[Minikonkurs] Scenariusz do kolejnych czÄ???ci Jurassic Par

Czyli filmy, książki, czasopisma, strony internetowe itp. związane z paleontologią
Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

"Jurrasic Park VI: The battle for Earth"
Bohaterowie:Dr.Alan Grant (Sam Neill), asystent dr.Granta, dr.Sattler, Ian Malcolm, John Hammond, John Mc.Cuffin (Chuck Norris), Bob Baker (Arnold Shwarzeneger) i Roy murder (Sylvester Stallone)
Miejsce akcji: Wyspa Alfrag
Opis: Z calego swiata donoszÄ? o r????nych dziwnych stworzeniach, kt??re eliminujÄ? ptaki morskie, wieloryby i inne morskie ilatajÄ?ce zwierzÄ?ta. RzÄ?d ameryka??ski i inne pa??stwa nie mogÄ? ich zniszczyÄ?. Okazuje siÄ? ??e przez ca??y rok maszyna wciÄ?z klonowala dinozaury i inne kopalne zwierzÄ?ta. John Hammond wiÄ?c organizuje wyprawÄ? w celu zniszczenia maszyny i po??Ä?czenia wysp, ktore mogÄ? pom??c w izolowaniu tych stworze??. Naukowcy poprzez "bezbolesnÄ?" perswazjÄ? pop??ynÄ?li wraz z najlepszymi komandosami do wyspy Alfrag. Podrodze nagle atakujÄ? Xyphactinusy, a z powietrza Kwecalkoatle. Zostaje zniszczona wiÄ?kszo??Ä? sprzÄ?tu. Kiedy ekipa przybywa do brzegu, Plotozaury niszczÄ? resztÄ? okrÄ?t??w, a statek bazÄ? olbrzymi Liopleurodon. Na brzegu okazuje siÄ? ??e Brontoskorpiony i wielkoraki sk??adajÄ? jaja. Pod naporem skorupiak??w ginie wiÄ?klszo??Ä? ludzi i reszta sprzÄ?tu. Naukowcy i 3 komandosi mogÄ? liczyÄ? tylko na siebie. Kiedy dochodzÄ? do strumienia atakujÄ? ich Gorgonopsy, lecz dziÄ?ki przypadkowemu pojawieniu siÄ? stada Moschops??w udaje im siÄ? uciec. Wtem ukazuje im siÄ? wspania??y widok pe??en ro??lino??ernych dinozaur??w, ssak??w i synapsyd??w. Niestety nagle z drugiej strony pojawi siÄ? du??a grupa Spinozaur??w, ludzie siÄ? gubiÄ? miÄ?dzy wystraszonymi zwierzÄ?tami. Po kilku godzinach. Uda??o im siÄ? po??Ä?czyÄ? w 2 grupy. Pierwsza grupa: Grant, Sattler, asystent i Roy. Na poczÄ?tku szli bez przeszk??d lecz nagle spotka??a ich niemila niespodzianka. ZostajÄ? zaatakowani przez stado Achillbator??w. Druga grupa dociera nad jezioro, zauwa??ajÄ? ????d?? lecz tam ??pi Giganotozaur, nagle przybywa Tyranozaur i atakuje ??pÄ?cego teropoda. Ludzie korzystajÄ? z tej walki i dostajÄ? siÄ? do ??odzi. Pierwszej grupie ca??o uchodzi z ataku raptor??w. potem znajdujÄ? samochody i resztÄ? ??ywno??ci oraz wodÄ? z mapÄ? g????wnej bazy. RuszajÄ? w tym kierunku, uciekajÄ?c przed Utaraptorami. Na ??odzi odkrywa siÄ? jak mo??na po??Ä?cyÄ? wyspy i zniszczyÄ? maszynÄ?. NAgle tratwÄ? atakuje Sarcozuch, lecz dziÄ?ki znalezionej broni udaje siÄ? odpÄ?dziÄ? krokodyla. ???d?? p??unie dalej w g??rÄ? rzeki. U pierwszej grupy ko??czy siÄ? paliwo, wtedy atauje ich grypa Spinozaur??w. Na szczÄ???cie asystent Granta odnajduje podziemnÄ? drogÄ? do bazy. Wszyscy z pierwszej grupy chowajÄ? siÄ? w scronie lecz Roy ginie w paszczy Spinozaura podczas odgonienia gad??w od tunelu. Pierwsza grupa ??mia??o biegnie ku bazy. Na ??odzi kolejne k??opoty Pteranodony atakujÄ? ????d??, lecz dziÄ?ki jaskini udaje siÄ? ludziom uratowaÄ?, niestety okazuje siÄ? ??e to lÄ?gowisko Deinozuch??w. DziÄ?ki Mc. Cuffinowi kt??ry przy nag??ym ataku krokodyla traci prawÄ? rÄ?ke udaje siÄ? uciec z przeklÄ?tej jaskini. W ko??cu obie grupy siÄ? odnajdujÄ?. Niestety zostajÄ? zaatakowani przez grupÄ? Andrewsarchus??w i uciekajÄ? do bazy. W bazie udaje siÄ? wy??Ä?czyÄ? maszynÄ? i po??Ä?czyÄ? wyspy, lecz wok???? bazy grasujÄ? Utaraptory , Giganotozaury, Spinozaury, Tyranozaury i Welociraptory. DziÄ?ki sprytnemu planowi udaje siÄ? spotkaÄ? te dinozaury i podczas walki ludzie uciekajÄ? tunelem do brzegu wyspy. Niesyety pod koniec drogi atakujÄ? ich Dilofozaury, Smilodony i pierzaste Welociraptory. Na szczÄ???cie ucieczkÄ? tych stwpr??w powoduje paniczna ucieczka mastodont??w i przybycie wojska kolumbijskiego. Kiedy ekipa spotyka siÄ? po 2 miesiÄ?cach w pa??acu Hammonda, okazuje siÄ?, ??Ä? Mc.Cuffin dosta?? protezÄ? i konfikt miÄ?dzy kopalnymi a wsp????czesnymi zwierzÄ?tami i lud??mi zosta?? za??egnany dziÄ?ki ??mia??emu projektowi Dinoecosytem. Nagle pod wp??ywem przera??enia wrzeszczÄ? chwilÄ? na widok Microraptora gui na ramieniu Hammonda. I tak ko??czy siÄ? ten film. Dobry no nie? :mrgreen:
Geologia UW

Awatar użytkownika
pepo13
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 444
Rejestracja: 13 sierpnia 2006, o 21:43
Lokalizacja: lublin

Post autor: pepo13 »

"Jurassic Park V Battle of survival"
G????wni bohaterowie: dr.Alan Grant, dr.Sattler, Ian Malcolm, John Hammond,i inni.
Miejsce akcji: Island Nublar

Na wybrze??ach wyspy Nublar rozbija sie statek pasa??erski zniesiony przez sztorm z ponad 100 lud??mi na pok??adzie. Pasa??erowie i za??oga nie majÄ? pojÄ?cia gdzie sÄ?, gdy?? ca??kiem stracili ??Ä?czno??Ä?.Ludzie niczego nie ??wiadomi biorÄ? ca??y ekwipunek i wynoszÄ? siÄ? w g??Ä?b wyspy w poszukiwaniu po??ywienia i jakiejkolwiek cywilizacji. Tymczasem ??wiat zostaje poinformowany o zaginiÄ?ciu tego statku w??a??nie w okolicach "wysp dinozaur??w". Przygotowywana jest brygada ratunkowa. Los chcia??, ??e akurat na tym statku znajdowa?? siÄ? syn dr. Suttler, kt??ra bez namys??u postanawia ratowaÄ? swoje dziecko.Zabiera dr. Granta i I. Malcolma.Docierajac na wyspÄ? zauwa??ajÄ? okrÄ?t.(od czasu zaginiÄ?cia minÄ???y 2 tygodnie). Gdy za??oga wchodzi na wrak statku atakuje ich wataha Deinonych??w, kt??re zagnie??dzi??y siÄ? na statku.Jeden z ??o??nierzy zostaje rozszarpany a I.Malcolm raniony. Szybko uciekaja w g??Ä?b wyspy.Tam trafiaja na stado Muttaburazaur??w pasÄ?cych siÄ? na r??wninach.PrzechodzÄ? obok zwierzÄ?t, kt??re nagle zaczynajÄ?uciekaÄ?. Okazuje siÄ?, ??e zosta??y zaatakowane przez 3 Allozaury. CzÄ???Ä? ekipy ginie stratowana przez ro??lino??erc??w. Zostaje ich tylko sze??cioro. Po drodze natrafiaja na ??lady ludzi. Co?? w rodzaju obozu. Jest on jednakzniszczony(co?? musia??o ich zaatakowaÄ?) Ekipa podÄ???a za ??ladami.Podczas snu s??ychaÄ? ciÄ???kie kroki.Zbli??a siÄ? jaki?? du??y gad.To Giganotozaur.Za??oga szybko ucieka ale dinozaur zdo??a?? z??apaÄ? jednego z ??o??nierzy.Podczas ucieczki widzÄ? ??wiat??a./ To ob??z zagubionej za??ogi statku! Szybko do nich do??Ä?czajÄ?. Prze??y??o ich tylko 20 os??b. Reszta zginÄ???a z wycie??czenia oraz zabita przez dinozaury.Ludzie sa przera??eni. A wiÄ?c nad ranem wszyscy razem wyruszaja w stronÄ? morza.[podczas wÄ?dr??wki atakuje ich stado Utaraptor??w. Drapie??niki zabijajÄ? 6 ludzi. Reszta ucieka w pop??ochu. Zaraz po tym natrafiaja na gniazdo tyranozaur??w. Akurat siedzi tam dorod??y osobnik z m??odym. T-Rex rzuca siÄ? na ekipÄ?. Zabija 2 ludzi i daje jako posi??ek m??odemu. Po drodze zaoga widzi ro??lino??erne Ankylozaury. Jeden z za??og podszed?? zbyt blisko i zosta?? trafiony maczuga gada. Szybko umiera. Gdy ekipa jest juz pod statkiem to widzi, ??e krÄ?ci siÄ? tam Spinozaur. Jeden z uczestnik??w po??wi.Ä?ca siÄ? odwracajÄ?c uwagÄ? drapie??nika i wyp??asza go w las. reszta szybko ucieka na statek i odp??ywa. W Ameryce sa przyjÄ?ci jako bohaterowie.KONIEC

Awatar użytkownika
Dino
Administrator
Administrator
Posty: 3801
Rejestracja: 13 marca 2006, o 20:45
Imię i nazwisko: Łukasz Czepiński
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Dino »

Pawfunia pisze:
20. Baryonyx walkeri
Gdzie on byl? skad masz taka informacje bo w filmie go nie widzialem...
http://www.jplegacy.org/

Tytu??y film??w biorÄ?cych udzia?? w konkursie:

1) "Jurassic Park: New Creator" by dilong
2) "Jurassic Park: Extermination" by pepo13
3) "Jurassic Park: The Experiment" by Dinosaur Man
4) "Jurassic Park: Invasion" by Xyphactinus
5) "Jurassic Park: The Battle for Earth" by dilong
6) "Jurassic Park: Battle if Survival" by pepo 13

Awatar użytkownika
Zbiczek
Kambryjski trylobit
Kambryjski trylobit
Posty: 40
Rejestracja: 15 marca 2006, o 10:47
Lokalizacja: Szprotawa

Post autor: Zbiczek »

W Parku Jurajskim a pierwszej wyspie poczÄ?tkowo by??o dostÄ?pnych kilka dinozaur??w (T-rex, Triceratops, Dilofozaury, Brachiozaury, Velociraptory, Parasaurolofy, Gallimimusy). Gdy ten grubas przez kt??rego park siÄ? zawali?? (nie pamiÄ?tam jego nazwiska) kradnie ich DNA mo??na zauwa??yÄ? kilka gatunk??w: Proceratosaurus, Stegosaurus, Metriacanthosaurus.

W internecie znalaz??em tak??e mapÄ? Isla Nublar na kt??rej znajduje siÄ? Baryonyx: http://www.jplegacy.org/files/images/ma ... nublar.gif

http://jurassicpark.szm.com/wallpz/isla ... 24x768.jpg

Przypominam te?? ??e In Gen tworzy?? na Site B wiele gatunk??w w tajemnicy
[url=http://imageshack.us][img]http://img118.imageshack.us/img118/8059/zbik1za8.jpg[/img][/url]

Awatar użytkownika
Dino
Administrator
Administrator
Posty: 3801
Rejestracja: 13 marca 2006, o 20:45
Imię i nazwisko: Łukasz Czepiński
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Dino »

Poda??em tÄ? mapÄ? w pierwszym po??cie na pierwszejs tronie ;)

Awatar użytkownika
pepo13
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 444
Rejestracja: 13 sierpnia 2006, o 21:43
Lokalizacja: lublin

Post autor: pepo13 »

Dino mam pytanie. Czy ustali??e?? ju?? kto bÄ?dzie ocenia?? scenariusze? I kiedy dok??adnie bÄ?dzie rozstrzygniÄ?cie konkursu??

Awatar użytkownika
Dino
Administrator
Administrator
Posty: 3801
Rejestracja: 13 marca 2006, o 20:45
Imię i nazwisko: Łukasz Czepiński
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Dino »

pepo13 pisze:Dino mam pytanie. Czy ustali??e?? ju?? kto bÄ?dzie ocenia?? scenariusze? I kiedy dok??adnie bÄ?dzie rozstrzygniÄ?cie konkursu??
Chyba wszyscy u??ytkownicy bÄ?dÄ? oceniali, ka??dy musi podaÄ? na kt??ry scenariusz zag??osowa??. Zako??czenie poj=d koniec pa??dziernika.

Awatar użytkownika
pepo13
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 444
Rejestracja: 13 sierpnia 2006, o 21:43
Lokalizacja: lublin

Post autor: pepo13 »

Aha, ok. A czy sÄ? przewidziane jakies nagrody? :wink:

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

By??a o tym mowa na poczÄ?tku tego tematu, uwa??am, ??e nie powinno byÄ? nagrody, bo to psuje ca??Ä? zabawÄ?.
Geologia UW

Awatar użytkownika
pepo13
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 444
Rejestracja: 13 sierpnia 2006, o 21:43
Lokalizacja: lublin

Post autor: pepo13 »

Aha no tak- przeoczy??em. Mo??e i masz racje dilong.

Awatar użytkownika
Dino
Administrator
Administrator
Posty: 3801
Rejestracja: 13 marca 2006, o 20:45
Imię i nazwisko: Łukasz Czepiński
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Dino »

dilong pisze:By??a o tym mowa na poczÄ?tku tego tematu, uwa??am, ??e nie powinno byÄ? nagrody, bo to psuje ca??Ä? zabawÄ?.
Nio - niekt??rzy mogÄ? "na si??Ä?" robiÄ? scenariusze...

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Skoro ju?? nikt nie pisze scenariuszy niech wreszcie zacznie siÄ? konkurs (chyba ??e damy jakie?? nagrody to jakie?? nowe scenariusze bÄ?dÄ?).
Geologia UW

Awatar użytkownika
pepo13
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 444
Rejestracja: 13 sierpnia 2006, o 21:43
Lokalizacja: lublin

Post autor: pepo13 »

Wla??nie, ju?? sporo czasu minÄ???o a nikt ??adnych scenariuszy nie napisa?? wiÄ?cej :wink:
"Deinonych- maszyna do zabijania"- cytat z książki

Awatar użytkownika
Dino
Administrator
Administrator
Posty: 3801
Rejestracja: 13 marca 2006, o 20:45
Imię i nazwisko: Łukasz Czepiński
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Dino »

No niestety, ale nie bÄ?dzie nagrody, gdy?? pieniÄ?dze na nie przeznaczone poch??onÄ???y koszty dokupienia transferu.
Konkurs nied??ugo siÄ? rozpocznie.

Awatar użytkownika
misio
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 220
Rejestracja: 26 czerwca 2006, o 10:31
Lokalizacja: Sopot
Kontakt:

Post autor: misio »

"Jurrasic Park 5:Total destroyer"

Rok 2007.Na ??wiecie zaczynajÄ? siÄ? dziaÄ? dziwne rzeczy.W Sydney znaleziono ??lady du??ego zauropoda.Z morza ??r??dziemnego wyciÄ?gniÄ?to mozazura.Na wie??y Eifla znaleziono jajko kwecalkoatla.Tu siÄ? dziejÄ? dziwne rzeczy-powiedzia?? jeden z agent??w CIA.Masz racjÄ?.Tak nie powinno byÄ?!-powiedzia?? kto?? inny.Nagle rozleg??o siÄ? wo??anie:"ALARM!Spinozaury atakujÄ? Nowy jork!".Teraz ju?? nie by??o wÄ?tpliwo??ci.To jest sprawka dinozaur??w.Na by??y jurrasic park wyruszy??y dwa helikoptery.Wyszli z nich piloci z karabinami,na wszelki wypadek.Szedli ju?? godzinÄ? a?? w ko??cu jeden z pilot??w powiedzia??:Ju?? 16.00,a tu ani ??ladu dinozaur??w!Racja-powiedzia?? drugi.UsiÄ?d??my,a potem wracamy do helikopter??w.ChwileczkÄ?,tu co?? nie gra-powiedzia?? pilot numer 1!Faktycznie,okaza??o siÄ? ??e usiad?? na...TYRANOZAURZE!Pilot numer 2 zadzwoni?? do agencji:"No to macie swoje dinki!!"ChwilÄ? popatrzyli jak t-rex siÄ? podnosi,a potem oczywi??cie...uciekali z prÄ?dko??ciÄ? strusia do helikopter??w!( :D )Jednak tyranozaur wcale nie goni?? ich ale poszed?? w stronÄ? morza.Piloci poszli za nim.On zaprowadzi?? ich do...miejsca gdzie siÄ? tworzy??y dinozaury!W??a??nie rodzi?? siÄ? ma??y sejsmozaur.Niestety,zobaczy?? pilot??w!Zapiszcza?? tak, ??e wszystkie dinozaury odwr??ci??y siÄ? w ich stronÄ?... i z??apa??y pilota numer 1!Tylko numerowi 2 uda??o siÄ? uciec.Kiedy dolecia?? do Ameryki, zobaczy??...??e 20 zauropod??w,teropod??w(najwiÄ?cej by??o giganotozaur??w)i plezjozaur??w atakowa??y Nowy jork!Teraz to nowojorczycy spu??cili im porzÄ?dne lanie!W stronÄ? dink??w i plezjozaur??w polecia??y torpedy,pociski i promienie!W ko??cu wszystkie gady zosta??y unicestwione,za?? miejsce porodu dinozaur??w zosta??y zniszczone.Przetrwa?? tylko jeden ma??y zauroposejdon.
http://pl.tunele.wikia.com/wiki/Tunele_Wiki - moja własna wiki o serii książek "Tunele" Rodericka Gordona i Briana Williamsa :)

Awatar użytkownika
Pawfunia
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 180
Rejestracja: 15 marca 2006, o 16:04
Lokalizacja: Przemysl,Podkarpacie
Kontakt:

Post autor: Pawfunia »

moze tak nazwij tych pilotow? W filmie nazywam sie pilot 1 a to moj kolega pilot 2 :roll:

Awatar użytkownika
Krzysztof
Triasowy silezaur
Triasowy silezaur
Posty: 962
Rejestracja: 14 marca 2006, o 15:30
Imię i nazwisko: Krzysztof
Lokalizacja: Bydgoszcz

Post autor: Krzysztof »

Ä?o?? mi, to przypomina ''Powr??t Godzilli '' i mam, pare uwag:

1. Nowy Jork lepiej napisaÄ? tak>> New York.
2. Nie jurrasic park tylko>> Jurassic Park.
3. Jak, piloci mogÄ? wyj??c z karabinami?? a kto bÄ?dzie w tym czasie pilotowa?? helikopter???.
4. Jak helikopter m??g??by usiÄ???c na Tyranozaurze przecie?? to, nie mo??liwe.
5. Co ma wsp??lnego Tyranozaur i Sejsmozaur i poco Tyranozaur mia??by zaprowadzaÄ? pilot??w go laboratorium.
6. Od kiedy, Sejsmozaur od??ywia siÄ? miÄ?sem.

Wszystko zaczerpniÄ?te z filmu Godzilla.

Awatar użytkownika
misio
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 220
Rejestracja: 26 czerwca 2006, o 10:31
Lokalizacja: Sopot
Kontakt:

Post autor: misio »

Krzysztof pisze:Ä?o?? mi, to przypomina ''Powr??t Godzilli '' i mam, pare uwag:

1. Nowy Jork lepiej napisaÄ? tak>> New York.
2. Nie jurrasic park tylko>> Jurassic Park.
3. Jak, piloci mogÄ? wyj??c z karabinami?? a kto bÄ?dzie w tym czasie pilotowa?? helikopter???.
4. Jak helikopter m??g??by usiÄ???c na Tyranozaurze przecie?? to, nie mo??liwe.
5. Co ma wsp??lnego Tyranozaur i Sejsmozaur i poco Tyranozaur mia??by zaprowadzaÄ? pilot??w go laboratorium.
6. Od kiedy, Sejsmozaur od??ywia siÄ? miÄ?sem.

Wszystko zaczerpniÄ?te z filmu Godzilla.
wszystko wyja??niÄ?.
1.-piszÄ? tak jak chcÄ?
2.-poprawiÄ?
3.-karabin m??g?? le??eÄ? na drugim siedzeniu
4.-to pilot usiad?? na tyranozaurze,nie helikopter
5.-oba dinozaury to dinozaury gadziomiednicze;nie m??wi??em o labolatorium i wcale ich tam nie zaprowadzi?? ??wiadomie
6.-napisa??em "dinozaury",a nie "ma??y sejsmozaur"
a,tak-nie oglÄ?da??em filmu "powr??t godzilli",gdy?? w www.stopklatka.pl wyra??nie jest podane ??e filmu nie by??o w polsce.
:|
http://pl.tunele.wikia.com/wiki/Tunele_Wiki - moja własna wiki o serii książek "Tunele" Rodericka Gordona i Briana Williamsa :)

Awatar użytkownika
Xyphactinus
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 525
Rejestracja: 18 kwietnia 2006, o 20:12
Lokalizacja: tak naprawdę z Poznania

Post autor: Xyphactinus »

W jednej sprawie siÄ? po czÄ???ci zgadzam z Misiem - Nowy York to polska nazwa. Tak samo Anglicy m??wiÄ? na WarszawÄ? "Warsaw", i nikt nie widzi w tym nic z??ego. Za to zastanawia mnie:
1) Skoro ma??y sejsmozaur "zapiszcza?? tak, ??e wszystkie dinozaury odwr??ci??y siÄ?", to musia??y znajdowaÄ? siÄ? na niewielkim obszarze, a wtedy pewnie pozjada??yby siÄ? wzajemnie.
2) SkÄ?d dinozaury z Parku Jurajskiego wziÄ???y siÄ? na ca??ym ??wiecie?
3) Dlaczego dinozaury atakujÄ? Nowy York?
4) Dinozaury r????nych gatunk??w ??Ä?czÄ? si??y? A znasz takie przypadki z natury?
5) Co to za promienie, kt??re polecia??y w stronÄ? dinozaur??w?
6) Dlaczego piloci usiedli?
7) Dlaczego piloci wykonujÄ? misjÄ? naziemnÄ??
8) Czemu piÄ?ta czÄ???Ä? Parku ma podtytu?? "Totalny niszczyciel"?
A poza tym sama fabu??a jest skrajnie dziwna, bardzo oszczÄ?dzasz na postaciach, a te kt??re wprowadzi??e?? sÄ? ma??o wyraziste i bardziej epizodyczne ni?? pierwszoplanowe. I dosta??em drgawek, gdy przeczyta??em "poszedli".
"Chciałbym, żeby świat był dwa razy większy i połowa jego była wciąż niezbadana."
sir David Attenborough
Obrazek
Cykl "Gdyby kometa nie spadła":
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=939
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=967

Awatar użytkownika
Dino
Administrator
Administrator
Posty: 3801
Rejestracja: 13 marca 2006, o 20:45
Imię i nazwisko: Łukasz Czepiński
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Dino »

Ale konkurs ju?? siÄ? zako??czy?? przed publikacjÄ? scenariusza misia...

Zapomnia??em zamknÄ?Ä? temat.
Ale dodam scenariusz do ankiety.

Zablokowany