Znaleziono 208 wyników

autor: Lila
24 sierpnia 2006, o 14:07
Forum: Kącik początkującego dinozaurologa
Temat: Jak walczy??y dinozaury
Odpowiedzi: 252
Odsłony: 186091

Tak polowano na ceratopsy, ankylozaur i stegozaury ale o wiele rzadziej ni?? na zauropody, hadrozaury i inne.
autor: Lila
24 sierpnia 2006, o 14:05
Forum: Gniazdo raptorów
Temat: Skąd się wzięła miłość do dinozaurów??
Odpowiedzi: 144
Odsłony: 121618

dilong nie musisz siÄ? tak czepiaÄ? bo sam te?? tak robi??e??. Nie mo??esz ??agodnie i normalnie powiedzieÄ? Godzilli ??e powinna u??yÄ? opcji edytuj a nie pisaÄ? posty pod sobÄ?.
autor: Lila
24 sierpnia 2006, o 14:01
Forum: Kącik początkującego dinozaurologa
Temat: Jak walczy??y dinozaury
Odpowiedzi: 252
Odsłony: 186091

Tak wiem, ??e nie zawsze. Istnia??y jeszcze inne ??atwiejsze do schwytania dinozaury ni?? ceratopsy, ankylozaury i zauropody. Ceratopsy, ankylozaury i stegozaury nie by??y raczej podstawowym pokarmem drapie??nik??w. My??lÄ?, ??e ich podstawowym pokarmem by??y zauropody, hardozaury i nne ??atwe do s...
autor: Lila
24 sierpnia 2006, o 13:45
Forum: Kącik początkującego dinozaurologa
Temat: Jak walczy??y dinozaury
Odpowiedzi: 252
Odsłony: 186091

No ale nie wiadomo czy i w jaki spos??b migrowa??y hadrozaury. Ja my??lÄ? jednak, ??e hadrozaury by??y podstawowym pokarmem drapie??nik??w.
autor: Lila
24 sierpnia 2006, o 13:33
Forum: Kącik początkującego dinozaurologa
Temat: Jak walczy??y dinozaury
Odpowiedzi: 252
Odsłony: 186091

Z tym te?? siÄ? zgodzÄ?. Ale tam gdzie by??o du??o hadrozaur??w tam one by??y podstawowym pokarmem drapie??c??w.
autor: Lila
24 sierpnia 2006, o 13:16
Forum: Kącik początkującego dinozaurologa
Temat: Jak walczy??y dinozaury
Odpowiedzi: 252
Odsłony: 186091

Hadrozaury by??y podstawowym pokarmem drapie??nik??w.
autor: Lila
24 sierpnia 2006, o 12:00
Forum: Dinosauria (dinozaury)
Temat: Dinozauroid.
Odpowiedzi: 76
Odsłony: 77396

To co piszesz jest bardzo prawdopodobne. A mo??e powsta??by i "gadziopodobny cz??owiek" i "ptakopodobny cz??owiek"?
autor: Lila
24 sierpnia 2006, o 11:44
Forum: Kącik początkującego dinozaurologa
Temat: Jak walczy??y dinozaury
Odpowiedzi: 252
Odsłony: 186091

By??o przecierz wiele hadrozaur??w i innych ??atwych zdobyczy. Polowa??y i na zauropody, ankylozaury, ceratopsy ale napewno o wiele rzadziej skoro mog??y polowaÄ? na ??atwiejsze ofiary.
autor: Lila
24 sierpnia 2006, o 10:08
Forum: Kącik początkującego dinozaurologa
Temat: Jak walczy??y dinozaury
Odpowiedzi: 252
Odsłony: 186091

Podaj info jak we wcze??niejszych przypadkach je??li mo??esz. A skÄ?d wog??le masz takie informacje?
autor: Lila
24 sierpnia 2006, o 09:05
Forum: Kącik początkującego dinozaurologa
Temat: Jak walczy??y dinozaury
Odpowiedzi: 252
Odsłony: 186091

dilong pisze:A ty zn??w swoje :?
Poprostu taka ju?? jestem, zawsze chcÄ? postawiÄ? na swoim :lol: , niewa??ne bo zaczynamy schodziÄ? z tematu
dilong pisze:Wiecie, ??e dosz??o 3 razy do spotkania stegozaur??w z tyranozaurami.
A o co tak dok??adnie chodzi? Podaj wiÄ?cej info.
autor: Lila
24 sierpnia 2006, o 08:49
Forum: Kącik początkującego dinozaurologa
Temat: Jak walczy??y dinozaury
Odpowiedzi: 252
Odsłony: 186091

Mog??y byÄ? ale my??lÄ?, ??e nie by??y. Nawet je??liby by??y to potrafi??y siÄ? dobrze broniÄ? i sÄ?dzÄ?, ??e mia??y o wiele wiÄ?ksze szanse w walce z Tyranozurami.
autor: Lila
24 sierpnia 2006, o 08:22
Forum: Prehistoria w mediach
Temat: Jurassic Rage
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 23498

Napewno jest zwiÄ?zana z filmem JP no wiÄ?c napewno jest ciekawa.
autor: Lila
24 sierpnia 2006, o 08:21
Forum: Ceratopsia (ceratopsy)
Temat: [ARTYKU?]R????norodno??Ä? form dinozaur??w: ceratopsy
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 19152

Czy najwiÄ?kszym Ceratopsem by?? Torosaurus? Czy mo??e odkryto innego, wiÄ?kszego?
autor: Lila
24 sierpnia 2006, o 08:16
Forum: Dinosauria (dinozaury)
Temat: Dinozauroid.
Odpowiedzi: 76
Odsłony: 77396

pepo13 pisze:Dinozaur Man napisa??:
A postawa wyprostowana wcale nie oznacza wzrostu inteligencji np. u pingwin??w.
. Masz racjÄ?. Co z tego, ??e rozwnie sie cia??o jak musi rozwinÄ?Ä? sie m??zg, aby powsta??o zwierze inteligentne.
Tak i my??lÄ?, ??e ten m??zg w ko??cu by siÄ? rozwinÄ???.
autor: Lila
24 sierpnia 2006, o 08:13
Forum: Kącik początkującego dinozaurologa
Temat: Jak porozumiewa??y siÄ? ze sobÄ? dinozaury?
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 54058

Nanosaurus pisze:A Nanozaury chyba siÄ? porozumiewa??y za pomocÄ? dzwiÄ?k??w.
Nanosaurus pisze:Sama nie wiem, ale chyba ostrzega??y siÄ? skrzekami, reszty ju?? nie wiem.
Skrzeki to te?? d??wiÄ?ki i my??lÄ?, ??e to by?? ich spos??b porozumiewania siÄ?.
autor: Lila
24 sierpnia 2006, o 08:10
Forum: Kącik początkującego dinozaurologa
Temat: Jak walczy??y dinozaury
Odpowiedzi: 252
Odsłony: 186091

A ja przypuszczam podobnie jak Dinosaur Man, ??e Ceratopsy nie musia??y baÄ? siÄ? Tyranozaur??w i my??lÄ?, ??e Tyranozaury rzadko je atakowa??y, poniewa?? ba??y siÄ? odniesienia ran(Newet w walce jeden na jednego). Nic nie wiemy i nie mo??emy byÄ? pewni zachowa?? dinozaur??w ale my??lÄ?, ??e C...
autor: Lila
23 sierpnia 2006, o 16:37
Forum: Kącik początkującego dinozaurologa
Temat: Jak porozumiewa??y siÄ? ze sobÄ? dinozaury?
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 54058

A wiÄ?c jak?
autor: Lila
23 sierpnia 2006, o 16:35
Forum: Kącik początkującego dinozaurologa
Temat: Jak walczy??y dinozaury
Odpowiedzi: 252
Odsłony: 186091

Mo??na powiedzieÄ?, ??e Ceratopsy i Tyranozaur byli r??wnymi sobie przeciwnikami. (ChoÄ? ja osobi??cie jestem za Ceratopsami :lol: :wink: :D )
autor: Lila
23 sierpnia 2006, o 15:45
Forum: Dinosauria (dinozaury)
Temat: Dinozauroid.
Odpowiedzi: 76
Odsłony: 77396

Wed??ug Russela powstanie Dinozauroida by??oby kwestiÄ? czasu. Ja te?? tak my??lÄ?, ale nikt nie mo??e byÄ? tego pewien. My??licie, ??e dinozauroid kt??ry weluowa??by np. z troodona, zdominowa??by inne gatunki dinozaur??w? My??lÄ?, ??e tak. Mo??e nawet by je udomowi?? Chyba napisali??my post w ...
autor: Lila
23 sierpnia 2006, o 15:28
Forum: Dinosauria (dinozaury)
Temat: Dinozauroid.
Odpowiedzi: 76
Odsłony: 77396

Je??eli dinozauroid ewoluowa??by z Trodona to pewnieby skruci?? mu siÄ? ogon i pysk a postawa stawa??aby siÄ? bardziej wyprostowana. Ale tak naprawdÄ? nie wiemy czy dinozauroid w og??le by powsta??.
autor: Lila
23 sierpnia 2006, o 15:15
Forum: Dinosauria (dinozaury)
Temat: Dinozauroid.
Odpowiedzi: 76
Odsłony: 77396

Je????i ju?? niekt??re dinozaury wykrzta??ci??y dziub i pi??ra to czemu dinozauroid m??g??by tego nie zrobiÄ?? Mo??liwe, ??e mia??by jaki?? ogon lub m??g??by go utraciÄ? wog??le.
autor: Lila
23 sierpnia 2006, o 15:08
Forum: Dinosauria (dinozaury)
Temat: Dinozauroid.
Odpowiedzi: 76
Odsłony: 77396

Poniewa??, dinozauroid ewoluowal z nziemnych, niewyprostowanych dinozaur??w i powinien mieÄ? wiÄ?cej cech gadzich ni?? cz??owieczych. Mo??liwe, ale my??lÄ?, ??Ä? po jakim?? czasie m??g??by siÄ? wyprostowaÄ? i w takiej w??a??nie pozycji jest przedstawiony na tamtych zdjÄ?ciach. Ma te?? wiele ...
autor: Lila
23 sierpnia 2006, o 14:47
Forum: Dinosauria (dinozaury)
Temat: Dinozauroid.
Odpowiedzi: 76
Odsłony: 77396

Dlaczego tak sÄ?dzisz?
autor: Lila
23 sierpnia 2006, o 14:46
Forum: Paleosztuka
Temat: Dinosaur Art
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 24706

Tak, te figurki sÄ? wspania??e :shock: :D
autor: Lila
23 sierpnia 2006, o 14:43
Forum: Prehistoria w mediach
Temat: Jurassic Rage
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 23498

To chyba dosyÄ? nowa gra. Ja r??wnie?? nie wiem o niej za du??o. Kiedy szpera??am w necie to siÄ? na niÄ? natknÄ???am.