Australijska megafauna przegra??a z cz??owiekiem

Dyskusje na temat ssaków kopalnych.
Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

Australijska megafauna przegra??a z cz??owiekiem

Post autor: Sebastian »

Z archeowie??ci:
Australijska megafauna przegra??a z cz??owiekiem
Od dawna naukowcy g??owiÄ? siÄ? co doprowadzi??o kilkadziesiÄ?t tysiÄ?cy lat temu do zag??ady australijskiej megafauny, m.in. majÄ?cych ponad trzy metry wysoko??ci kangur??w czy trzytonowych diprotodon??w. Najbardziej prawdopodobne hipotezy obarcza??y winÄ? zmiany klimatyczne albo cz??owieka.

Obrazek
Szkielet diprotodona - najwiÄ?kszego torbacza w historii.
Mia?? ok. 2 m wysoko??ci i 3 m d??ugo??ci. Wymar?? 50 tysiÄ?cy lat temu


Badania skamienia??o??ci z jaski?? Naracoorte w po??udniowej Australii pozwoli??y wyeliminowaÄ? z listy podejrzanych zmiany klimatyczne. Wykaza??y one, ??e podczas zag??ady megafauny warunki klimatyczne by??y takie same jak w czasach, gdy wielkie ssaki dominowa??y w Australii. Wyniki bada?? zosta??y opublikowane w miesiÄ?czniku "Geology" wydawanym przez Ameryka??skie Stowarzyszenie Geologiczne.

Zdaniem autora artyku??u paleontologa Gavina Prideaux wykluczenie klimatu oznacza, ??e jedynym winowajcÄ? musi byÄ? cz??owiek. Na razie nie wiadomo jednak, czy wybi?? wielkie ssaki podczas polowa??, czy te?? doprowadzi?? do ich ??mierci niechcÄ?cy podczas wypalania ro??linno??ci. Bardzo mo??liwe, ??e zag??ada dokona??a siÄ? oboma sposobami.

WiÄ?cej o badaniach w jaskiniach Naracoorte przeczytacie w depeszy AP. O australijskiej megafaunie do??Ä? du??o pisze angielska Wikipedia.

KrzysiekLichota
Permski synapsyd
Permski synapsyd
Posty: 669
Rejestracja: 23 lipca 2006, o 09:37
Imię i nazwisko: Krzysztof Lichota
Lokalizacja: okolice Poznania

Post autor: KrzysiekLichota »

ciekawe, ciekawe...
czyli "winÄ?" za wybicie australijskiej megafauny ponoszÄ? ludzie...
szkoda...tyle ??r??d??a miÄ?sa ju?? nie ma...

Awatar użytkownika
Xyphactinus
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 525
Rejestracja: 18 kwietnia 2006, o 20:12
Lokalizacja: tak naprawdę z Poznania

Post autor: Xyphactinus »

krzysiu_dino pisze:szkoda...tyle ??r??d??a miÄ?sa ju?? nie ma...
???
Czy ja dobrze rozumiem, czy ty ??a??ujesz, ??e australijska megafauna zosta??a wytÄ?piona tylko dlatego, ??e nie mo??esz zje??Ä? McDiprotodona w Fastfoodzie?

Do artyku??u:
Tego siÄ? mo??na by??o spodziewaÄ?. Ludzie nawet w odleg??ej przesz??o??ci mieli tak niszczycielskie zapÄ?dy. To kolejny, smutny przyk??ad na to, do czego prowadzi bezmy??lno??Ä? cz??owieka.
"Chciałbym, żeby świat był dwa razy większy i połowa jego była wciąż niezbadana."
sir David Attenborough
Obrazek
Cykl "Gdyby kometa nie spadła":
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=939
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=967

Awatar użytkownika
pepo13
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 444
Rejestracja: 13 sierpnia 2006, o 21:43
Lokalizacja: lublin

Post autor: pepo13 »

Dzisiejsza fauna te?? jest zagro??ona dzia??alno??ciÄ? cz??owieka i mo??emy doprowadziÄ? do tego samego co nasi przodkowie. :?
"Deinonych- maszyna do zabijania"- cytat z książki

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

He, Jej! trochÄ? ze??cie oddalili??cie od tematu. Cz??owiek w wybiciu megafauny sam w sobie nie jest inny. Znamy przecie?? ich potomk??w Aborygen??w, oni polujÄ? tylke co im potrzeba.
Opr??cz ro??lino??erc??w wygineli te?? i drapie??cy, czyli Thylacoleo i Megalania. Ludzie nie mogli ich zje??Ä?. Tu musia?? zadzia??aÄ? inny czynnik.
Teoria z wypalaniem teren??w mo??e mieÄ? sens, tylko na ograniczonym obszarze. A ca??a megafauna wymar??a szybko i to na ca??ej Australii. W ciÄ?gu ok.tysiÄ?ca lat cz??owiek nie mog?? by w og??le dotrzeÄ? tam.
A poza tym przecie?? sÄ? suche burze, kt??re niszczÄ? du??e tereny trawiaste, wiÄ?c wypalanie traw nie ma sensu na skalÄ? kontynentalnÄ?. Megafaune wybi??o co?? innego-choroba. Tak jak nos??wka. Wszystko siÄ? zaczÄ???o, gdy ludzie wprowadzili psy. To zdzicza??e psy- przodkowie dingo siÄ? szybko rozesz??y po ??wiecie i wraz z chorobami ich gatunku i bakteriami ludzkimi doprowadzi??y do wymarcia australiskiej megafauny.
Geologia UW

d_m

Post autor: d_m »

dilong pisze:Cz??owiek w wybiciu megafauny sam w sobie nie jest inny.
Ale jak wynika z artyku??u, by?? najprawdopodbniej g????wnym winowajcÄ? w Australii.
dilong pisze:Znamy przecie?? ich potomk??w Aborygen??w, oni polujÄ? tylke co im potrzeba.
Po pierwsze, nie wiem czy Aborygeni sÄ? potomkami akurat tej fali imigrant??w, kt??ra wybi??a magafaunÄ?. Po drugie, co charakter polowania aborygen??w ma do rzeczy? Zab??jcy megaufauny te?? pewnie polowali wed??ug potrzeb.
dilong pisze:Opr??cz ro??lino??erc??w wygineli te?? i drapie??cy, czyli Thylacoleo i Megalania. Ludzie nie mogli ich zje??Ä?. Tu musia?? zadzia??aÄ? inny czynnik.
Destabilizacja drabiny troficznej.
dilong pisze:Teoria z wypalaniem teren??w mo??e mieÄ? sens, tylko na ograniczonym obszarze.
Czemu?
dilong pisze:A ca??a megafauna wymar??a szybko i to na ca??ej Australii. W ciÄ?gu ok.tysiÄ?ca lat cz??owiek nie mog?? by w og??le dotrzeÄ? tam.
Czemu?
dilong pisze:A poza tym przecie?? sÄ? suche burze, kt??re niszczÄ? du??e tereny trawiaste, wiÄ?c wypalanie traw nie ma sensu na skalÄ? kontynentalnÄ?.
Wydaje mi siÄ?, ??e nie rozumiesz zalo??e?? hipotezy overkill. To, ??e cz??owiek wybi?? megafaunÄ? przez polowania i wypalanie trawy, nie implikuje, ??e ka??dy konkretny osobnik straci?? w ten spos??b ??ycie. Chodzi jedynie o zwiÄ?kszenie presji.
dilong pisze:Megafaune wybi??o co?? innego-choroba. Tak jak nos??wka. Wszystko siÄ? zaczÄ???o, gdy ludzie wprowadzili psy. To zdzicza??e psy- przodkowie dingo siÄ? szybko rozesz??y po ??wiecie i wraz z chorobami ich gatunku i bakteriami ludzkimi doprowadzi??y do wymarcia australiskiej megafauny.
Dowody :?:

ODPOWIEDZ