fotki z MyslÄ?cinka w Bydgoszczy. Jedyne takie fajne miejsce kt??rym mo??emy, siÄ? pochwaliÄ?.
Obrazek
http://net-project.pl/bartel/img/2005-0 ... _00785.jpg
http://net-project.pl/bartel/img/2005-0 ... _00788.jpg

http://net-project.pl/bartel/img/2005-0 ... _00792.jpg
http://net-project.pl/bartel/img/2005-0 ... _00800.jpg
ZdjÄ?cia pochodzÄ? z tej strony znajdujÄ? siÄ?, tak??e i inne nie zamieszczone przeze mnie zapraszam do oglÄ?dania.
http://siedlarski.pl/?id=2005-06-09_myslecinek&big=1

_________________
''Samobójstwo jest... wyrazem, jest decyzją o tym, że więcej nie widzę możliwości życia w taki sposób, poradzenia sobie z życiem takim, jakim ono jest oraz nie widzę sensu życia, moja przyszłość nie istnieje, nie będzie mojej przyszłości''- R.I.P przyjacielu

Mój pradziadek uczestniczył w Trzecim Rozbiorze Polski - nie mam się z czego wstydzić, nie mam żalu o to do Niego. Był Polakiem w Armii Austriacko-Pruskiej. Pamięć o tym pozostaje we mnie na zawsze.

Od Początku Z Dinozaury.com2005-2015


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 2 kwietnia 2007, o 12:03 
Offline
Permski gad ssakokształtny
Permski gad ssakokształtny

Dołączył(a): 23 lipca 2006, o 09:37
Posty: 669
Lokalizacja: okolice Poznania
Imię i nazwisko: Krzysztof Lichota
A ten My??lÄ?cinek to dzielnica Bydgoszczy czy nazwa tego ogrodu, czy jak?
W ka??dym razie musi tam byÄ? piÄ?knie.
Niedaleko mojej wsi jest granica Wilekopolskiego Parku Narodowego.
Ode mnie najbli??ej jest to rezerwatu "Trzcieli??skie Bagno". Chroni siÄ? tam rzadkie gatunki ptak??w i ro??lin wodnych.
W Poznaniu te?? jest piÄ?kny ogr??d botaniczny. Kiedy?? by?? on w innym miejscu Poznania, ale p????niej zosta?? przeniesiony na swoje miejsce. Czyli mo??na powiedzieÄ?, ??e w Poznaniu sÄ? dwa ogrody botaniczne


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 2 kwietnia 2007, o 21:47 
Offline
Triasowy silezaur
Triasowy silezaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 marca 2006, o 15:30
Posty: 963
Lokalizacja: Bydgoszcz
Imię i nazwisko: Krzysztof
[quote="krzysiu_dino"]A ten My??lÄ?cinek to dzielnica Bydgoszczy czy nazwa tego ogrodu, czy jak?
W ka??dym razie musi tam byÄ? piÄ?knie.
-----------------------------------------------------------------------------------------
My??lecinek jest usytuowany w p????nocnej czÄ?sci miasta w odleg??osci 5km od centrum i jest zarazem jednym z najwiÄ?kszych park??w w Bydgoszczy godnego zwiedzenia szczeg??lnie przyciÄ?ga swojÄ? uwage na liczne atrakcje turystyczne>> jest du??ym osrodkiem turystycznym, tzn jest nie tylko Ogr??d Botaniczny lecz tak??e ZOO, Osrodek Rekreacji Konnej, Kujawsko- Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Tak naprawde jest to Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wis??y.
Park ten zajmuje 4,7 procenta powierzchni calego miasta. Zbiorniki wodne stanowiÄ? 17,3 ha czyli 2%powierzchni parku, a najwiÄ?kszy z nich ma a?? 10,3 hektara.
Granice Le??nego Parku Kultury i Wypoczynku w My??lÄ?cinku wyznacza:

* ul. Je??dziecka (Obwodnica Parkowa) – od p????nocy
* ul. Rekreacyjna – od p????nocnego zachodu
* ul. Gda??ska – od wschodu
* linia kolejowa – po??udniowy zach??d
My??lÄ?cinek>> Wodospad.
Obrazek
No i mo??na siÄ? przejechaÄ? kolejÄ?.
http://www.bwkd.pro24.pl/obecny/images/mysl_1.jpg
http://www.bwkd.pro24.pl/obecny/images/mysl_3.jpg
http://park2.republika.pl/galeria/staw5.jpg
Mapa My??lecinka
-----------------------------
http://park2.republika.pl/fotki/plan.gif
A tak??e inne czÄ?sci Parku.
http://park2.republika.pl/galeria/staw1.jpg
http://park2.republika.pl/galeria/staw2.jpg
http://park2.republika.pl/galeria/zacisze.jpg

I wodospad z bliska.

http://twojepc.pl/html/konkurs_epson_04/110.jpg

http://www.bydgoszcz.pl/images/bydgoszc ... inek_4.jpg

http://www.btpk.beworld.info/myslecinek/12.jpg
Obrazek

W Poznaniu by??em kilka krotnie i bardzo spodoba??a mnie siÄ? Palmiarnia, nie wiem czy jeszcze istnieje, ale Pozna?? zawsze bardzo mnie siÄ? podoba?? g??ownie rynek i ko??io??ki.

_________________
''Samobójstwo jest... wyrazem, jest decyzją o tym, że więcej nie widzę możliwości życia w taki sposób, poradzenia sobie z życiem takim, jakim ono jest oraz nie widzę sensu życia, moja przyszłość nie istnieje, nie będzie mojej przyszłości''- R.I.P przyjacielu

Mój pradziadek uczestniczył w Trzecim Rozbiorze Polski - nie mam się z czego wstydzić, nie mam żalu o to do Niego. Był Polakiem w Armii Austriacko-Pruskiej. Pamięć o tym pozostaje we mnie na zawsze.

Od Początku Z Dinozaury.com2005-2015


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: ogr??d botaniczny we Wroc??awiu
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, o 10:52 
Polecam Wam odwiedziny w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wroc??awskiego (zob. te??: Wikipedia). Na jego terenie mo??emy siÄ? zapoznaÄ? z wieloma gatunkami ro??lin, w tym r??wnie?? z tymi wa??nymi dla zrozumienia filogenezy kr??lestwa, np. "??yjÄ?cÄ? skamienia??o??ciÄ?" mi??orzÄ?bem dwuklapowym. Na terenie ogrodu mo??na r??wnie?? zobaczyÄ? olbrzymi skamienia??y pie?? ro??liny iglastej wiÄ?zanej z rodzajem Walchia.
Obrazek
Obrazek
Na terenie ogrodu znajdujÄ? siÄ? r??wnie?? pnie tzw. czarnych dÄ?b??w.
Obrazek
Mo??na te?? zwiedziÄ? sta??Ä? wystawÄ? pt. Panorama natury (zob. recenzjÄ? na stronie dra Roberta Nied??wiedzkiego: Sta??a wystawa: Panorama natury). Podr????ujÄ?c chronologicznie ??cie??kÄ? czasu od prekambru a?? po kenozoik, mo??na zobaczyÄ? ska??y i skamienia??o??ci minionych okres??w, min.: zopalizowane pnie drzew triasowych, skamienia??o??ci owad??w, tropy gad??w, jajo dinozaura, ko??ci ssak??w plejstoce??skich i olbrzymi li??Ä? palmy.
Obrazek

* Przepraszam za s??abÄ? jako??Ä? zdjÄ?Ä? - w u??yciu by?? beznadziejny aparat, a poza tym s??o??ce mocno dawa??o :) StÄ?d czarne dÄ?by sÄ? czerwone, a moje w??osy (zarost nieaktualny :wink: ) - rude :lol:


Góra
  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 10 kwietnia 2007, o 09:28 
Offline
Permski gad ssakokształtny
Permski gad ssakokształtny

Dołączył(a): 23 lipca 2006, o 09:37
Posty: 669
Lokalizacja: okolice Poznania
Imię i nazwisko: Krzysztof Lichota
Krzysztof napisał(a):

W Poznaniu by??em kilka krotnie i bardzo spodoba??a mnie siÄ? Palmiarnia, nie wiem czy jeszcze istnieje, ale Pozna?? zawsze bardzo mnie siÄ? podoba?? g??ownie rynek i ko??io??ki.


Palmiarnia nadal istnieje i jest tak jak by??a w dawnym ogrodzie botanicznym czyli w Parku Wilsona dzisiejszym
A nowy ogr??d botaniczny jest w Poznaniu na ul. DÄ?browskiego.


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 15 kwietnia 2007, o 20:58 
Offline
Triasowy silezaur
Triasowy silezaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 marca 2006, o 15:30
Posty: 963
Lokalizacja: Bydgoszcz
Imię i nazwisko: Krzysztof
Ooo Super, mo??e siÄ? kiedys wybiore do Poznania.

Achaa, a co do Ogrod??w Botanicznych to polecam film z Bydgoskiego My??lÄ?cinka.
O??rodek Rekreacji Konnej.
http://www.youtube.com/watch?v=bR3GmzpQdU4
Konie Myslecinek

_________________
''Samobójstwo jest... wyrazem, jest decyzją o tym, że więcej nie widzę możliwości życia w taki sposób, poradzenia sobie z życiem takim, jakim ono jest oraz nie widzę sensu życia, moja przyszłość nie istnieje, nie będzie mojej przyszłości''- R.I.P przyjacielu

Mój pradziadek uczestniczył w Trzecim Rozbiorze Polski - nie mam się z czego wstydzić, nie mam żalu o to do Niego. Był Polakiem w Armii Austriacko-Pruskiej. Pamięć o tym pozostaje we mnie na zawsze.

Od Początku Z Dinozaury.com2005-2015


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: Re: Ogrody Botaniczne w Polsce
PostNapisane: 1 maja 2011, o 16:17 
Offline
Dewoński labirintodont
Dewoński labirintodont
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 31 marca 2011, o 16:06
Posty: 263
Lokalizacja: Lublin
Imię i nazwisko: Jakub Albert Starzyński
Polecam Wam Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Powstał 23 lutego 1965 na Sławinie. Działy roślinne, które tam się znajdują:
1. Arboretum,
2. Alpinarium,
3. Rośliny cebulowe,
4. Rośliny ozdobne,
5. Rośliny użytkowe,
6. Rośliny wodne,
7. Szklarnie,
8. Flora Polski,
9. Dział systematyki roślin,
10. Rośliny Azji,
11. Rośliny płd. i płd.-wsch. Europy,
12. Kolekcje roślinne,
13. Rozarium,
14. Dział reprodukcji i ochrony roślin.
Strona Główna ogrodu

_________________
Obrazek
Nick na Steam/Uplay/Origin: HeedalPL


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 11 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Copyright © 2005-2013 Dinozaury.com! - z nami przeniesiesz się w czasie...
Powered by phpBBphpBB Group
Template made by DEVPPL/ThatBigForum
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL